Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Deel deze pagina

Q&A’s medisch

Laatste update: 21 januari 2021

Deze informatie is opgesteld door het openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid en andere instanties.

De lijst wordt voortdurend bijgehouden. De ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn onvoorspelbaar, situaties, regels en voorwaarden kunnen ieder moment veranderen. Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de persberichten van het OLB op hun Facebookpagina. Heeft u een vraag die nog niet in de lijst is opgenomen? Mail uw vraag dan naar info@bonairegov.com

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van de lijst met Q&A.

Testen en testbeleid

Welk nummer kan ik bellen als ik covid-19 gerelateerde klachten krijg en wat gebeurt er dan?

Als je de volgende klachten hebt:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Hoest
 • Benauwdheid
 • Verhoging
 • Koorts
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

moet je contact opnemen met de afdeling Publieke Gezondheid via het telefoonnummer 0800 – 0800 (ma-za 08.00-20.00 uur, zo 08.00 – 16.00 uur). Volg de instructies op die je daar ontvangt. Als zij je klachten kunnen bevestigen, zullen zij regelen dat je getest gaat worden op COVID-19. Het is belangrijk dat je jezelf isoleert indien je luchtwegklachten hebt. Dit houdt in dat je thuisblijft, geen bezoek ontvangt en het contact met je huisgenoten tot een minimum beperkt.

Ik krijg geen gehoor als ik met een buitenlands nummer bel naar het nummer van Publieke Gezondheid 0800-0800. Is er nog een ander nummer dat ik kan bellen?

Het kan zijn dat buitenlandse nummers geen contact krijgen met 0800-0800. Je kunt dan tijdens kantooruren bellen naar +599 715 5330 of vraag bijvoorbeeld bij het hotel of ze voor je willen bellen.

Wat is het testbeleid voor COVID-19 voor iemand die op Bonaire is of woont?

Iedereen met de volgende klachten:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Hoest
 • Benauwdheid
 • Verhoging
 • Koorts
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

kan zich melden en hierbij zal in de meeste gevallen een COVID-19 PCR test worden afgenomen. Alle mensen met luchtwegklachten dienen zichzelf te isoleren totdat het testresultaat binnen is.

Wanneer je deze klachten hebt, neem je contact op met 0800-0800 of een huisarts op het eiland.

Je bent getest door Publieke Gezondheid. Wat nu?

* Je blijft na de test thuis tot de uitslag bekend is.
* Word je zieker of heb je medische hulp nodig? Ga dan niet naar het ziekenhuis of de huisarts toe, maar bel de huisarts en zeg dat je getest bent.
* Zorg voor je persoonlijke hygiëne.
* Houd 1.5 meter afstand van huisgenoten.
* Schrijf op met wie je de afgelopen dagen contact hebt gehad.
Bij een positieve uitslag neemt Publieke Gezondheid contact
met je op voor informatie en instructies.
Bij een negatieve uitslag hoef je niet meer thuis te blijven.
Houd je wel aan de algemeen geldende regels. Laat je bij nieuwe
of toenemende klachten opnieuw testen. Heb je een negatieve
uitslag maar ben je in quarantaine? Dan moet je in quarantaine
blijven tot dat deze voltooid is.

Gaat Publieke Gezondheid ook sneltesten gebruiken?

Nee voorlopig niet. Publieke Gezondheid gebruikt de PCR test omdat het betrouwbaar is en voldoende informatie geeft. Sneltesten zijn tot nu toe minder betrouwbaar als een PCR test en ze geven onvoldoende informatie.

Wel heeft Publieke Gezondheid sneltesten achter de hand om wanneer nodig in te zetten bij een uitbraaksituatie of wanneer in korte tijd heel veel testen gedaan moeten worden.

Wat is de procedure nadat iemand een afspraak heeft gemaakt om te testen?

Je belt met het Call Center (ma-za 08:00-20:00, zo 08.00-16.00) en maakt een afspraak, de test wordt meestal de volgende ochtend afgenomen. Op de dag van de afspraak ga je met de auto naar de testplek op het terrein van Publieke Gezondheid, tegenover het stadion aan de Kaya Gilberto F. Croes nummer 24. Zorg dat je een mondkapje op hebt en neem tissues mee. Op de plaats van de test leggen ze je uit wat de test inhoudt. Het afnemen van de test duurt een paar minuten. Na de test rijd je direct naar huis. Je gaat dus niet meer langs bij de supermarkt, maar direct naar huis.
Je blijft thuis tot je gebeld wordt over de uitslag.

Ben ik verplicht om een PCR test te laten doen als ik afreis naar Bonaire?

Ja, alleen reizigers met een negatieve PCR-test kunnen naar Bonaire reizen.
De negatieve uitslag van de test moet bekend zijn voor vertrek, anders kan je niet vliegen. De luchtvaartmaatschappij zal je hiernaar vragen. Kom je toch aan op Bonaire zonder negatief PCR-testresultaat, dan zal je niet worden toegelaten op Bonaire en zal je worden teruggestuurd.

Reizigers dienen te voldoen aan de inreisvoorwaarden van Bonaire. Wat deze voorwaarden zijn, lees je in de Q&A “Wat zijn de voorwaarden voor reizen naar Bonaire?”.

Passagiers uit Saba en Sint Eustatius hoeven niet voor vertrek een PCR test te laten doen. Ze moeten wel de Gezondheidsverklaring online invullen.

Waar moet de COVID-19 PCR test voor vertrek naar Bonaire aan voldoen?

De PCR test moet bij een officieel erkend laboratorium worden gedaan waarbij de test is afgenomen middels een diepe neus- en keelswab.
Reizigers van 13 jaar en ouder moeten een PCR-test overleggen die bij aankomst op Bonaire niet ouder is dan 72 uur. De uitslag ervan moet negatief zijn.

Reizigers uit Saba en Sint Eustatius die naar Bonaire komen hoeven geen PCR test te doen.
Ze moeten wel uiterlijk 72 uur en niet later dan 48 uur voor vertrek een Gezondheidsverklaring invullen. Dit kan via https://bonairepublichealth.org/en/form

Waar kan ik in Nederland een COVID-19 PCR test ondergaan? En mag ik me ook evt buiten Nederland laten testen?

Meerdere partijen bieden momenteel een PCR-test aan voor reizigers. Hieronder volgen enkele voorbeelden:
KLM health services
Het Huisartslab
Saltro laboratorium.
Ook testen van andere geaccrediteerde laboratoria die een schriftelijke of digitale uitslag geven, zijn toegestaan.
Testen van laboratoria buiten Nederland zijn ook toegestaan, mits zij geaccrediteerd zijn en hun uitslag in het Nederlands of Engels communiceren.

Om naar Bonaire te reizen moet ik een negatief PCR-testresultaat kunnen overleggen. Mag dit ook een negatief resultaat van een SNELTEST zijn?

Nee, de uitslag van een sneltest wordt door de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire niet geaccepteerd. Dit omdat een PCR-test meer en nauwkeuriger informatie geeft dan een sneltest.

Voor mijn reis naar Bonaire moet ik bij een geaccrediteerd laboratorium een PCR-test aanvragen. Is de GGD ook ok?

Nee, de GGD’en in Nederland testen alleen mensen met verschijnselen. Hun test is niet bedoeld voor gezonde mensen die willen gaan reizen. Ze geven ook geen schriftelijke rapportage op naam die je kunt laten zien bij boarden en bij aankomst op Bonaire.
Er zijn meerdere organisaties in Nederland die de test aanbieden. Op hun website kan je nagaan of ze werken met een geaccrediteerd lab. Met zoektermen als ‘reistest corona’ kan je meerdere aanbieders vinden op internet.

Waar kunnen mensen die naar het buitenland willen zich op Bonaire laten testen op het virus?

De afdeling Publieke Gezondheid test je alleen als je symptomen hebt.
Als je een testresultaat nodig hebt voor je reis naar het buitenland, dan kan dat op Bonaire bij een aantal commerciële partijen. Voor meer informatie over deze testmogelijkheden kan je bellen met 0800-0800 of neem contact op met je huisarts.

Heeft het zin om me te laten testen terwijl ik geen klachten heb?

Nee, want dat geeft geen zekerheid. Vandaag kan de uitslag van de test negatief zijn, en de dag daarop kan het toch positief zijn. Een test is pas zinvol als je klachten/symptomen hebt. De test kan dan aangeven dat de klachten veroorzaakt worden door het coronavirus.

Er zijn kinderen met klachten die misschien met het coronavirus te maken hebben, maar ze worden niet getest. Waarom niet?

Het is niet zo dat de afdeling Publieke Gezondheid kinderen niet wil testen. Als het nodig is dan wordt er zeker getest.  De test is vooral voor kleine kinderen heel vervelend. Daarom wordt er alleen getest als het echt nodig is.Publieke Gezondheid kijkt samen met  de ouders  en als het moet met de huisarts of de test nodig is. Dat hangt af van het soort klachten, En of het kind al in quarantaine zat (en daardoor geen risico voor anderen vormde). Er wordt ook gekeken of andere gezinsleden klachten hebben, of ze getest zijn of getest kunnen worden. Soms wordt zo duidelijk of het kind ook COVID-19 heeft. Wat het meest belangrijk is voor Publieke Gezondheid, is dat het kind goede zorg heeft en geen risico voor anderen vormt.

Waarom wordt bij de melding van COVID-cijfers niet meer verteld over de achtergrond van de besmettingen? Op Curaçao gebeurt dat wel.

Dit gebeurt om de privacy van de besmette mensen te beschermen. Op Bonaire zijn er weinig besmettingen. Als er meer informatie wordt gegeven, is het gemakkelijk te achterhalen wie besmet is. Als het belangrijk is om snel informatie over een besmetting te delen, dan wordt dat gedaan. Dat is bij voorbeeld gebeurd toen een huisarts besmet raakte.

Worden mensen aan het eind van hun quarantaineperiode getest?

Nee, ze worden dan niet getest. Wanneer iemand na de 10 dagen quarantaine geen symptomen heeft gekregen, kun je ervan uitgaan dat die persoon niet besmet is.

Er is een persoon die COVID-19 had en daarna beter is verklaard. Bij de PCR test is de uitslag positief. Mag hij/zij toch naar Bonaire komen?

Ja dat mag, maar er zijn voorwaarden.
De persoon moet een document van de GGD kunnen overleggen waarin (in het Nederlands of Engels) staat:
* volledige naam
* geboortedatum
* informatie over de eerste ziektedag
* informatie over einde besmettelijke periode
* informatie over reisdatum (let wel, reisdatum mag maximaal 2 maanden na besmettelijke periode zijn, voor een toestemming)

De reiziger moet deze informatie samen met de ingevulde gezondheidsverklaring van Publieke Gezondheid, mailen naar publichealth@bonairegov.com Dit moet uiterlijk 72 uur en niet later dan 48 uur voor vertrek gebeuren. Via Publieke Gezondheid krijgt de persoon dan een mail of er toestemming verleend wordt om naar Bonaire te komen.
Ook de vliegtuigmaatschappij wordt door Publieke Gezondheid op de hoogte gesteld.
Je vindt het formulier voor de gezondheidsverklaring op https://www.bonairepublichealth.org

Besmettingsrisico

Ik heb contact gehad met iemand die positief is getest. Wat moet ik doen?

Als je langer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van deze persoon bent geweest, is het verstandig om thuis te blijven en te bellen met 0800 – 0800 voor advies.

Als je minder dan 15 minuten binnen 1.5 meter van deze persoon bent geweest, bel ook dan met 0800 – 0800 voor advies.

Als je met het coronavirus besmet bent geraakt, hoe lang duurt het voordat je klachten krijgt?

Bij het coronavirus duurt het tussen de 2 en 14 dagen voordat je na de besmetting klachten krijgt.  Er is een incubatietijd van 2 tot 14 dagen.

Lopen kinderen het risico van besmetting?

Kinderen en jongeren worden niet vaak besmet met het nieuwe coronavirus. Ze worden er meestal ook niet echt ziek van. Zij zijn dan ook geen speciale risicogroep. Besmetting door een jong persoon op een volwassene komt relatief weinig voor.

Hoe weet iemand of hij/zij genezen is van het coronavirus?

Een persoon die het virus had wordt genezen verklaard als : Hij/zij zich weer goed voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer heeft gehad. En als het meer dan 7 dagen geleden is dat de klachten zich voordeden. Je kunt alleen in overleg met een verpleegkundige van de afdeling Publieke Gezondheid genezen worden verklaard. Overigens kunnen mensen ook na die tijd nog tijdelijk klachten houden zoals vermoeidheid.

Reizigers die naar Bonaire willen komen, moeten uiterlijk 72 uur voor hun aankomst op Bonaire een PCR test laten doen. Hoe groot is de kans dat iemand in de drie dagen voor vertrek toch nog besmet raakt?

Het is mogelijk dat iemand in die drie dagen toch nog besmet raakt. Maar de meeste besmettingen worden via de PCR test aangetoond. De reizigers willen liever niet tijdens hun vakantie ziek worden. Ze zullen zich daarom in de dagen voor vertrek goed aan de regels houden. Op Bonaire moeten de reizigers zich ook aan de regels houden. Want ze kunnen ook op Bonaire besmet raken als ze niet voorzichtig zijn en de regels niet volgen.

Sommige mensen hebben geen klachten, maar testen wel positief. Dit noemen we asymptomatische patiënten. Hoe groot is de kans dat die mensen anderen op Bonaire kunnen besmetten?

Mensen die geen klachten hebben en toch positief testen, kunnen in de dagen daarna klachten krijgen. Daarom gaan ze voor de zekerheid 5 dagen in isolatie. Als deze mensen na deze 5 dagen toch nog klachten krijgen, blijven ze langer in isolatie. Als ze na deze 5 dagen nog geen klachten hebben, mogen ze uit isolatie. De kans dat ze dan nog besmettelijk zijn is heel erg klein.

Wat is er bekend over besmettelijkheid tijdens de incubatietijd?

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat een persoon besmet raakt en dat de persoon ziek wordt. Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door druppels die verspreid worden door bijvoorbeeld hoesten, niezen, praten en zingen. Vanaf het moment dat iemand symptomen heeft is deze persoon besmettelijk. Onderzoek heeft echter aangetoond dat dit ook tot 2 dagen voor het vertonen van symptomen al kan zijn. Het is bekend dat hoe zieker iemand zich voelt, hoe meer hij/zij het virus kan verspreiden.

In het ziekenhuis zijn soms coronapatiënten opgenomen. Is het veilig voor mij om naar het ziekenhuis te gaan?

Het is veilig om naar het ziekenhuis te gaan. Patiënten die Covid-19 hebben, liggen in speciale isolatiekamers. Andere patiënten lopen niet het risico dat ze besmet worden. Het personeel van het ziekenhuis is goed getraind en is ook gewend te werken met patiënten met een infectieziekte.

Waarom mogen ouderen in een tehuis bezoek krijgen, ze zijn juist een kwetsbare groep of niet?

Het klopt dat ouderen een kwetsbare groep vormen. En dat we ouderen zoveel mogelijk moeten beschermen. Iedereen moet 1,5 meter afstand van anderen houden, goede hygiëne in acht te nemen en thuisblijven bij klachten. Voor ouderen zijn die regels extra belangrijk. Tehuizen voor ouderen nemen ook extra maatregelen om extra veiligheid te bieden. Als ouderen geen bezoek mogen ontvangen is dat niet goed voor hun kwaliteit van leven. Dat is de reden dat Publieke Gezondheid bezoek aan ouderen niet verbiedt. Natuurlijk kunnen ouderen zelf beslissen dat ze tijdelijk geen bezoek willen ontvangen. Of kunnen mensen besluiten dat ze tijdelijk niet bij ouderen op bezoek gaan. Tehuizen voor ouderen kunnen zelf ook maatregelen nemen, zoals het beperken van bezoek aan de bewoners. Dat wordt dan aan de bewoners en bezoekers gemeld.

Mogen patienten in ziekenhuis Mariadal en bewoners van Kas di Kuido bezoek krijgen?

Nee, het ziekenhuis en Kas di Kuido willen zoveel mogelijk voorkomen dat het virus op patiënten wordt overgebracht. Daarom hebben zij besloten dat patiënten en bewoners momenteel geen bezoek mogen krijgen.

Quarantaine en isolatie

Waarom moet ik tien dagen in quarantaine, terwijl ik me niet ziek voel?

Je gaat in quarantaine om zeker te weten of je wel of niet besmet bent geraakt. Je had nauw contact met iemand die met het coronavirus besmet is. Ook al voel je je niet ziek, dan nog kan in de tien dagen blijken dat je toch besmet bent. Als je niet in quarantaine gaat, zou je andere mensen kunnen besmetten. Het is belangrijk dat je dit serieus neemt. Blijf thuis en zorg dat je geen fysiek contact met andere mensen hebt. Bel zodra je klachten krijgt met 0800 0800 voor een test.

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

Zowel bij quarantiane als isolatie betekent het dat de persoon zich af moet zonderen van andere mensen. Gezonde mensen gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine nadat ze in contact zijn geweest met iemand die met het virus besmet is. Iemand die met het virus is besmet gaat in isolatie. Deze persoon blijft in isolatie zolang er klachten zijn. Hij/zij kan uit de isolatie als hij/zij minimaal 7 dagen in isolatie heeft gezeten, en al 24 uur geen klachten meer heeft.

Wanneer moet een persoon in centrale quarantaine en wanneer kan die persoon thuis of op het vakantieadres in quarantaine?

Wanneer een reiziger zonder een negatief PCR-testresultaat op Bonaire aankomt, zal hij/zij in quarantaine moeten. Ook wanneer een persoon heeft aangegeven nauw contact te hebben gehad met een positief getest persoon, moet hij/zij in quarantaine.  Iemand kan op een thuisadres of op het vakantieadres in quarantaine. Dat kan alleen als de afdeling Publieke Gezondheid de plek op het thuis- of vakantieadres goedkeurt. Als de plek niet wordt goedgekeurd, moet de persoon in quarantaine op een centrale plek. De persoon moet de kosten voor de centrale quarantaine betalen.
Reizigers uit Saba en Sint Eustatius hoeven geen PCR-test te doen voordat ze naar Bonaire gaan. Alle reizigers die op Bonaire aankomen moeten uiterlijk 72 uur en niet later dan 48 uur voor vertrek de gezondheidsverklaring invullen. Dit geldt ook voor reizigers vanuit Saba en Sint Eustatius. U vindt de gezondheidsverklaring op https://bonairepublichealth.org/en/form

Moet ik op Bonaire in quarantaine als ik terugkom uit een gebied met een code oranje/rood?

Nee, wel moet je voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld voor reizigers die naar Bonaire komen. Zie hiervoor ook de Q&A “Wat zijn de voorwaarden voor reizen naar Bonaire”, ook op deze pagina. De kleur code van het land waarvandaan je reist, is hierop niet van invloed.
Publieke Gezondheid Bonaire verzoekt de reiziger met klem om in de periode tussen afname van de test en aankomst op Bonaire, zich aan de preventie- en hygienemaatregelen te houden. Dit om de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.
Verder word je ook verzocht om na aankomst op Bonaire zich aan de maatregelen van Bonaire houden. Een enkele maal komt het namelijk voor dat iemand met een negatieve PCR-testuitslag later toch besmet blijkt te zijn. Daarom is het van belang om zich goed aan alle maatregelen te houden, waar je ook bent.

Wie betaalt de kosten als ik besmet ben met COVID-19 of in quarantaine moet?

Als je een quarantaine maatregel opgelegd wordt, ben je zelf aansprakelijk voor de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Als je in isolatie wordt geplaatst, dan zijn dit ziektekosten: of deze door je ziektekostenverzekering vergoed worden, hangt af van de voorwaarden van je  ziektekostenverzekeraar. Voor inwoners van Bonaire die zijn verzekerd via het ZVK, worden kosten voor isolatie vergoed. Voor anderen is het raadzaam om goed te controleren bij de verzekeraar welke kosten vergoed worden.

Hoe zit het met de quarantaine als een persoon in een gezin besmet raakt? Gaat die persoon in isolatie en de rest van het gezin in quarantaine? Of blijft het hele gezin op in hetzelfde huis in quarantaine?

De afdeling Publieke Gezondheid bekijkt per situatie wat nodig is. Het is voor een besmette persoon het prettigst om thuis in isolatie te gaan. Dit kan alleen als de besmette persoon zich voldoende kan afscheiden van de rest van het gezin. Soms is het niet veilig om thuis in isolatie te gaan. Dan wordt een gezin opgesplitst en gaat een persoon of gaan meerdere mensen uit het gezin in centrale quarantaine.

Wat gebeurt er met een reiziger die tijdens de quarantaine toch nog corona krijgt?

Die reiziger krijgt dezelfde medische zorg als iedereen. De zorg maakt geen onderscheid tussen mensen. Zolang de reiziger klachten heeft en niet beter is geworden, blijft hij/zij in isolatie. Hij/zij mag niet naar huis terugreizen.

Iemand is in quarantaine en heeft een negatief testresultaat gekregen. Mag de persoon weer naar buiten of moet hij zich aan de 10 dagen houden?

Een persoon in quarantaine moet tot 10 dagen na het laatste contact met een besmet iemand in quarantaine blijven. Ook bij een negatief testresultaat. Als deze persoon toch de straat op gaat, brengt hij andere mensen in gevaar. Publieke Gezondheid waarschuwt zo’n persoon nadrukkelijk en legt uit dat hij in quarantaine moet blijven. Als iemand die niet in quarantaine zit een negatief testresultaat heeft, mag deze persoon na de uitslag de straat op.

Gedrag en preventie

Welke gedragsregels dient iedereen op Bonaire op te volgen?

Iedereen op Bonaire, inwoners en bezoekers, dienen de volgende hygiëne gedragsregels te volgen:

 • Houdt 1.5 meter afstand van personen die niet tot je huisgenoten horen.
 • Was handen regelmatig met water en zeep: gebruik alleen handdesinfectie als er geen water en zeep beschikbaar is.
 • Zit niet met de handen aan het gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Hoest of nies in de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken, gooi deze na gebruik weg.
 • Blijf thuis (ga niet werken, ga niet naar school, ga niet de straat op voor bijvoorbeeld boodschappen) wanneer je positief moet antwoorden op een van de volgende vragen:
  • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
  • Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  • Heb je een huisgenoot met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot terwijl hij/zij nog klachten had?
  • Ben je in thuisquarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Mogen mensen ook dansen bij horecagelegenheden en mogen muziekbands weer optreden?

Nee, in de horeca zijn er vaste zitplaatsen. Het idee is dat mensen zo weinig mogelijk rondlopen. Muziekgroepen kunnen momenteel geen concerten geven, dansevenementen zijn verboden. Muziekbands mogen wel achtergrondmuziek spelen.

Wat is het juiste gebruik van het mondkapje? En wanneer moet ik een mondkapje dragen?

Voor het juiste gebruik van het mondkapje is een instructie geschreven, zie www.bonairecrisis.com/communicatie/ en dan het document: Advies bij mondkapjes. Maar let wel; het houden van 1,5 afstand is het meest belangrijk om te voorkomen dat het virus zich verspreid. Als afstand houden echt niet anders kan, zoals in een bus, auto, vertrekhal etc, dan draag je het mondkapje.

Wat zijn de COVID-regels van Publieke Gezondheid voor bedrijven en andere organisaties?

Dit zijn de COVID-19 regels van de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire voor bedrijven en organisaties: Iedereen moet zich aan de regel houden om 1,5 meter afstand van anderen te houden. In bedrijven en organisaties moet iedereen regelmatig de handen wassen met water en zeep. Mensen moeten in de elleboog hoesten of niezen. Bij klachten moeten mensen naar huis en daar blijven. Ze moeten dan bellen met het Call Center van Publieke Gezondheid 0800-0800 (ma-za 08.00-20.00 uur, zo 08.00 – 16.00 uur) om een afspraak te maken voor een test. Bedrijven en andere organisaties moeten ervoor zorgen dat medewerkers en bezoekers bij hen 1,5 meter afstand kunnen houden en dat ze hun handen regelmatig kunnen wassen. Het is ook belangrijk om goed schoon te maken: gebouwen moeten dagelijks goed worden schoon gemaakt met extra aandacht voor plekken waar veel mensen hun hand plaatsen, zoals deurknoppen. Het is niet nodig om het gebouw te desinfecteren. Het is belangrijk dat je de werkruimtes goed lucht en zo voor verse lucht zorgt. Houd daarom niet alle ramen dicht maar lucht de ruimte goed, ook als je een airco gebruikt. Sommige airco’s koelen alleen de lucht, ze verversen de lucht niet. In dat geval kan je de airco beter twee keer per dag even uitzetten en minimaal 15 minuten verse lucht binnen laten. Natuurlijk zijn dit algemene regels, maatwerk blijft belangrijk, bijvoorbeeld in de zorgsector.

Gezondheid

Hoe lang moet iemand met verkoudheid of met verhoging thuis blijven en uitzieken?

Iemand met verkoudheid of verhoging moet thuis blijven en zich laten testen. Als de testuitslag negatief is, mag die persoon daarna weer alles doen behalve als de klachten toenemen of veranderen. Dan moet die persoon met de huisarts bellen of bellen met 0800-0800 voor een nieuwe test.

Ik ben zwanger, moet ik me extra zorgen maken mocht ik besmet raken met het Coronavirus?

Nee. Bij zwangere vrouwen verloopt de infectie met het virus hetzelfde als bij niet zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen die met het virus zijn besmet lopen niet een groter risico op een miskraam. Er is ook geen grotere kans dat de baby aangeboren afwijkingen heeft. Dat is wat wetenschappers tot nu toe weten.

Wat is het advies voor mensen met andere gezondheidsproblemen (astma, COPD chronic obstructive pulmonary disease, diabetes etc.)?

Voor deze mensen zijn de regels om corona te voorkomen extra belangrijk! Houd goed afstand. Was de handen regelmatig. Blijf ver uit de buurt van mensen die ziek zijn of mensen met klachten aan de luchtwegen. Voor meer informatie: https://www.bonairecrisis.com/klachten-doe-de-corona-check/
Mocht je chronische hoestklachten hebben, meld je dan aan voor een test als de klachten verergeren of veranderen. Of als je andere klachten krijgt zoals koorts, verlies van geur en smaak, of keelpijn. Juist als je hoest kan je het virus verspreiden. Hoesten in de elleboog of in een tissue is dan belangrijk. Maak daar een gewoonte van.

Ik heb een zwakke weerstand. Hoe kan ik mijn weerstand verhogen om de kans op besmetting te verkleinen?

Het is belangrijk om een goede conditie te hebben. Maar er zijn geen medicijnen die de weerstand verhogen. Leef gezond. Eet gezond. Slaap en beweeg voldoende. Ouderen en mensen met een chronische ziekte worden aangeraden thuis te blijven.

Is er een behandeling tegen het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

De behandeling van ernstig zieke mensen hangt af van de klachten die ze hebben en de manier waarop hun ziekte verloopt. Patiënten die het extra benauwd hebben, kunnen zuurstof krijgen. Er zijn nu ook verschillende medicijnen die goed zijn voor patiënten die bezig zijn om te herstellen.

Het ziekenhuis op Bonaire heeft veel aandacht en tijd voor Coronagevallen. Wat gebeurt er als het ziekenhuis daardoor geen mensen meer kan opnemen?

Het ziekenhuis heeft alle aandacht en tijd voor alle patiënten, of ze Corona hebben of niet. De medische zorg is nu zeker niet in gevaar. Het ziekenhuis kan een groot aantal opnames in verband met Corona aan terwijl de zorg aan andere patiënten gewoon door gaat. Er zijn afspraken met de eilanden om ons heen voor het geval we geen patiënten meer kunnen opnemen omdat we veel coronapatiënten in het ziekenhuis hebben. Ook zullen we in de samenleving maatregelen moeten nemen om het aantal besmettingen, dus het aantal zieken te verminderen.

Hoe kan ik mijn werkruimte zo goed mogelijk luchten? Ik ben bang dat de airco het virus kan verspreiden.

Het is belangrijk dat je de werkruimtes goed lucht en zo voor verse lucht zorgt. Houd daarom niet alle ramen dicht maar lucht de ruimte goed, ook als je een airco gebruikt. Sommige airco’s koelen alleen de lucht, ze verversen de lucht niet. In dat geval kunt je de airco beter twee keer per dag even uitzetten en minimaal 15 minuten verse lucht binnen laten.

Waarom zijn mondkapjes nu wel verplicht in een aantal situaties, terwijl er vaak is beweerd dat mondkapjes niet nodig waren?

Het houden van 1,5 meter afstand van elkaar, biedt een betere bescherming tegen het virus dan het gebruik van mondkapjes. Daarom is er gezegd dat het gebruik van mondkapjes niet nodig is. In de praktijk blijkt dat mensen met een mondkapje op minder opletten om afstand te houden. En dat is precies wat we niet willen. Maar er zijn een paar situaties waarin het onmogelijk is om 1,5 meter afstand houden. Zoals in het openbaar vervoer, in de bus, op het werk van mensen met een contactberoep (fysiotherapeuten, kappers bijvoorbeeld). In dat soort situaties is het verplicht om mondkapjes te dragen. Het is ook belangrijk om in die situaties de hygiëneregels strikt te volgen. Zo wordt voorkomen dat in die situaties mensen elkaar kunnen besmetten.