Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Deel deze pagina

Q&A’s inwoners

Laatste update: 16 januari 2021

Deze informatie is opgesteld door het openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid en andere instanties.

De lijst wordt voortdurend bijgehouden. De ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn onvoorspelbaar, situaties, regels en voorwaarden kunnen ieder moment veranderen. Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de persberichten van het OLB op hun Facebookpagina. Heeft u een vraag die nog niet in de lijst is opgenomen? Mail uw vraag dan naar info@bonairegov.com

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van de lijst met Q&A.

Huishoudens

Waarom is er het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te werken?

De afdeling Publieke Gezondheid verwacht dat na de feestdagen het aantal besmettingen zal toenemen. Veel mensen reizen naar het buitenland en er komen ook mensen van buiten naar ons eiland. Met de feestdagen blijven mensen thuis of gaan bij anderen op bezoek. Stel dat iemand besmet is geraakt maar dat die persoon het niet weet. Als hij/zij na de feestdagen naar kantoor zou gaan, kan dit begin januari tot meer besmettingen leiden. Om dit te voorkomen, is het advies om thuis te werken.

Mogen mensen samen komen en mogen er evenementen worden georganiseerd?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen privé samenkomsten en professioneel georganiseerde evenementen.
Voor privé samenkomsten zijn dit de regels;
* Er mogen mensen van maximaal 2 huishoudens bij elkaar aanwezig zijn (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend);
* De aanwezigen moeten altijd op zijn minst 1,5 meter afstand houden van de persoon die het dichtst bij hen staat.

Voor professioneel georganiseerde evenementen zoals markten, optochten op de weg, een feest dat niet thuis wordt gehouden, zijn dit de regels;
* Voor een professioneel evenement moet men vooraf een vergunning aanvragen en krijgen;
* Er mogen maximaal 25 mensen aanwezig zijn (inclusief evt personeel);
* Men mag maximaal 50% van de beschikbare ruimte gebruiken;
* De aanwezigen moeten altijd op zijn minst 1,5 meter afstand houden van de persoon die het dichtst bij hen staat;
* De gasten moeten geregistreerd worden;
* Bij het organiseren van een professioneel georganiseerd evenement, moet ook worden voldaan aan de wet- en regelgeving;

In beide gevallen (privé- en professioneel georganiseerd) is zang en dans niet toegestaan en moeten de strikte hygiënemaatregelen in acht worden genomen conform de richtlijnen van de afdeling Publieke Gezondheid.

Ouderen en mensen met een chronische ziekte worden aangeraden thuis te blijven.

Bedrijven

Wat zijn de regels voor de horeca om geopend te zijn?

De regels voor de horeca zijn:

• maximaal 4 personen per gezelschap (excl. kinderen jonger dan 13 jaar)

• er moeten vaste zitplaatsen zijn;
• in de zaak wordt de helft van het aantal zitplaatsen gebruikt. Er mogen hooguit 50 mensen tegelijk aanwezig zijn, het personeel wordt ook onder die 50 mensen gerekend;
• in de zaak houdt iedereen altijd een afstand van op zijn minst 1,5 meter aan van de persoon die het dichtst bij hem/haar is;
• iedereen houdt zich aan de strenge hygiëneregels van de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire;
• er wordt bijgehouden wie de gasten zijn, de gasten moeten vragen beantwoorden over hun gezondheid. De naam en de contactgegevens (telefoonnummer of –emailadres) van de gasten worden genoteerd. Dit is nodig voor het geval er later een contact of brononderzoek moet worden gedaan. De gegevens moeten minimaal 14 dagen en maximaal 21 dagen worden bewaard. De privacy van gasten wordt beschermd. De gegevens worden zo opgeslagen dat de privacy van de gasten altijd beschermd is;
• horecazaken moeten om uiterlijk 22:00 uur dicht;
• er mag niet gezongen en/of gedanst worden.

Hoe vinden de controles in winkels en horeca plaats?

De controles vinden plaats door inspecteurs van Directie Toezicht en Handhaving en politieambtenaren van KPCN.
Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen.

Wat zijn de regels voor winkels?

We onderscheiden noodzakelijke winkels zoals supermarkten, bakkerijen, apotheken, bouwmarkten
en niet noodzakelijke winkels zoals kledingwinkels en autowasstraten.

Voor beide soorten winkels geldt momenteel:
De basisregels zoals het houden van 1,5 meter afstand, het vermijden van drukte, de handen regelmatig wassen.
De basisregels zijn hier na te lezen: https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Daarnaast geldt voor beide soorten winkels dat men met maximaal 2 personen per huishouden tegelijk de winkel in mag, kinderen tot 13 jaar niet meegerekend. Het gebruik van een kar/mandje is verplicht.

De situatie is in iedere winkel anders. Daarom verwachten we van ondernemers dat ze zelf regels opstellen om mensen in de winkel binnen te laten. Winkels kunnen mondkapjes verplicht stellen, en klanten verplichten om handsanitizer te gebruiken. Dit wordt niet door de overheid verplicht, een ondernemer kan dit zelf bepalen.

Wat zijn de voorwaarden voor kantoren?

De regels voor kantoren zijn:

• het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te werken;

• op kantoor houden mensen zich aan de regels van de afdeling Publieke Gezondheid;
• het personeel houdt 1,5 meter afstand van elkaar en wast de handen regelmatig met water en zeep;
• werknemers moeten mondkapjes op als ze niet voldoende afstand van collega’s kunnen houden. Ook kan men ervoor kiezen thuis te werken, zodat er minder mensen op kantoor zijn en afstand houden onderling makkelijker is;
• de kantoorruimtes moeten minstens twee keer per dag 20 minuten worden gelucht.

Mogen kappers en mensen in contactberoepen werken nu Bonaire in risicofase 4 zit?

Ja, kappers en mensen in contactberoepen zoals fysiotherapeuten, medewerkers nagelsalons, masseurs, mondhygiënisten, mogen werken. Bij contactberoepen is er nauw fysiek contact met klanten. Kappers en andere mensen in contactberoepen moeten een mondkapje dragen tijdens het werk. Ze moeten zorgen dat klanten en medewerkers in wachtkamers en behandelkamers voldoende afstand kunnen houden. Het advies is om afspraken ruim in te plannen om zo weinig mogelijk mensen tegelijk in een ruimte te hebben. Als er meerdere ruimtes zijn, dan is het goed om de klanten/mensen te verspreiden.

Wat zijn de regels waar bedrijven zich aan moeten houden?

De regels voor bedrijven zijn:
* Thuiswerken wordt zoveel mogelijk aangeraden;
* De werkruimte moet wel zo zijn ingericht dat het voldoet aan de regels van de afdeling Publieke Gezondheid. Dit betekent dat het mogelijk is 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
* Ook moeten mondkapjes worden gebruikt als het niet mogelijk is een afstand van 1,5 meter te houden.
* Dan zijn er ook de hygiëneregels waar bedrijven zich aan moeten houden. Het kan zijn dat voor elke bedrijfstak er extra regels gelden.
Kijk voor meer informatie op de site https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/ en het document Maatregelen voor ondernemingen.

Wat zijn de regels voor casino's en bioscopen om geopend te zijn?

Dit zijn de voorwaarden:
* casino’s en bioscopen moeten om uiterlijk 00:00 uur dicht;
* er zijn vaste zitplaatsen;
* maximaal 50% van de zitplaatsen is in gebruik;
* bezoekers houden altijd een afstand minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
* men houdt zich aan de hygiëneregels die door de afdeling Publieke Gezondheid zijn opgesteld;
* men houdt bij wie de gasten zijn (gastenregistratie), bezoekers krijgen aan de ingang een gezondheidscheck;
* vanaf 22:00 tot 00:00 uur mogen casino’s en bioscopen geen eten en drinken serveren.

Hoe bereken ik hoeveel klanten ik in mijn zaak mag hebben?

Ga ervan uit dat elke klant ongeveer 10 m2 vloeroppervlak van je winkel in neemt. Een voorbeeld: De winkel is 10 meter breed en 15 meter diep. Het vloeroppervlak is 150 m2. Er mogen dan maximaal 15 klanten in uw winkel zijn. De ondernemers zijn zelf verantwoordelijkheid om te zorgen dat ze het juiste aantal klanten in hun zaak hebben. Niet alle winkels zijn op dezelfde manier ingericht of worden op dezelfde manier gebruikt. De Directie Toezicht en Handhaving kan hierin adviseren. Voor meer informatie 0800-0800 of 717-4800.

Wat zijn de regels rondom wedstrijdsporten en sportscholen?

Sportscholen en fitnessclubs mogen open zijn als ze aan deze voorwaarden voldoen:
* bij de sportschool/fitnessclub mag de helft van het aantal mensen aanwezig zijn dat de school of club normaal gesproken kan hebben. Het personeel is daarbij ook meegerekend;
* de mensen in de sportschool/fitness club houden altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
* de sportscholen/fitnessclubs houden zich aan de hygiëneregels van de afdeling Publieke Gezondheid;
* de sportscholen/fitnessclubs houden bij wie de bezoekers zijn (gastenregistratie), bij de ingang krijgen ze een gezondheidscheck.
* na het sporten wordt iedereen aangeraden om meteen naar huis te gaan.

Wedstrijdsporten zijn niet toegestaan.

Ben ik verantwoordelijk voor hoe mijn klanten zich gedragen in de winkel?

Het uitgangspunt is dat je de maatregelen zodanig treft, zodat de klant zich COVID-proof kan/moet gedragen. Meer informatie https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Kunnen bedrijven eisen van bezoekers om een mondkapje te dragen?

Ja, ondernemers mogen zelf bepalen welke EXTRA regels zij hanteren. Het is belangrijk om een mondkapje goed te gebruiken. Instructies hoe het mondkapje gebruikt hoort te worden vindt u hier https://www.bonairecrisis.com/communicatie/ in het document: Advies bij mondkapjes.

Wat is een deurbeleid?

Dat is een beleid waarin een zaak bepaalt hoeveel mensen tegelijk in de winkel mogen zijn. Hoe mensen de zaak in en uit kunnen lopen. Wat de hygiëneregels zijn en als dat nodig is, hoe de gasten worden geregistreerd. Of hoe men moet betalen etc. Dat kan per zaak anders zijn. Je leest er meer over op https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/ in het document: De gezondheidscheck voor horeca en contactberoepen.

Wat houdt een gezondheidscheck bij de horeca in?

Een gezondheidscheck in de horeca houdt in dat mensen voordat ze naar binnen mogen, eerst vragen moeten beantwoorden. Dit is nodig om te weten of iemand klachten heeft die met het coronavirus te maken kunnen hebben. Of om te weten of de persoon is getest en nog op de uitslag wacht. Om te kijken of iemand eigenlijk in isolatie moet zijn omdat hij besmet is. Misschien moet de persoon die naar binnen wil wel in quarantaine. Wanneer iemand één van de vragen met ‘Ja’ beantwoordt, mag die persoon niet naar binnen. Hij/zij krijgt dan het dringende advies om naar huis te gaan. Zie ook https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Hoe zit het met de controle van de coronaregels bij bedrijven?

Het personeel, de chefs, eigenaren van gebouwen, zijn zelf verantwoordelijk om zich aan de regels te houden. Het is niet mogelijk om dagelijks overal te controleren. De Directie Toezicht en Handhaving kan optreden als de regels in publieke ruimtes niet worden nageleefd. Als het om kantoren gaat, kan de Arbeidsinspectie optreden.

Voor hoelang kunnen horecazaken en bedrijven worden gesloten als ze zich niet aan de regels houden?

De inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving en de politie (KPCN) kunnen als horecazaken zich niet aan de regels houden besluiten om de zaak tijdelijk te sluiten. Als dat gebeurt kan de zaak weer open wanneer de regels weer worden nageleefd. De duur van de sluiting hangt af van welke regels geschonden worden. Als een zaak vaak de fout ingaat, kan de vergunning worden ingetrokken.

Bij veel snacks houden de klanten zich niet aan de verplichting om 1,5 meter afstand te houden, social distancing. Hoe zit het met de controle hiervan?

Het is de verantwoordelijkheid van eigenaren van snacks en hun klanten om zich aan de regels te houden. De inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving en de politie zijn de hele tijd op pad. Ze proberen zoveel mogelijk mensen erop te wijzen dat ze 1,5 meter afstand moeten houden en zorgen ervoor dat de mensen dit ook doen.

Wat zijn de regels voor sauna's om geopend te zijn?

De regels voor sauna’s zijn:
* men mag maximaal 50% van de beschikbare ruimte gebruiken;
* bezoekers houden altijd een afstand minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
* de sauna houdt zich aan de hygiëneregels die door de afdeling Publieke Gezondheid zijn opgesteld;
* de sauna houdt bij wie de gasten zijn (gastenregistratie), bezoekers krijgen aan de ingang een gezondheidscheck;

Is Pachi's geopend?

Nee, met ingang van 3 januari zijn seksinrichtingen gesloten. Dit in verband met het oplopend aantal besmettingen.

Hebben de bedrijven die stroom en water produceren een noodplan voor het geval ze met minder mensen moeten werken?

Ja, er zijn noodplannen gemaakt om te verzekeren dat de productie en levering van stroom en water door blijft gaan. Zelfs als het zo is dat er door besmettingen mensen op hele belangrijke posten niet meer kunnen werken. Onze aandacht is vooral erop gericht om dit soort situaties te voorkomen en niet om de gevolgen van deze situaties te verlichten.

Scholen en instanties

Van ouders hoor ik dat ze hun kind niet naar school sturen omdat ze bang zijn voor besmetting. Wat kan ik het beste doen met mijn kind?

De scholen blijven open. Het is het beste dat je kind naar school blijft gaan. Uit onderzoek blijkt dat het heel weinig voorkomt dat kinderen elkaar op school besmetten. De leerkrachten houden zich aan de regels om besmetting te voorkomen. Leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar. In het voortgezet onderwijs houden zij ook afstand van de leerlingen.

Hoeveel mensen moeten besmet raken om zware maatregelen te treffen om de scholen te sluiten?

De afdeling Publieke Gezondheid weegt steeds af of de huidige maatregelen genoeg zijn voor de veiligheid van iedereen. We beoordelen alle situaties dus ook die op scholen. Omdat de kans dat leerlingen het virus verspreiden klein is, worden de scholen pas gesloten wanneer de situatie heel erg ernstig is. Sluiting van scholen is inderdaad een zware maatregel. Zolang het veilig is om scholen open te houden, is dat het advies van Publieke Gezondheid. De afdeling Publieke Gezondheid zal pas adviseren om de scholen te sluiten in de situatie waarin een complete lockdown wordt overwogen. We kunnen niet precies zeggen bij welk aantal besmettingen dat gebeurt. Dat hangt van de situatie af. De afdeling Publieke Gezondheid moet altijd een advies kunnen geven. Ook als er andere dingen meespelen die we nu niet kunnen voorzien. Het is trouwens zo dat de Gezaghebber daarover beslist, Publieke Gezondheid adviseert.

Waarom kunnen we met de moderne techniek die we hebben, niet doorgaan met het geven van virtuele lessen (onderwijs op afstand)? Er wordt nu alleen rekening gehouden met de kinderen, hoe staat het met de docenten en hun gezondheid?

Onderwijs is niet alleen les geven en les krijgen. De school is de plek waar kinderen elkaar ontmoeten en volwassenen ontmoeten die geen familie zijn van hen. De school is belangrijk voor het welzijn van kinderen. Het is de plek waar kinderen zich sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen in een omgeving die anders is dan thuis. Daarom is het belangrijk het onderwijs op school zo lang mogelijk laten doorgaan. En natuurlijk als dat verantwoord en veilig is voor de leerlingen en de docenten. Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met de gezondheid van de docenten. ls het voor hen niet veilig zou zijn, zouden we de scholen niet open houden. De kans dat een leerling op school een docent besmet is echt klein. Docenten onderling kunnen elkaar wel besmetten. Als de docenten onder elkaar voldoende afstand houden en zich houden aan de hygiënemaatregelen net zoals dat op andere werkplekken gebeurt, is er voor hen ook geen groter risico.

Er waren ook docenten met een positief testresultaat. Als de druk op scholen daardoor toeneemt, wat gaat er dan gebeuren?

Bij een positief testresultaat wordt goed gekeken waar de besmetting is opgelopen. En of de docent in de tijd dat hij/zij besmet was op school heeft gewerkt. Als deze docent op school nauwe contacten had met andere docenten, gebeurt het inderdaad dat voor de veiligheid op school meerdere docenten in quarantaine moeten. Als de school daarom het rooster niet ingevuld krijgt, kan de school besluiten om het onderwijs gedeeltelijk of helemaal anders te organiseren. Dat is dan niet vanwege gezondheid maar omdat de school een tekort aan docenten heeft.

Wat gebeurt er met ouders die weigeren hun kinderen naar school te sturen?

Op Bonaire moeten kinderen van hun vierde tot hun achttiende naar school. Als ouders hun kind niet naar school sturen, wordt een persoonlijk gesprek met hen geregeld. In dat gesprek wordt aan de ouders gevraagd wat de reden is dat hun kind niet naar school gaat. In het gesprek wordt dan samen met de ouders gekeken wat de beste oplossing is.

Thuiswerken wordt zo veel mogelijk aangeraden. Betekent het dat docenten die “distance learning” kunnen regelen, dit mogen doen?

Docenten zijn mensen met een vitaal beroep, dat wil zeggen een onmisbaar beroep. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze iedere dag naar school gaan en daar andere leerlingen ontmoeten. Als docenten in quarantaine zijn, wordt gekeken of het geven van online lessen mogelijk is.

Stel de ouders van een kind zijn positief getest. Het kind zelf heeft geen klachten, mag het kind dan naar school?

Als ouders positief zijn getest, en dus het virus kunnen overdragen, mag hun kind niet naar school. Het is bekend dat kinderen soms thuis besmet kunnen raken. We moeten voorkomen dat kinderen elkaar kunnen besmetten. Ook al krijgen kinderen zeer milde klachten, en is de kans dat ze anderen besmetten klein. Daarom moeten kinderen thuis blijven tot 10 dagen nadat ze voor het laatst contact hadden met een besmet persoon.

Waarom is er besloten om de scholen niet te sluiten terwijl het nu bewezen is dat kinderen elkaar ook op school kunnen besmetten?

Tot nu toe zijn alle besmette kinderen op Bonaire bij hen thuis besmet geraakt. Er is nooit gezegd dat kinderen niet besmet kunnen raken op school, wel is er gezegd dat de kans op besmetting op school heel erg klein is.
Het is belangrijk voor een kind om naar school te gaan, maar natuurlijk alleen als dat veilig kan. En momenteel zijn de scholen veilig om kinderen naar school te laten gaan.

Wat zijn de regels voor mensen die naar missen of diensten gaan?

Bij missen, diensten en het vrijdagavondgebed geldt een registratieplicht en een gezondheidscheck.
De helft van de aanwezige zitplaatsen mag bezet zijn. De aanwezigen moeten een vaste zitplaats innemen en onderling tenminste 1,5 meter afstand kunnen houden tot de eerstvolgende persoon.
Er worden strikte hygienemaatregelen in acht genomen cfm de richtlijnen van Publieke Gezondheid.
Daarnaast geldt het dringende advies tijdens de diensten niet te zingen.
Na de dienst wordt iedereen aangeraden om meteen naar huis te gaan.