Epidemie

Home » Epidemie
We spreken van een epidemie wanneer heel veel mensen in korte tijd dezelfde ziekte krijgen. De afdeling Publieke Gezondheid stelt aan de hand van het aantal zieke mensen vast, dat er een epidemie heerst.

Wat kun je doen vóór een epidemie

Als er een epidemie dreigt, informeert de afdeling Publieke Gezondheid of de Gezaghebber de bevolking wat burgers kunnen doen. Volg de aanwijzingen op. Zorg voor een gezonde levensstijl, dan ben je minder kwetsbaar voor sommige ziekten en epidemieën.

Wat moet je doen tijdens een epidemie

  • Blijf thuis als je een besmettelijke ziekte hebt.
  • Blijf ver uit de buurt van besmette mensen.
  • Bel je huisarts of de afdeling Publieke Gezondheid van het OLB bij klachten die lijken op besmetting. Volg het advies op.
  • Gebruik altijd papieren zakdoekjes, gooi ze na gebruik weg.
  • Bedek je mond als je niest of hoest. Hoest of nies in je elleboog.
  • Was regelmatig je handen grondig, onder andere vóor het eten of na toiletbezoek.