Water en elektriciteit

Home » Water en elektriciteit

Wat je zelf kunt doen

Elektriciteit


Wanneer tijdens een ramp de stroom uitvalt, is het belangrijk over een radio te beschikken die op batterijen werkt.

Water

Het kan gebeuren dat het waterleidingnet is afgesloten of dat het net gecontamineerd raakt. Daarom is het altijd noodzakelijk om reserve water in huis te hebben; minimaal 3 liter water per persoon per dag voor minstens 3 dagen. Het is belangrijk dit water regelmatig te verversen.

Telefoon

Na een ramp gaan veel mensen elkaar bellen. Dit kan veroorzaken dat het telefoonnet overbelast raakt. Gebruik de telefoon niet onnodig en als je moet bellen, blijf kort en zakelijk. Wanneer het telefoonnet uitvalt, luister dan naar de radio die op batterijen werkt. Zo krijg je informatie over wat er gebeurt en hoe je eventueel in contact kunt komen met de politie of de ambulance dienst.

Wat het OLB doet

Het WEB en TELBO zijn overheids NV’s en tevens een onderdeel van het rampenbestrijdingsteam. Zij zullen in geval van een stroom-, water- en/of telefoonstoring hun uiterste best doen om deze te verhelpen.

Afhankelijk van de ernst van de storing kan dit soms echter enige tijd duren.