Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Q&A’s inwoners

Laatste update: 15 januari 2022

Deze informatie is opgesteld door het openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid en andere instanties.

De lijst wordt voortdurend bijgehouden. De ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn onvoorspelbaar, situaties, regels en voorwaarden kunnen ieder moment veranderen. Voor het laatste nieuws verwijzen we je naar de persberichten van het OLB op hun Facebookpagina. Heb je een vraag die nog niet in de lijst is opgenomen? Mail je vraag dan naar traveltobonaire@bonairegov.com

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van de lijst met Q&A.

Huishoudens

Is er een schema waarin je kan zien wat de huidige maatregelen zijn?

Voor een overzicht van de maatregelen kan je kijken op: https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Mogen mensen samen komen en mogen er evenementen worden georganiseerd?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen privé georganiseerde samenkomsten en professioneel georganiseerde evenementen.

Het organiseren van professionele evenementen is verboden.

Voor privé georganiseerde evenementen zoals privé-feesten thuis, zijn dit de regels;
* Er mogen maximaal 2 huishoudens met max. 10 personen aanwezig zijn en zoveel mogelijk buiten.
* Zang en dans is niet toegestaan.
* De aanwezigen moeten altijd op zijn minst 1,5 meter afstand houden van de persoon die het dichtst bij hen staat.

Huwelijken en uitvaarten:
* Bij de ceremonie van huwelijken en bij uitvaarten mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn.
* De ruimte moet zo groot zijn dat alle 30 aanwezigen 1,5-meter afstand van elkaar kunnen houden.

Mogen muziekgroepen nu optreden en mag het publiek dan dansen?

Muziekgroepen mogen voor publiek optreden en zingen, ze moeten zich wel aan de basisregels houden. Zoals 1,5 meter afstand houden, de handen regelmatig wassen en bij klachten meteen een testafspraak maken.

Het publiek mag niet zingen en/ of dansen.

Voor optredens in publieke ruimten is een vergunning verplicht.

Mag ik KPCN (politie) of Handhaving bellen, als mensen of bedrijven zich niet aan de maatregelen houden?

Ja. De politie en de Directie Toezicht & Handhaving kunnen niet overal tegelijk controleren. Meldingen zijn daarom welkom. Je kunt hiervoor contact opnemen:
* Via email bisami_TH@bonairegov.com
* Tiplijn Korps Politie Caribisch Nederland 7158000 of anoniem 7177251
* Directie Toezicht & Handhaving 7155300, voor spoed en buiten kantoortijden 7964850

Bedrijven

Wat zijn vanaf 15 januari 2022 de regels voor de horeca?

De regels voor de horeca zijn:

  • Max 4 volwassen personen per gezelschap.
  • Horecazaken moeten om uiterlijk 22:00 uur dicht. Dit geldt ook voor horeca voor hotelgasten.
  • Maximaal 50% van de capaciteit
  • Publiek mag niet zingen/ dansen.
  • Vaste zitplekken.

Verder gelden voor de horeca de basisregels zoals het houden van 1,5 meter afstand, het vermijden van drukte, de handen regelmatig wassen, raak ogen, neus en mond niet aan en bedek je neus en mond als je niest of hoest.

De basisregels zijn hier na te lezen:  www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Wat zijn de huidige regels voor de winkels?

We onderscheiden noodzakelijke winkels zoals supermarkten, bakkerijen, apotheken, bouwmarkten en niet noodzakelijke winkels zoals kledingwinkels en autowasstraten.

Voor beide soorten winkels geldt momenteel:
* De basisregels zoals het houden van 1,5 meter afstand, het vermijden van drukte, de handen regelmatig wassen. U kunt de basisregels hier nalezen: www.bonairecrisis.com/maatregelen/

* Voor beide soorten winkels geldt momenteel dat men met maximaal 1 persoon tegelijk de winkel in mag en dat een kar/mandje verplicht is.

* Mondkapjesplicht vanaf 13 jaar

* De situatie is in iedere winkel anders. Daarom wordt van ondernemers verwacht dat ze zelf regels opstellen om mensen in de winkel binnen te laten. Winkels kunnen mondkapjes verplicht stellen, en klanten verplichten om handsanitizer te gebruiken. Dit wordt niet door de overheid verplicht, een ondernemer kan dit zelf bepalen.

Als ik moet registreren wie mijn klanten zijn (gastenregistratie). Wat moet ik mijn klanten dan vragen?

Je vraagt je klanten om de volgende gegevens:
* volledige naam
* datum, aankomsttijd en aangewezen zitplaatsen
* e-mailadres
* telefoonnummer
Het is belangrijk dat je klanten ook toestemmen dat hun gegevens aan de afdeling Publieke Gezondheid worden overgedragen. De afdeling heeft de gegevens nodig als ze een bron of contactonderzoek moeten doen wanneer iemand met het virus besmet is geraakt.
De gegevens moeten minimaal 14 dagen en maximaal 21 dagen worden bewaard.
NB. De gegevens moeten zo worden opgeslagen dat de privacy van de gasten altijd beschermd is.

Wat houdt een 'gezondheidscheck' in?

Een gezondheidscheck houdt in dat mensen voordat ze naar binnen mogen, eerst vragen moeten beantwoorden. Dit is nodig om te weten of iemand klachten heeft die met het coronavirus te maken kunnen hebben. Of om te weten of de persoon is getest en nog op de uitslag wacht. Om te kijken of iemand eigenlijk in isolatie moet zijn omdat hij besmet is. Misschien moet de persoon die naar binnen wil wel in quarantaine. Wanneer iemand één van de vragen met ‘Ja’ beantwoordt, mag die persoon niet naar binnen. Hij/zij krijgt dan het dringende advies om naar huis te gaan. Zie ook www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Mogen kappers en mensen in contactberoepen werken?

Ja, kappers en mensen in contactberoepen zoals fysiotherapeuten, medewerkers nagelsalons, masseurs, mondhygiënisten, mogen werken.

Het dragen van een mondkapje is verplicht.

* En gelden momenteel de basisregels zoals het houden van 1,5 meter afstand, het vermijden van drukte, de handen regelmatig wassen, raak ogen, neus en mond niet aan en bedek je neus en mond als je niest of hoest.

Alle basisregels zijn hier na te lezen: https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Wat zijn de regels voor casino's, gokhallen en bioscopen om geopend te zijn?

Dit zijn de voorwaarden:

* bioscopen, casino’s en gokhallen moeten om uiterlijk 22:00 uur dicht;

* men houdt bij wie de gasten zijn (gastenregistratie), bezoekers krijgen aan de ingang een gezondheidscheck;

* Maximaal 50% van de capaciteit

* Vaste zitplaatsen

* bezoekers houden altijd een afstand minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;

* men houdt zich aan de hygiëneregels die door de afdeling Publieke Gezondheid zijn opgesteld;

Hoe bereken ik hoeveel klanten ik in mijn zaak mag hebben?

Ga ervan uit dat elke klant ongeveer 10 m2 vloeroppervlak van je winkel in neemt. Een voorbeeld: De winkel is 10 meter breed en 15 meter diep. Het vloeroppervlak is 150 m2. Er mogen dan maximaal 15 klanten in uw winkel zijn. De ondernemers zijn zelf verantwoordelijkheid om te zorgen dat ze het juiste aantal klanten in hun zaak hebben. Niet alle winkels zijn op dezelfde manier ingericht of worden op dezelfde manier gebruikt. De Directie Toezicht en Handhaving kan hierin adviseren. Voor meer informatie 0800-0800 of 717-4800.

Kunnen bedrijven eisen van bezoekers om een mondkapje te dragen?

Ja, ondernemers mogen zelf bepalen welke EXTRA regels zij hanteren. Het is belangrijk om een mondkapje goed te gebruiken. Instructies hoe het mondkapje gebruikt hoort te worden vind je hier https://www.bonairecrisis.com/communicatie/ in het document: Advies bij mondkapjes.

Mogen werkgevers en ondernemingen personeel/klanten weigeren die niet zijn gevaccineerd?

Als werkgever mag je geen klanten of personeel zonder vaccinatiebewijs weigeren. Vaccinatie is ook niet verplicht.

Je mag niet aan je werknemers vragen of ze zijn gevaccineerd. Werknemers hebben recht op privacy.

Hoe vinden de controles in winkels en horeca plaats?

De controles vinden plaats door inspecteurs van Directie Toezicht en Handhaving en politieambtenaren van KPCN.
Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen.

Wat is een deurbeleid?

Dat is een beleid waarin een zaak bepaalt hoeveel mensen tegelijk in de winkel mogen zijn. Hoe mensen de zaak in en uit kunnen lopen. Wat de hygiëneregels zijn en als dat nodig is, hoe de gasten worden geregistreerd. Of hoe men moet betalen etc. Dat kan per zaak anders zijn. Je leest er meer over op https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/ in het document: De gezondheidscheck voor horeca en contactberoepen.

Hoe zit het met de controle van de coronaregels bij bedrijven?

Het personeel, de chefs, eigenaren van gebouwen, zijn zelf verantwoordelijk om zich aan de regels te houden. Het is niet mogelijk om dagelijks overal te controleren. De Directie Toezicht en Handhaving kan optreden als de regels in publieke ruimtes niet worden nageleefd. Als het om kantoren gaat, kan de Arbeidsinspectie optreden.

Voor hoelang kunnen horecazaken en bedrijven worden gesloten als ze zich niet aan de regels houden?

De inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving en de politie (KPCN) kunnen als horecazaken zich niet aan de regels houden besluiten om de zaak tijdelijk te sluiten. Als dat gebeurt kan de zaak weer open wanneer de regels weer worden nageleefd. De duur van de sluiting hangt af van welke regels geschonden worden. Als een zaak vaak de fout ingaat, kan de vergunning worden ingetrokken.

Ben ik verantwoordelijk voor hoe mijn klanten zich gedragen in de winkel?

Het uitgangspunt is dat je de maatregelen zodanig treft, zodat de klant zich COVID-proof kan/moet gedragen. Meer informatie https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Wat zijn de regels voor sauna's om geopend te zijn?

De regels voor sauna’s zijn:
* De sauna houdt bij wie de bezoekers zijn (gastenregistratie), bij de ingang krijgen de bezoekers een gezondheidscheck.
* De sauna houdt zich aan de hygiëneregels die door de afdeling Publieke Gezondheid zijn opgesteld;
* Verder gelden momenteel de basisregels zoals het houden van 1,5 meter afstand, het vermijden van drukte, de handen regelmatig wassen, raak ogen, neus en mond niet aan en bedek je neus en mond als je niest of hoest.
Alle basisregels zijn hier na te lezen: https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Is Pachi's geopend?

Nee, met ingang van 4 januari 2022 zijn seksinrichtingen gesloten.

Hebben de bedrijven die stroom en water produceren een noodplan voor het geval ze met minder mensen moeten werken?

Ja, er zijn noodplannen gemaakt om te verzekeren dat de productie en levering van stroom en water door blijft gaan. Zelfs als het zo is dat er door besmettingen mensen op hele belangrijke posten niet meer kunnen werken. Onze aandacht is vooral erop gericht om dit soort situaties te voorkomen en niet om de gevolgen van deze situaties te verlichten.

Scholen en instanties

Wat zijn de regels rondom sportscholen en (wedstrijd)sporten?

Dit zijn de regels:

  • Max: 50% capaciteit binnen; 100% buiten (voor >18 jaar).
  • Na sporten direct naar huis.
  • Geen publiek
  • Sportactiviteiten volgens risiconiveau
  • Het organiseren van evenementen is verboden

Verder gelden de basisregels zoals het houden van 1,5 meter afstand, het vermijden van drukte, de handen regelmatig wassen, raak ogen, neus en mond niet aan en bedek je neus en mond als je niest of hoest. De basisregels zijn hier na te lezen: www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Wat zijn de regels voor mensen die naar missen, diensten en het vrijdaggebed gaan?

Bij missen, diensten en het vrijdagavondgebed zijn dit de regels;:

o            Geen zang

o            Zoveel mogelijk digitaal

o            Of 50% capaciteit, op 1.5 meter afstand

o            Mondkapjesplicht

De scholen zijn open, houden ze in de lessen rekening met corona?

Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. In het voortgezet onderwijs houden volwassenen ook 1,5 meter afstand tot de leerlingen. Dit is op basisscholen niet nodig.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in vaste groepjes om het aantal nauwe contacten zo klein mogelijk te houden.

Volwassenen en leerlingen moeten zich aan de coronaregels houden: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en de ogen en de neus niet aanraken. De ruimtes op scholen worden regelmatig schoongemaakt en gelucht.

Ouders mogen alleen bij de school naar binnen voor dringende zaken.

Zijn de kinderopvang en de naschoolse opvang open?

* De kinderopvang en naschoolse opvang zijn vanaf 12 april weer open.
* Voor volwassenen geldt dat zij onderling 1,5 meter afstand moeten houden.

Ik hoor dat ouders hun kind niet naar school sturen, ze zijn bang voor besmetting. Wat kan ik het beste doen met mijn kind?

Het is het beste dat je kind naar school gaat.

Scholen nemen alle mogelijke maatregelen om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Het gros van de leerkrachten is trouwens gevaccineerd.

Als een leerling toch besmet raakt met het coronavirus, krijgt hij/zij meestal milde klachten.  De school neemt in overleg met de afdeling Publieke Gezondheid direct maatregelen als een leerling besmet is. Zo blijven de scholen veilig voor de andere leerlingen.

Wat gebeurt er met ouders die weigeren hun kinderen naar school te sturen?

Op Bonaire moeten kinderen van hun vierde tot hun achttiende naar school. Als ouders hun kind niet naar school sturen, wordt een persoonlijk gesprek met hen geregeld. In dat gesprek wordt aan de ouders gevraagd wat de reden is dat hun kind niet naar school gaat. In het gesprek wordt dan samen met de ouders gekeken wat de beste oplossing is.

Algemeen

Wat hebben de inwoners van Bonaire aan de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID-19? En is er momenteel een noodverordening van toepassing?

In de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 staan de verschillende maatregelen en risico’s van COVID-19. Daarnaast is er een Ministeriële regeling Bonaire. Hier zijn de opties voor Bonaire voor het nemen van verschillende maatregelen in vastgelegd. De gezaghebber neemt op basis van deze wet en de Ministeriële regeling Bonaire een besluit over welke maatregelen op dit moment op Bonaire gelden. Dit is na te lezen in het Gezaghebbersbesluit Maatregelen COVID-19. Aanvullende regels voor reizen naar Bonaire zijn het Aanwijzingsbesluit opgenomen. Er is momenteel geen Noodverordening van kracht.
Meer weten over de wet, de Ministeriële regeling en het Gezaghebbersbesluit? Kijk op Wet, regeling en noodverordening op de homepage van deze website https://www.bonairecrisis.com/tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19/