Over deze site

Home » Over deze site

Het OLB doet er alles aan om burgers zo goed mogelijk voor te bereiden op rampen en crises. Maar dat kan het OLB niet zonder de hulp van burgers. Daarom is het belangrijk dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen en zich goed voorbereiden op mogelijke rampen en crises. Op deze site lees je wat je zelf kunt doen vóór, tijdens, of na een ramp of crisis. Tijdens een ramp of crisis vind je hier belangrijke informatie en het laatste nieuws.

Wat doet het OLB

De overheid heeft een eigen rampenteam, de gezaghebber is de voorzitter ervan. In het team zitten vertegenwoordigers van onder andere de politie, de brandweer, Fundashon Mariadal, het Rode Kruis. Ieder jaar houdt het team crisis- en rampenoefeningen voor alle groepen die in actie moeten komen bij een crisis of ramp.

Bij de dreiging van een ramp komen de leden van het rampenteam meteen bij elkaar. De leden van team bespreken welke adviezen ze kunnen geven. Ze bespreken ook welke maatregelen ze snel moeten treffen. Bijvoorbeeld het weghalen van boten bij de dreiging van een storm, of de sluiting van scholen als dat nodig is. Tijdens een crisis of ramp brengt het rampenteam het laatste nieuws regelmatig via social media, radio en televisie.