.

Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Deel deze pagina

Q&A’s medisch

Laatste update: 19 oktober 2020

Deze informatie is opgesteld door het openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid en andere instanties.

De lijst wordt voortdurend bijgehouden. De ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn onvoorspelbaar, situaties, regels en voorwaarden kunnen ieder moment veranderen. Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de persberichten van het OLB op hun Facebookpagina. Heeft u een vraag die nog niet in de lijst is opgenomen? Mail uw vraag dan naar info@bonairegov.com

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van de lijst met Q&A.

COVID-19 testen en testbeleid

Wat is het testbeleid voor COVID-19 voor iemand die op Bonaire is of woont?

Iedereen met de volgende klachten:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Hoest
 • Benauwdheid
 • Verhoging
 • Koorts
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

kan zich melden en hierbij zal in de meeste gevallen een COVID-19 PCR test worden afgenomen. Alle mensen met luchtwegklachten dienen zichzelf te isoleren totdat het testresultaat binnen is.

Wanneer u deze klachten heeft, neemt u contact op met 0800-0800 of een huisarts op het eiland.

Waar moet de COVID-19 test voor vertrek naar Bonaire aan voldoen?

Binnenkomende reizigers van 13 jaar en ouder moeten zich 72 uur voor vertrek zich op COVID-19 te laten testen door middel van een PCR-test. Dit in verband met de volksgezondheid van de inwoners van Bonaire.

Deze test moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Alleen de resultaten van een PCR test zijn geldig. Voor deze test wordt een uitstrijkje van de neus- en keelholte gemaakt met een wattenstokje.
 • De test moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium.
 • Het testresultaat mag niet ouder dan 72 uur bij vertrek naar Bonaire zijn.

Waar kan ik in Nederland een COVID-19 PCR test ondergaan?

Meerdere partijen bieden momenteel een PCR-test aan voor reizigers. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • KLM health services
 • Het Huisartslab
 • Saltro laboratorium.

Ook testen van andere geaccrediteerde laboratoria die een schriftelijke of digitale uitslag geven, zijn toegestaan.

Ben ik verplicht om een PCR test te laten doen als ik afreis naar Bonaire?

U bent verplicht om een PCR test te ondergaan maximaal 72 uur voor vertrek. Indien u op Bonaire aankomt zonder test uitslag, moet u verplicht, op eigen kosten, in een door de overheid aan te wijzen locatie in quarantaine op Bonaire. Dit in het licht van het kleinschalige karakter van het eiland en de beschikbaarheid van de zorgvoorzieningen in de regio.

In de gezondheidsverklaring wordt u gevraagd of u een PCR test heeft laten uitvoeren binnen 72 uur voor vertrek, en wat het resultaat was.

Commerciële testen kunnen ook positief testen als iemand 3 maanden geleden Corona heeft gehad, heb ik gelezen. Klopt dat?

Bonaire accepteert alleen uitslagen van testen die zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. Hiermee is de kans dat er een ongeldig positief resultaat wordt gegeven, zo klein mogelijk. In het geval er een positieve uitslag is van de PCR test, voor vertrek naar Bonaire, neem dan contact op met uw arts of de gezondheidsautoriteit in uw land, en volg hun instructies verder op.

Welk nummer kan ik bellen als ik covid-19 gerelateerde klachten krijg en wat gebeurt er dan?

Als u de volgende klachten hebt:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Hoest
 • Benauwdheid
 • Verhoging
 • Koorts
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

moet u contact opnemen met de afdeling Publieke Gezondheid via het telefoonnummer 0800 – 0800 (08:00 – 22:00). Volg de instructies op die u daar ontvangt. Als zij u klachten kunnen bevestigen, zullen zij regelen dat u getest gaat worden op COVID-19. Het is belangrijk dat u uzelf isoleert indien u luchtwegklachten heeft. Dit houdt in dat u thuisblijft, geen bezoek ontvangt en het contact met uw huisgenoten tot een minimum beperkt.

Heeft het zin om me te laten testen terwijl ik geen klachten heb?

Nee, want dat geeft geen zekerheid. Vandaag kan de uitslag van de test negatief zijn, en de dag daarop kan het toch positief zijn. Een test is pas zinvol als u klachten/symptomen heeft. De test kan dan aangeven dat de klachten veroorzaakt worden door het coronavirus.

Er zijn kinderen met klachten die misschien met het coronavirus te maken hebben, maar ze worden niet getest. Waarom niet?

Het is niet zo dat de afdeling Publieke Gezondheid kinderen niet wil testen. Als het nodig is dan wordt er zeker getest.  De test is vooral voor kleine kinderen heel vervelend. Daarom wordt er alleen getest als het echt nodig is.Publieke Gezondheid kijkt samen met  de ouders  en als het moet met de huisarts of de test nodig is. Dat hangt af van het soort klachten, En of het kind al in quarantaine zat (en daardoor geen risico voor anderen vormde). Er wordt ook gekeken of andere gezinsleden klachten hebben, of ze getest zijn of getest kunnen worden. Soms wordt zo duidelijk of het kind ook COVID-19 heeft. Wat het meest belangrijk is voor Publieke Gezondheid, is dat het kind goede zorg heeft en geen risico voor anderen vormt.

Waarom wordt er niet gezegd hoeveel testen er per dag worden afgenomen?

Het is niet zo dat er cijfers worden achter houden. U kunt met de gegevens die we dagelijks publiceren berekenen hoeveel test er zijn afgenomen.

Waar kunnen mensen die naar het buitenland willen zich laten testen op het virus?

Op Bonaire is het niet mogelijk een test te doen als de persoon geen symptomen heeft. De testen worden door Publieke Gezondheid afgenomen. Er zijn op het eiland geen commerciële bedrijven die de test kunnen afnemen. Het is ook niet noodzakelijk om een test te doen om vanaf Bonaire naar het buitenland te gaan.

Wat is de procedure nadat iemand een afspraak heeft gemaakt om te testen?

U belt met het Call Center (08:00-22:00)en maakt een afspraak, de test wordt meestal de volgende ochtend afgenomen. Op de dag van de afspraak gaat u met de auto naar de testplek op het terrein van Publieke Gezondheid, tegenover het stadion aan de Kaya Gilberto F. Croes nummer 24. Zorg dat u een mondkapje op hebt en neem tissues mee. Op de plaats van de test leggen ze u uit wat de test inhoudt. Het afnemen van de test duurt een paar minuten. Na de test rijdt u direct naar huis. U gaat dus niet meer langs bij de supermarkt, maar direct naar huis.
U blijft thuis tot u gebeld wordt over de uitslag. Het duurt meestal drie dagen voordat u wordt gebeld.

Worden mensen aan het eind van hun quarantaineperiode getest?

Nee, ze worden dan niet getest. Wanneer iemand na de 14 dagen quarantaine geen symptomen heeft gekregen, kun je ervan uitgaan dat die persoon niet besmet is.

COVID-19 besmettings-risico

Hoe groot is het risico dat iemand besmet naar Bonaire komt, met de genomen maatregelen?

Aan de hand van de epidemiologische situatie van een land of staat waar reizigers vandaan komen kan men het risico op introductie in het land van bestemming inschatten. Uit landen waar de prevalentie (het voorkomen van het virus) hoog is, is de kans op een toerist met COVID-19 vanzelfsprekend hoger dan een land waar de prevalentie laag is.

Om de kans dat iemand besmet met COVID-19 naar Bonaire komt zo laag mogelijk te laten zijn, worden daarom:

 • een beperkt aantal landen met een lage prevalentie voor COVID-19 aangemerkt waarvandaan je naar Bonaire kunt reizen, 
 • elke reiziger is verplicht om een gezondheidsverklaring in te vullen vanaf 48 uur voor vertrek, 
 • moeten reizigers van 13 jaar en ouder uit Europa een bewijs van een negatieve  COVID-19 PCR test, maximaal 72 uur voor vertrek afgenomen, tonen.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat het risico dat iemand besmet naar Bonaire komt, in verhouding met de capaciteit van de zorg op Bonaire, aanvaardbaar is.

Ik heb contact gehad met iemand die positief is getest. Wat moet ik doen?

Als u langer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van deze persoon bent geweest, is het verstandig om thuis te blijven en te bellen met 0800 – 0800 voor advies.

Als u minder dan 15 minuten binnen 1.5 meter van deze persoon bent geweest, bel dan met 0800 – 0800 voor advies.

Er zijn groepen die risico’s lopen om met het corona virus besmet te raken. Lopen kinderen het risico van besmetting?

Kinderen en jongeren worden niet vaak besmet met het nieuwe coronavirus. Ze worden er meestal ook niet echt ziek van. Zij zijn dan ook geen speciale risicogroep. Besmetting door een jong persoon op een volwassene komt relatief weinig voor.

In het ziekenhuis zijn coronapatiënten opgenomen. Is het veilig voor mij om naar het ziekenhuis te gaan?

Het is veilig om naar het ziekenhuis te gaan. Patiënten die Covid-19 hebben, liggen in speciale isolatiekamers. Andere patiënten lopen niet het risico dat ze besmet worden. Het personeel van het ziekenhuis is goed getraind en is ook gewend te werken met patiënten met een infectieziekte.

Hoe weet iemand of hij/zij genezen is van het coronavirus?

Een persoon die het virus had wordt genezen verklaard als : Hij/zij zich weer goed voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer heeft gehad. En als het meer dan 7 dagen geleden is dat de klachten zich voordeden. U kunt alleen in overleg met een verpleegkundige van de afdeling Publieke Gezondheid genezen worden verklaard

Reizigers die vanuit Nederland bijvoorbeeld naar Bonaire willen komen, moeten uiterlijk 72 uur voor hun vlucht een PCR test laten doen. Hoe groot is de kans dat iemand in de drie dagen voor vertrek toch nog besmet raakt?

Het is mogelijk dat iemand in die drie dagen toch nog besmet raakt. Maar de meeste besmettingen worden via de PCR test aangetoond. De meester reizigers willen liever niet tijdens hun vakantie ziek worden. Ze zullen zich daarom in de dagen voor vertrek goed aan de regels houden. Op Bonaire moeten de reizigers zich ook aan de regels houden. Want ze kunnen ook op Bonaire besmet raken als ze niet voorzichtig zijn en de regels niet volgen.

Sommige mensen hebben geen klachten, maar testen wel positief. Dit noemen we asymptomatische patiënten. Hoe groot is de kans dat die mensen anderen op Bonaire kunnen besmetten?

Mensen die geen klachten hebben en toch positief testen, kunnen in de dagen daarna klachten krijgen. Daarom gaan ze voor het geval dat drie dagen in isolatie. Als ze na deze drie dagen toch nog klachten krijgen, blijven ze langer in isolatie. Als ze tijdens de isolatie van drie dagen en daarna geen klachten krijgen, is de ? Dan is de kans dat ze besmet zijn heel erg klein.

Als je met het coronavirus besmet bent geraakt, hoe lang duurt het voordat je klachten krijgt?

Bij het coronavirus duurt het tussen de 2 en 14 dagen voordat je na de besmetting klachten krijgt.  Er is een incubatietijd van 2 tot 14 dagen.

Wat kunnen we zeggen over besmettelijkheid tijdens de incubatietijd?

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat een persoon besmet raakt en dat de persoon ziek wordt. Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Vanaf het moment dat iemand symptomen heeft is deze persoon besmettelijk. Onderzoek heeft echter aangetoond dat dit ook tot 2 dagen voor het vertonen van symptomen al kan zijn. Het is bekend dat hoe zieker iemand zich voelt, hoe meer hij/zij het virus kan verspreiden.

Waarom wordt de bevolking aangemoedigd om thuis te blijven, terwijl de meeste besmettingen thuis plaats vinden?

De meeste besmettingen vinden op het werk of tijdens privé bijeenkomsten zoals feesten plaats. Het is ook zo dat veel besmettingen thuis plaatsvinden. Dat is helaas niet te voorkomen, omdat mensen bij elkaar in huis wonen en nauw contact met elkaar hebben. Als mensen overdag niet thuis zijn, komen ze aan het eind van de dag naar huis. Zoals gezegd vinden de meeste besmettingen op het werk of tijdens privé bijeenkomsten plaats. Daarom wordt de bevolking gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. Als mensen bij elkaar willen komen, mogen er niet meer dan 10 personen aanwezig zijn. De mensen moeten ook altijd een afstand van 1,5 meter van elkaar houden. Zo voorkom je dat mensen het coronavirus mee naar huis nemen en thuis anderen kunnen besmetten.

Waarom mogen ouderen in een tehuis bezoek krijgen, ze zijn juist een kwetsbare groep of niet?

Het klopt dat ouderen een kwetsbare groep vormen. En dat we ouderen zoveel mogelijk moeten beschermen. Iedereen moet 1,5 meter afstand van anderen houden, goede hygiëne in acht te nemen en thuisblijven bij klachten. Voor ouderen zijn die regels extra belangrijk. Tehuizen voor ouderen nemen ook extra maatregelen om extra veiligheid te bieden. Als ouderen geen bezoek mogen ontvangen is dat niet goed voor hun kwaliteit van leven. Dat is de reden dat Publieke Gezondheid bezoek aan ouderen niet verbiedt. Natuurlijk kunnen ouderen zelf beslissen dat ze tijdelijk geen bezoek willen ontvangen. Of kunnen mensen besluiten dat ze tijdelijk niet bij ouderen op bezoek gaan. Tehuizen voor ouderen kunnen zelf ook maatregelen nemen, zoals het beperken van bezoek aan de bewoners. Dat wordt dan aan de bewoners en bezoekers gemeld.

Waarom mogen patiënten in het ziekenhuis van Fundashon Mariadal geen bezoek krijgen en bewoners van Kas di Kuido wel (beperkt bezoek)?

Ouderen van Kas di Kuido wonen daar. Familiebezoek is voor ouderen die zich eenzaam kunnen voelen belangrijk. Patiënten blijven meestal kort in het ziekenhuis. Het ziekenhuis wil zoveel mogelijk voorkomen dat het virus op patiënten wordt overgebracht. Daarom hebben zij besloten dat patiënten geen bezoek mogen krijgen.

Quarantaine en isolatie

Wanneer moet iemand in isolatie en kan dit in isolatie thuis of op je vakantieadres?

Als u klachten hebt, passend bij COVID-19, wordt u gevraagd binnen te blijven, het contact met uw huisgenoten tot een minimum te beperken en geen bezoek te ontvangen. Dit noemen we isolatie. Neem contact op met de afdeling Publieke Gezondheid van Bonaire 0 800 -0 800 in verband met het afnemen van een PCR test.

De isolatie vindt plaats in de vakantiewoning, hotelkamer, in de eigen woning of in een aangewezen isolatie locatie, als de situatie op het vakantieadres niet geschikt is voor isolatie. In samenwerking met de hoteliers op Bonaire is een hotel aangewezen dat dienst doet als centrale isolatie locatie.

De kosten hiervoor zijn voor rekening van de persoon die in isolatie is geplaatst, als u geen inwoner van Bonaire bent. De inwoners van Bonaire die verzekerd zijn via het ZVK, krijgen deze kosten vergoed door het ZVK.

Wie betaalt de kosten als ik besmet ben met COVID-19 of in quarantaine moet?

Als u een quarantaine maatregel opgelegd wordt, ben u zelf aansprakelijk voor de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Als u in isolatie wordt geplaatst, dan zijn dit ziektekosten: of deze door uw ziektekostenverzekering vergoed worden, hangt af van de voorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar. Voor inwoners van Bonaire die zijn verzekerd via het ZVK, worden kosten voor isolatie vergoed. Voor anderen is het raadzaam om goed te controleren bij de verzekeraar welke kosten vergoed worden.

Hoe zit het met de quarantaine als een persoon in een gezin besmet raakt? Gaat die persoon in isolatie en de rest van het gezin in quarantaine? Of blijft het hele gezin op in hetzelfde huis in quarantaine?

De afdeling Publieke Gezondheid bekijkt per situatie wat nodig is. Het is voor een besmette persoon het prettigst om thuis in isolatie te gaan. Soms is het niet veilig om thuis in isolatie te gaan. Dan wordt een gezin opgesplitst. En gaat een persoon of gaan meerdere mensen uit het gezin in centrale quarantaine.

Een reiziger uit Nederland die bij aankomst geen bewijs van een PCR test kan overleggen dat hij geen corona heeft, moet thuis quarantaine. Kan zo’n reiziger op het vakantie adres goed worden gecontroleerd?

Een reiziger uit Nederland die zich niet heeft laten testen voor hij op reis ging, moet bij aankomst op Bonaire in centrale quarantaine. De reiziger gaat dus niet in thuis quarantaine. In een centrale quarantaine is het simpeler om te controleren of de reiziger zich aan de regels houdt.

Wat gebeurt er met een reiziger die tijdens de quarantaine toch nog corona krijgt?

Die reiziger krijgt dezelfde medische zorg als iedereen. De zorg maakt geen onderscheid tussen mensen. Zolang de reiziger klachten heeft en niet beter is geworden, blijft hij in isolatie. Hij mag niet naar huis terugreizen.

Iemand is in quarantaine en heeft een negatief testresultaat gekregen. Mag de persoon weer naar buiten of moet hij zich aan de 14 dagen houden?

Een persoon in quarantaine moet tot 14 dagen na het laatste contact met een besmet iemand in quarantaine blijven. Ook bij een negatief testresultaat. Als deze persoon toch de straat op gaat, brengt hij andere mensen in gevaar. Publieke Gezondheid waarschuwt zo’n persoon nadrukkelijk en legt uit dat hij in quarantaine moet blijven. Als iemand die niet in quarantaine zit een negatief testresultaat heeft, mag deze persoon na de uitslag de straat op.

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

Gezonde mensen gaan in quarantaine en mensen die positief zijn getest gaan in isolatie. Gezonde mensen gaan 14 dagen in quarantaine nadat ze in contact zijn geweest met iemand die met het virus besmet is. Iemand die met het virus is besmet gaat in isolatie. Deze persoon blijft in isolatie zolang er klachten zijn. Hij/zij kan uit de isolatie als hij/zij minimaal 7 dagen in isolatie heeft gezeten, en al 24 uur geen klachten meer heeft.

Gedrag en preventie

Welke gedragsregels dient iedereen op Bonaire op te volgen?

Iedereen op Bonaire, inwoners en bezoekers, dienen de volgende hygiëne gedragsregels te volgen:

 • Houdt 1.5 meter afstand van personen die niet tot uw huisgenoten horen.
 • Was handen regelmatig met water en zeep: gebruik alleen handdesinfectie als er geen water en zeep beschikbaar is.
 • Zit niet met de handen aan het gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Hoest of nies in de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken, gooi deze na gebruik weg.
 • Blijf thuis (ga niet werken, ga niet naar school, ga niet de straat op voor bijvoorbeeld boodschappen wanneer je positief moet antwoorden op een van de volgende vragen:
  • Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
  • Heeft u het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  • Heeft u een huisgenoot met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot terwijl hij/zij nog klachten had?
  • Bent u in thuis quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • Als u in de afgelopen 14 dagen hebt gereisd naar landen niet zijnde Bonaire- Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland en Canada.

Wanneer moet ik een mondkapje dragen?

U moet op Bonaire een mondkapje dragen als het niet mogelijk is om 1.5 meter afstand te houden van anderen, die niet tot uw directe huishouden behoren. Daarnaast moet u altijd een mondkapje dragen in het vliegtuig, bij aankomst en vertrek op Flamingo Bonaire International Airport en tijdens het transport naar uw vakantieadres.

Wanneer moet ik vanwege het coronavirus thuis blijven?

Om te voorkomen dat het virus zich nog meer verspreidt, moet iedereen nu zo veel mogelijk thuis blijven. De mensen die zeker thuis moeten blijven zijn: Patiënten met Covid-19. Huisgenoten van patiënten met Covid-19, mensen die nauw contact hadden met een Covid-19 patiënt en dus in quarantaine zijn. Mensen die in gebieden waren waar het virus heerst of mensen die de kenmerken van Covid-19 hebben en zich aanmelden voor een test. U leest hierover op https://www.bonairecrisis.com/klachten-doe-de-corona-check/

Mogen mensen ook dansen bij horecagelegenheden en mogen muziekbands weer optreden?

Nee, in de horeca zijn er vaste zitplaatsen. Het idee is dat mensen zo weinig mogelijk rondlopen. Muziekgroepen kunnen momenteel geen concerten geven, dansevenementen zijn verboden. Muziekbands mogen wel achtergrondmuziek spelen.

Wat is het juiste gebruik van het mondkapje?

Voor het juiste gebruik van het mondkapje is een instructie geschreven, zie www.bonairecrisis.com/communicatie/ en dan het document: Advies bij mondkapjes. Maar let wel; het houden van 1,5 afstand is het meest belangrijk om te voorkomen dat het virus zich verspreid. Als afstand houden echt niet anders kan, zoals in een bus, auto, vertrekhal etc, dan draagt u het mondkapje.

Wat zijn de COVID-regels van Publieke Gezondheid voor bedrijven en andere organisaties?

Dit zijn de COVID-19 regels van de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire voor bedrijven en organisaties: Iedereen moet zich aan de regel houden om 1,5 meter afstand van anderen te houden. In bedrijven en organisaties moet iedereen regelmatig de handen wassen met water en zeep. Mensen moeten in de elleboog hoesten of niezen. Bij klachten moeten mensen naar huis en daar blijven. Ze moeten dan bellen met het Call Center van Publieke Gezondheid 0800-0800 (08.00-22.00 uur) om een afspraak te maken voor een test. Bedrijven en andere organisaties moeten ervoor zorgen dat medewerkers en bezoekers bij hen 1,5 meter afstand kunnen houden en dat ze hun handen regelmatig kunnen wassen. Het is ook belangrijk om goed schoon te maken: gebouwen moeten dagelijks goed worden schoon gemaakt met extra aandacht voor plekken waar veel mensen hun hand plaatsen, zoals deurknoppen. Het is niet nodig om het gebouw te desinfecteren. Het is belangrijk dat u de werkruimtes goed lucht en zo voor verse lucht zorgt. Houd daarom niet alle ramen dicht maar lucht de ruimte goed, ook als u een airco gebruikt. Sommige airco’s koelen alleen de lucht, ze verversen de lucht niet. In dat geval kunt u de airco beter twee keer per dag even uitzetten en minimaal 15 minuten verse lucht binnen laten. Natuurlijk zijn dit algemene regels, maatwerk blijft belangrijk, bijvoorbeeld in de zorgsector.

Gezondheid

Hoe lang moet iemand met verkoudheid of met verhoging thuis blijven en uitzieken?

Iemand met verkoudheid of verhoging moet thuis blijven en zich laten testen. Als de testuitslag negatief is, mag die persoon daarna weer alles doen behalve als de klachten toenemen of veranderen. Dan moet die persoon met de huisarts bellen of bellen met 0800-0800 voor een nieuwe test.

Ik ben zwanger, moet ik me extra zorgen maken?

Nee. Bij zwangere vrouwen verloopt de infectie met het virus hetzelfde als bij niet zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen die met het virus zijn besmet lopen niet een groter risico op een miskraam. Er is ook geen grotere kans dat de baby aangeboren afwijkingen heeft. Dat is wat wetenschappers tot nu toe weten.

Wat is het advies voor mensen met andere gezondheidsproblemen (astma, COPD chronic obstructive pulmonary disease, diabetes etc.)?

Voor deze mensen zijn de regels om corona te voorkomen extra belangrijk! Houd goed afstand. Was de handen regelmatig. Blijf ver uit de buurt van mensen die ziek zijn of mensen met klachten aan de luchtwegen. Voor meer informatie: https://www.bonairecrisis.com/klachten-doe-de-corona-check/
Haal de griepprik in oktober/november.

Als u een zwakke weerstand hebt, hoe kunt u uw weerstand verhogen om de kans op besmetting te verkleinen?

Het is belangrijk om een goede conditie te hebben. Maar er zijn geen medicijnen die de weerstand verhogen. Leef gezond. Eet gezond. Slaap en beweeg voldoende.

Is er een behandeling tegen het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

De behandeling van ernstig zieke mensen hangt af van de klachten die ze hebben en de manier waarop hun ziekte verloopt. Patiënten die het extra benauwd hebben, kunnen zuurstof krijgen. Er zijn nu ook verschillende medicijnen die goed zijn voor patiënten die bezig zijn om te herstellen.

Het ziekenhuis op Bonaire heeft veel aandacht en tijd voor Coronagevallen. Wat gebeurt er als het ziekenhuis daardoor geen mensen meer kan opnemen?

Het ziekenhuis heeft alle aandacht en tijd voor alle patiënten, of ze Corona hebben of niet. De medische zorg is nu zeker niet in gevaar. Het ziekenhuis kan een groot aantal opnames in verband met Corona aan terwijl de zorg aan andere patiënten gewoon door gaat. Er zijn afspraken met de eilanden om ons heen voor het geval we geen patiënten meer kunnen opnemen omdat we veel coronapatiënten in het ziekenhuis hebben. Ook zullen we in de samenleving maatregelen moeten nemen om het aantal besmettingen, dus het aantal zieken te verminderen.

Hoe kan ik mijn werkruimte zo goed mogelijk luchten? Ik ben bang dat de airco het virus kan verspreiden.

Het is belangrijk dat u de werkruimtes goed lucht en zo voor verse lucht zorgt. Houd daarom niet alle ramen dicht maar lucht de ruimte goed, ook als u een airco gebruikt. Sommige airco’s koelen alleen de lucht, ze verversen de lucht niet. In dat geval kunt u de airco beter twee keer per dag even uitzetten en minimaal 15 minuten verse lucht binnen laten.

Waarom zijn mondkapjes nu wel verplicht in een aantal situaties, terwijl er vaak is beweerd dat mondkapjes niet nodig waren?

Het houden van 1,5 meter afstand van elkaar, biedt een betere bescherming tegen het virus dan het gebruik van mondkapjes. Daarom is er gezegd dat het gebruik van mondkapjes niet nodig is. In de praktijk blijkt dat mensen met een mondkapje op minder opletten om afstand te houden. En dat is precies wat we niet willen. Maar er zijn een paar situaties waarin het onmogelijk is om 1,5 meter afstand houden. Zoals in het openbaar vervoer, in de bus, op het werk van mensen met een contactberoep (fysiotherapeuten, kappers bijvoorbeeld). In dat soort situaties is het verplicht om mondkapjes te dragen. Het is ook belangrijk om in die situaties de hygiëneregels strikt te volgen. Zo wordt voorkomen dat in die situaties mensen elkaar kunnen besmetten.