.

Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Deel deze pagina

Q&A’s reizigers

Laatste update: 19 oktober 2020

Deze informatie is opgesteld door het openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid en andere instanties.

De lijst wordt voortdurend bijgehouden. De ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn onvoorspelbaar, situaties, regels en voorwaarden kunnen ieder moment veranderen. Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de persberichten van het OLB op hun Facebookpagina. Heeft u een vraag die nog niet in de lijst is opgenomen? Mail uw vraag dan naar info@bonairegov.com

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van de lijst met Q&A.

Reizigers naar Bonaire

Vanuit welke landen zijn passagiersvluchten momenteel toegestaan?

Vanaf 1 oktober zijn dat Nederland, Duitsland, België, Zwitserland en Canada.
Maar voor Bonaire geldt nu een oranje reisadvies. Dat betekent dat het wordt afgeraden om naar het eiland te komen. De redenen voor het advies zijn de beperkte zorgcapaciteit op Bonaire en het aantal besmettingen op het eiland.
Reizigers uit Nederland kunnen voor de meest actuele reisinformatie kijken op : https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadvies-caribisch-deel-van-het-koninkrijk
Als reizigers uit Nederland, Duitsland, België, Zwitserland en Canada ondanks het oranje reisadvies naar Bonaire komen, worden ze toegelaten als ze aan de voorwaarden voldoen om Bonaire binnen te komen. Zie Q&A/reizigers/wat zijn de voorwaarden voor reizen naar Bonaire?
Zodra er een verandering komt in de lijst van de landen van waaruit vluchten naar Bonaire zijn toegestaan, wordt dit in de pers bekend gemaakt en op deze site geplaatst.

Wat zijn de voorwaarden voor reizen naar Bonaire?

Vanaf 1 oktober zijn dat Nederland, Duitsland, België, Zwitserland en Canada.
Maar voor Bonaire geldt nu een oranje reisadvies. Dat betekent dat het wordt afgeraden om naar het eiland te komen. De redenen voor het advies zijn de beperkte zorgcapaciteit op

Voor Bonaire geldt nu een oranje reisadvies. Dit betekent dat het wordt afgeraden om naar het eiland te komen. Het advies is om alleen in dringende gevallen te komen. De redenen voor het advies zijn de beperkte zorgcapaciteit op Bonaire en het aantal besmettingen op het eiland. Nederlandse reizigers kijken voor de meest actuele situatie en -reisinformatie op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadvies-caribisch-deel-van-het-koninkrijk

Wat zijn de voorwaarden voor reizigers die toch naar Bonaire willen komen? Alle reizigers van 13 jaar en ouder moeten uiterlijk 72 uur voor vertrek een PCR test doen. De uitslag van de test moet negatief zijn. Ook moeten de reizigers 48 uur voor vertrek een gezondheidsverklaring invullen, de verklaring is te downloaden op www.bonairepublichealth.org

Bij vertrek moeten reizigers geen klachten hebben die te maken kunnen hebben met COVID-19 zoals: neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen, benauwdheid, verlies van reuk en smaak, verhoging, koorts. Ook hebben reizigers 14 dagen voor de reis geen direct contact gehad met een persoon die COVID -19 heeft.
Bonaire adviseert reizigers naar het eiland ook met klem om te controleren of zij verzekerd zijn voor ziektekosten tijdens hun verblijf. Als dat niet zo is, is het advies om een reisverzekering af te sluiten. Reizigers moeten rekening houden dat voor Bonaire nu een oranje reisadvies geldt. Dit kan gevolgen hebben voor de kosten die de reisverzekering dekt. Het advies is om bij een verzekeraar te informeren of er gevolgen zijn nu Bonaire een oranje reisadvies heeft.

Waarom moet ik een reisverzekering afsluiten?

Medische kosten die zijn gemaakt op Bonaire zijn voor rekening van de reiziger, ook kosten die zijn gerelateerd aan COVID19. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering.

Neem contact op met uw verzekeraar om na te gaan of de kosten voor medische zorg die gemaakt worden op Bonaire vergoed worden.

Wat zijn de regels voor passagiers die in transit met hun vliegtuig landen op Bonaire?

Zolang de passagier aan boord kan blijven, gelden de regels van de eindbestemming.  Als de tussenstop langer duurt en aan de passagiers wordt gevraagd om uit te stappen en in de vertrekhal plaats te nemen tot vertrek naar de volgende locatie, gelden de regels van het vliegveld (zie het protocol van Flamingo International Airport). Indien, door onvoorziene omstandigheden, u toch op Bonaire moet blijven, dan gelden de regels zoals voor inreizenden die uit niet-veilige gebieden naar Bonaire komen: de afdeling Publieke Gezondheid zal u daarover dan informeren. Tijdens de vlucht gelden natuurlijk de hygiëne regels van de vliegmaatschappij.

Waar kan ik de Gezondheidsverklaring vinden en hoe en waar moet ik die inleveren?

U kunt de gezondheidsverklaring online invullen via https://bonairepublichealth.org/en/form . Wanneer u deze heeft ingevuld, ontvangt u een email met het door u ingevulde formulier en een welkomstbrief waarin de meest belangrijke COVID-19 gerelateerde informatie staat voor tijdens uw verblijf op Bonaire. Indien zij dit nodig vinden, zal de afdeling Publieke Gezondheid voor uw vertrek contact met u opnemen.

U moet het door u ingevulde formulier uitprinten of een digitale kopie bewaren op uw telefoon, tablet of computer. Een medewerker van de afdeling Publieke Gezondheid kan u vragen om dit te laten zien.

Word ik op het vliegveld van bonaire getest?

Nee. U wordt niet op het vliegveld getest. Indien de afdeling Publieke Gezondheid het nodig acht dat u bij binnenkomst een test ondergaat, dan zullen zij op dat moment bepalen waar de test uitgevoerd zal worden.

Bonaire heeft als reisadvies sinds 22 september code oranje, wat betekent dat voor reizigers naar Bonaire?

Vanwege de beperkte zorgcapaciteit en een toenemend aantal besmettingen worden niet noodzakelijke reizen vanuit Europees Nederland naar Caribisch Nederland afgeraden.

Ik wil naar Curacao, kan dat? En wat moet ik doen als ik terug reis naar Bonaire.

Er is geen vliegverbod tussen de eilanden onderling. Er is wel een inreisverbod voor mensen die vanuit Aruba, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Bonaire terug willen reizen. Voor de terugreis moeten deze mensen schriftelijk toestemming krijgen van de gezaghebber. Als u ingezetene van Bonaire bent, (u heeft een sédula van het eiland), dan kunt u ontheffing van het inreisverbod aanvragen. U kunt dat aanvragen bij repat@bonairegov.com Bij terugkomst op Bonaire moet u dan 14 dagen in quarantaine gaan.

Kunnen mensen met een negatieve PCR test alsnog naar Bonaire afreizen vanuit Nederland, nu Bonaire reisadvies code oranje heeft gekregen?

Vanwege de beperkte zorgcapaciteit en een toenemend aantal besmettingen worden niet noodzakelijke reizen vanuit Europees Nederland naar Caribisch Nederland afgeraden. Als een reiziger wel naar Bonaire komt, moet ten alle tijden een negatieve PCR-test worden overlegd die niet ouder is dan 72 uur op het moment van vertrek. Is er geen negatieve PCR test te overleggen, dan zal de reiziger op eigen kosten 14 dagen in quarantaine moeten op Bonaire. Ook is het van belang een reisverzekering af te sluiten, waar bij de reiziger ook voor zorg verzekerd is wanneer deze zich in een code-oranje gebied bevindt. Dit zal ook gevraagd worden bij de Gezondheidsverklaring die moet worden ingevuld.

Het wordt afgeraden om naar Bonaire te reizen. Het advies is om alleen maar Bonaire te gaan als het echt nodig is. Mijn kind is ingezetene van Bonaire en zit nu in Nederland. Mijn kind wil naar Bonaire terug gaan. Moet mijn kind toestemming vragen om naar Bonaire te gaan?

Er gelden regels voor mensen die naar Bonaire terug willen komen. U vindt de informatie hierover in artikel 6 van de noodverordening van 30 september 2020. https://www.bonairecrisis.com/noodverordening/

Wat zijn de gevolgen als een reiziger zich niet aan de opgelegde quarantaine houdt?

Als iemand zich niet aan de quarantaine houdt kan de Gezaghebber gebruik maken van artikel 35 van de Wet Publieke Gezondheid. De gezaghebber legt dan een ‘maatregel van quarantaine’ op. Dat is een besluit waarin staat waar de persoon in quarantaine moet gaan en aan welke regels hij/zij zich moet houden. De maatregel houdt in dat een persoon op de aangewezen plek vastzit. Een rechter controleert of er goede redenen zijn hiervoor.

Hoe groot is het percentage passagiers uit Nederland dat naar Bonaire komt met een negatief resultaat van de PCR test?

Sinds de verplichting om te testen is ingevoerd, is dat percentage bijna 100. Het betekent dat bijna alle passagiers uit Nederland die hier aankomen zijn getest. En dat ze niet besmet zijn met het virus. Een enkeling neemt de quarantaine voor lief en laat zich niet testen. Maar bijna iedereen doet dat wel. Mensen die positief testen mogen uiteraard niet vliegen.

Geldt code oranje alleen voor reizigers uit Nederland?

Nee, de code geldt voor alle reizigers uit de landen die passagiersvluchten naar Bonaire mogen uitvoeren. Nu worden passagiersvluchten uit Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Canada op Bonaire toegelaten. Bonaire is nu een reisbestemming met code oranje. Het betekent dat reizigers wordt afgeraden om naar het eiland te komen. Het advies is om alleen te komen als daarvoor een dringende reden is. Dit heeft te maken met het aantal besmettingen op Bonaire en de beperkte zorg op het eiland. Passagiers moeten bij hun reisverzekeraar vragen of en welke kosten de verzekeraar dekt nu Bonaire code oranje heeft. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden om naar Bonaire te reizen bij Q&A: Wat zijn de voorwaarden voor reizen naar Bonaire

Worden de in- en uitreisvoorwaarden voor Aruba en Curaçao wekelijks beoordeeld?

Ja, Bonaire volgt de ontwikkelingen op deze eilanden op de voet. Wanneer de voorwaarden versoepeld kunnen worden, wordt dit meteen bekend gemaakt. Vanuit Bonaire is het mogelijk om naar het buitenland te gaan als het land van keuze dat toestaat. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk om te zorgen dat ze aan de voorwaarden van dat land voldoen. Ze moeten zich ook bewust zijn van de risico’s die ze lopen als ze naar het buitenland gaan. Het is ook belangrijk om bij een reisverzekeraar te vragen welke kosten wel of niet gedekt worden.

Reizigers vanaf Bonaire

Bonaire heeft op 22 september het reisadvies code oranje gekregen. Kan ik nu wel naar bijvoorbeeld Nederland reizen?

Als u vanuit Bonaire naar het buitenland gaat, kunt u kijken wat het reisadvies is voor het land waar u naartoe reist. Als u naar Nederland reist dan vindt u de informatie op : https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadvies-caribisch-deel-van-het-koninkrijk

Voor Bonaire geldt nu code oranje. Moeten toeristen die op Bonaire waren bij terugkeer in hun land 10 dagen in quarantaine?

Dat verschilt per land. Kijk wat de regels zijn voor het land waar u naar terug keert. Als u naar Nederland reist, kunt u de informatie vinden op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadvies-caribisch-deel-van-het-koninkrijk