Inundashon, tsunami

Home » Inundashon, tsunami

Kiko bo por hasi promé ku un inundashon òf tsunami

Si bo ta biba den un parti abou: sòru pa bo bai na e partinan mas haltu di nos isla.

Kiko bo tin ku hasi durante un inundashon òf tsunami

 • Bai na un sitio mas haltu i seif di nos isla.
 • Saka tur aparato eléktriko for di stòpkòntakt.
 • Bai ku bo bestianan di kas na un sitio mas seif.
 • Yama 911 si abo i e hendenan ku ta biba huntu ku bo den kas ta na peliger.

Kiko bo por hasi despues di un inundashon òf tsunami

 • Den kaso di daño chikitu, drecha e daño bo mes.
 • Den kaso di daño grandi, yama 911.
 • No bai na sitionan ku a keda afektá pa e inundashon i/òf tsunami.
 • Sòru pa abo i e hendenan ku ta biba huntu ku bo den kas haña alohamentu seif.
 • Bai un shèlter si pa motibu di daño grandi bo no por keda kas.
 • Yama 911 si bo tin mester di yudansa urgente.
 • Sigui e último informenan via www.bonairecrisis.com òf via emisoranan di radio i kanalnan di televishon lokal.