.

Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Deel deze pagina

Q&A’s inwoners

Laatste update: 19 oktober 2020

Deze informatie is opgesteld door het openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid en andere instanties.

De lijst wordt voortdurend bijgehouden. De ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn onvoorspelbaar, situaties, regels en voorwaarden kunnen ieder moment veranderen. Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de persberichten van het OLB op hun Facebookpagina. Heeft u een vraag die nog niet in de lijst is opgenomen? Mail uw vraag dan naar info@bonairegov.com

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van de lijst met Q&A.

Huishoudens

Er mogen tot eind oktober geen evenementen worden georganiseerd en bijgewoond. Mag ik ook niet naar een huwelijk toe waarvoor ik ben uitgenodigd?

In de noodverordening die geldt tot 31 oktober wordt voor huwelijken een uitzondering gemaakt, mits hierbij niet meer dan 10 personen aanwezig zijn en de aanwezigen te allen tijde ten
minste 1,5 meter afstand kunnen houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Voor andere uitzonderingen zie artikel 7 van de Noodverordening van 30 september 2020. https://www.bonairecrisis.com/noodverordening/

Wat zijn de regels voor mensen die naar missen of diensten gaan?

De noodverordening van nu is tot 1 november 2020 geldig. De noodverordening verbiedt samenkomsten en evenementen, maar maakt een uitzondering voor kerken en erediensten. In kerken en bij erediensten mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Tijdens de missen of diensten mag men niet zingen. Voor meer informatie op het verbod van samenkomsten zie artikel 7 van de noodverordening op https://www.bonairecrisis.com/noodverordening/

Bedrijven

Ik werk op kantoor, moet ik nu thuis gaan werken?

Aan u wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. Als u niet thuis kunt werken omdat u een kritische functie heeft, dan moet u met uw chef overleggen. Dan hoort u of u op kantoor moet komen. Dit hangt van de situatie af.

Ben ik verantwoordelijk voor hoe mijn klanten zich gedragen in de winkel?

Het uitgangspunt is dat u uw maatregelen zodanig treft, zodat de klant zich COVID-proof kan/moet gedragen. Meer informatie https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Wat zijn de regels voor hotels met gasten?

Hotels en hotelrestaurants mogen open blijven voor hun gasten. Hotels moeten zich wel aan social distancing houden. De gasten kunnen aan tafels worden bediend. De afstand tussen de tafels in het restaurant moet minimaal 1,5 meter zijn.

Ik heb een timmerbedrijf, mogen mijn werknemers in de bouw wel aan de slag?

De bouw is belangrijk voor onze economie. Daarom gaat het werk in de bouw gewoon door. Bouwmarkten kunnen open blijven. Het is belangrijk dat werknemers in de bouw 1,5 meter afstand van elkaar houden als ze in de buitenlucht werken.

Style

Ik heb een horecazaak en vaste zitplaatsen in mijn restaurant. Mag ik nu weer open?

Restaurants mogen tot 22:00 uur open blijven zolang ze aan de voorwaarden voldoen van artikel 12 van de noodverordening van 30 september 2020. Zo mag in een restaurant niet meer dan 50% van de beschikbare plaatsen tegelijk worden gebruikt, met een maximum van 50 personen. Het personeel is daarbij ook meegeteld. Voor meer informatie https://www.bonairecrisis.com/noodverordening/

Style

Hebben de bedrijven die stroom en water produceren een noodplan voor het geval ze met minder mensen moeten werken?

Ja, er zijn noodplannen gemaakt om te verzekeren dat de productie en levering van stroom en water door blijft gaan. Zelfs als het zo is dat er door besmettingen mensen op hele belangrijke posten niet meer kunnen werken. Onze aandacht is vooral erop gericht om dit soort situaties te voorkomen en niet om de gevolgen van deze situaties te verlichten.

Wat zijn de regels waar bedrijven zich aan moeten houden?

Bedrijven kunnen open. De werkruimte moet wel zo zijn ingericht dat het voldoet aan de regels van de afdeling Publieke Gezondheid. Dit betekent dat het mogelijk is 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Ook moeten mondkapjes worden gebruikt als het niet mogelijk is een afstand van 1,5 meter te houden. Dan zijn er ook de hygiëneregels waar bedrijven zich aan moeten houden. Het kan zijn dat voor elke bedrijfstak er extra regels gelden. Kijk voor meer informatie op de site https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/ en het document Maatregelen voor ondernemingen.

Wat zijn de regels voor winkels?

Winkels moeten zich ook houden aan de regels van de afdeling Publieke Gezondheid.
Dat betekent in ieder geval: zorgen dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden en hen aanspreken als zij dit niet doen. Een deurbeleid invoeren zodat er niet teveel mensen tegelijk binnen zijn. Omdat de situatie voor elke winkel anders is, wordt van ondernemers verwacht dat ze zelf een deurbeleid opstellen.
Winkels kunnen ook mondkapjes verplicht stellen, en klanten verplichten om handsanitizer te gebruiken. Dit wordt niet door de overheid opgelegd, een ondernemer kan dit zelf bepalen.
Voor meer informatie: https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Wat zijn de regels voor de horeca om geopend te zijn?

De regels voor de horeca zijn: • er moeten vaste zitplaatsen zijn;
• in de zaak wordt de helft van het aantal zitplaatsen gebruikt. Er mogen hooguit 50 mensen tegelijk aanwezig zijn, het personeel wordt ook onder die 50 mensen gerekend;
• in de zaak houdt iedereen altijd een afstand van op zijn minst 1,5 meter aan van de persoon die het dichtst bij hem/haar is;
• iedereen houdt zich aan de strenge hygiëneregels van de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire;
• er wordt bijgehouden wie de gasten zijn, de gasten moeten vragen beantwoorden over hun gezondheid. De naam en de contactgegevens (telefoonnummer of –emailadres) van de gasten worden genoteerd. Dit is nodig voor het geval er later een contact of brononderzoek moet worden gedaan. De gegevens moeten minimaal 14 dagen en maximaal 21 dagen worden bewaard. De privacy van gasten wordt beschermd. De gegevens worden zo opgeslagen dat de privacy van de gasten altijd beschermd is;
• Horecazaken moeten om uiterlijk 22:00 uur dicht. • Voor meer informatie: https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Wat zijn de voorwaarden voor kantoren?

• Op kantoor houden mensen zich aan de regels van de afdeling Publieke Gezondheid.
• In de praktijk blijkt dat tot nu kantoren de grootste besmettingshaarden zijn op Bonaire. Daarom wordt het aangeraden om thuis te werken.
• Het personeel houdt 1,5 meter afstand van elkaar en wast de handen regelmatig met water en zeep. Werknemers moeten mondkapjes op als ze niet voldoende afstand van collega’s kunnen houden. De kantoorruimtes moeten minstens twee keer per dag 20 minuten worden gelucht.

Waarom mogen casino’s niet open?

In casino’s heb je veel mensen die niet op één plek blijven, ze zijn vaak in beweging. Dat maakt de kans op besmettingen groter. Daarom is er besloten dat de casino’s momenteel niet open mogen.

Alles mag weer open, behalve de sportscholen. Waarom kunnen sportscholen niet onder dezelfde voorwaarden open?

Omdat het risico op verspreiding groter is wanneer mensen binnen sporten. Bij het sporten ademen mensen veel heftiger en dieper in en uit. Daarnaast is er in sportscholen veel beweging van mensen in de ruimte. Dat maakt de kans op verspreiding van het virus groter dan op andere plekken.

Kunnen bedrijven eisen van bezoekers om een mondkapje te dragen?

Ja, ondernemers mogen zelf bepalen welke EXTRA regels zij hanteren. Het is belangrijk om een mondkapje goed te gebruiken. Instructies hoe het mondkapje gebruikt hoort te worden vindt u hier https://www.bonairecrisis.com/communicatie/ in het document: Advies bij mondkapjes.

Hoe bereken ik hoeveel klanten ik in mijn zaak mag hebben?

Ga ervan uit dat elke klant ongeveer 10 m2 vloeroppervlak van uw winkel in neemt. Een voorbeeld: De winkel is 10 meter breed en 15 meter diep. Het vloeroppervlak is 150 m2. Er mogen dan maximaal 15 klanten in uw winkel zijn. De ondernemers zijn zelf verantwoordelijkheid om te zorgen dat ze het juiste aantal klanten in hun zaak hebben. Niet alle winkels zijn op dezelfde manier ingericht of worden op dezelfde manier gebruikt. De Directie Toezicht en Handhaving kan hierin adviseren. Voor meer informatie 0800-0800 of 717-4800.

Wat is een deurbeleid?

Dat is een beleid waarin een zaak bepaalt hoeveel mensen tegelijk in de winkel mogen zijn. Hoe mensen de zaak in en uit kunnen lopen. Wat de hygiëneregels zijn en als dat nodig is, hoe de gasten worden geregistreerd. Of hoe men moet betalen etc. Dat kan per zaak anders zijn. U leest er meer over op https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/ in het document: De gezondheidscheck voor horeca en contactberoepen.

Hoe zit het met de controle van de coronaregels bij bedrijven?

Het personeel, de chefs, eigenaren van gebouwen, zijn zelf verantwoordelijk om zich aan de regels te houden. Het is niet mogelijk om dagelijks overal te controleren. De Directie Toezicht en Handhaving kan optreden als de regels in publieke ruimtes niet worden nageleefd. Als het om kantoren gaat, kan de Arbeidsinspectie optreden.

Wat gebeurt er als iemand bij een restaurant bijvoorbeeld niet wil dat zijn/haar gegevens worden genoteerd? Mag de leiding van het restaurant zo’n persoon wegsturen?

Ja dat mag. Een horecazaak moet bij het ontvangen van mensen duidelijk maken wat de regels zijn. Een van de regels is dat de gegevens van bezoekers genoteerd worden.

Voor hoelang kunnen horecazaken en bedrijven worden gesloten als ze zich niet aan de regels houden?

De inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving en de politie (KPCN) kunnen als horecazaken zich niet aan de regels houden besluiten om de zaak tijdelijk te sluiten. Als dat gebeurt kan de zaak weer open wanneer de regels weer worden nageleefd. De duur van de sluiting hangt af van welke regels geschonden worden. Als een zaak vaak de fout ingaat, kan de vergunning worden ingetrokken.

Hoe vinden de controles in winkels en horeca plaats?

De controles vinden plaats door inspecteurs van Directie Toezicht en Handhaving en politieambtenaren van KPCN.

Waarom moeten horecabedrijven om 22.00 uur sluiten? Is het virus na 22.00 uur actiever?

Nee, het is virus is na 22.00 uur niet actiever. Maar het is bewezen dat hoe later het wordt, hoe gemakkelijker mensen met de regels omgaan. Mensen zitten langer, het wordt gezelliger en dan gaan ze meer alcohol drinken. Het gebeurt dan dat mensen vergeten om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Om dit te voorkomen sluit de horeca om 22.00 uur.

Wat houdt een gezondheidscheck bij de horeca in?

Een gezondheidscheck in de horeca houdt in dat mensen voordat ze naar binnen mogen, eerst vragen moeten beantwoorden. Dit is nodig om te weten of iemand klachten heeft die met het coronavirus te maken kunnen hebben. Of om te weten of de persoon is getest en nog op de uitslag wacht. Om te kijken of iemand eigenlijk in isolatie moet zijn omdat hij besmet is. Misschien moet de persoon die naar binnen wil wel in quarantaine. Wanneer iemand één van de vragen met ‘Ja’ beantwoordt, mag die persoon niet naar binnen. Hij/zij krijgt dan het dringende advies om naar huis te gaan. Zie ook https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Bij veel snacks houden de klanten zich niet aan de verplichting om 1,5 meter afstand te houden, social distancing. Hoe zit het met de controle hiervan?

Het is de verantwoordelijkheid van eigenaren van snacks en hun klanten om zich aan de regels te houden. De inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving en de politie zijn de hele tijd op pad. Ze proberen zoveel mogelijk mensen erop te wijzen dat ze 1,5 meter afstand moeten houden en zorgen ervoor dat de mensen dit ook doen.

Niet alle kerken houden zich aan het maximum aantal bezoekers, terwijl ze wel verplicht zijn om dit te doen. Hoe wordt dat gecontroleerd?

De inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving zijn vaak in gesprek met verschillende kerken om te praten over
hun diensten, missen en activiteiten. De bedoeling is dat kerken zich aan de afspraken houden en maatregelen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Scholen en instanties

De scholen zijn open. Is de naschoolse opvang ook open?

De na- en voorschoolse opvang mogen open blijven. Er is een uitzondering voor hen gemaakt. Voorwaarde is wel dat dat ze zich aan de regels voor hygiëne houden.

De scholen blijven open. Hoe zit het met de scholen voor volwassenonderwijs?

Het is belangrijk dat we met elkaar proberen om het fysieke en sociale contact zo veel mogelijk te beperken. Blijf dan ook zoveel mogelijk thuis. Het onderwijs aan volwassenen kan doorgaan als het op afstand gebeurt.

Van ouders hoor ik dat ze hun kind niet naar school sturen omdat ze bang zijn voor besmetting. Wat kan ik het beste doen met mijn kind?

De scholen blijven open. Het is het beste dat uw kind naar school blijft gaan. Uit onderzoek blijkt dat het heel weinig voorkomt dat kinderen elkaar op school besmetten. De leerkrachten houden zich aan de regels om besmetting te voorkomen. Leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar. In het voortgezet onderwijs houden zij ook afstand van de leerlingen.

Hoeveel mensen moeten besmet raken om zware maatregelen te treffen om de scholen te sluiten?

De afdeling Publieke Gezondheid weegt steeds af of de huidige maatregelen genoeg zijn voor de veiligheid van iedereen. We beoordelen alle situaties dus ook die op scholen. Omdat de kans dat leerlingen het virus verspreiden klein is, worden de scholen pas gesloten wanneer de situatie heel erg ernstig is. Sluiting van scholen is inderdaad een zware maatregel. Zolang het veilig is om scholen open te houden, is dat het advies van Publieke Gezondheid. De afdeling Publieke Gezondheid zal pas adviseren om de scholen te sluiten in de situatie waarin een complete lockdown wordt overwogen. We kunnen niet precies zeggen bij welk aantal besmettingen dat gebeurt. Dat hangt van de situatie af. De afdeling Publieke Gezondheid moet altijd een advies kunnen geven. Ook als er andere dingen meespelen die we nu niet kunnen voorzien. Het is trouwens zo dat de Gezaghebber daarover beslist, Publieke Gezondheid adviseert.

Waarom kunnen we met de moderne techniek die we hebben, niet doorgaan met het geven van virtuele lessen (onderwijs op afstand)? Er wordt nu alleen rekening gehouden met de kinderen, hoe staat het met de docenten en hun gezondheid? Wordt er ook rekening gehouden dat ze risico lopen als ze voor de klas staan?

De afdeling Publieke Gezondheid weegt steeds af of de huidige maatregelen genoeg zijn voor de Onderwijs is niet alleen les geven en les krijgen. De school is de plek waar kinderen elkaar ontmoeten en volwassenen ontmoeten die geen familie zijn van hen. De school is belangrijk voor het welzijn van kinderen. Het is de plek waar kinderen zich sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen in een omgeving die anders is dan thuis. Daarom is het belangrijk het onderwijs op school zo lang mogelijk laten doorgaan. En natuurlijk als dat verantwoord en veilig is voor de leerlingen en de docenten. Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met de gezondheid van de docenten. ls het voor hen niet veilig zou zijn, zouden we de scholen niet open houden. De kans dat een leerling op school een docent besmet is echt klein. Docenten onderling kunnen elkaar wel besmetten. Als de docenten onder elkaar voldoende afstand houden en zich houden aan de hygiënemaatregelen net zoals dat op andere werkplekken gebeurt, is er voor hen ook geen groter risico.

Er zijn nu ook docenten met een positief testresultaat. Als de druk op scholen daardoor toeneemt, wat gaat er dan gebeuren?

Bij een positief testresultaat wordt goed gekeken waar de besmetting is opgelopen. En of de docent in de tijd dat hij besmet was op school heeft gewerkt. Als deze docent op school nauwe contacten had met andere docenten, gebeurt het inderdaad dat voor de veiligheid op school meerdere docenten in quarantaine moeten. Als de school daarom het rooster niet ingevuld krijgt, kan de school besluiten om het onderwijs gedeeltelijk of helemaal anders te organiseren. Dat is dan niet vanwege gezondheid maar omdat de school een tekort aan docenten heeft.

Wat gebeurt er met ouders die weigeren hun kinderen naar school te sturen?

Op Bonaire moeten kinderen van hun vierde tot hun achttiende naar school. Als ouders hun kind niet naar school sturen, wordt een persoonlijk gesprek met hen geregeld. In dat gesprek wordt aan de ouders gevraagd wat de reden is dat hun kind niet naar school gaat. In het gesprek wordt dan samen met de ouders gekeken wat de beste oplossing is.

Thuiswerken wordt zo veel mogelijk aangeraden. Betekent het dat docenten die “distance learning” kunnen regelen, dit mogen doen?

Docenten zijn mensen met een vitaal beroep, dat wil zeggen een onmisbaar beroep. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze iedere dag naar school gaan en daar andere leerlingen ontmoeten. Als docenten in quarantaine zijn, wordt gekeken of het geven van online lessen mogelijk is.

Stel de ouders van een kind zijn positief getest. Het kind zelf heeft geen klachten, mag het kind dan naar school?

Als ouders positief zijn getest, en dus het virus kunnen overdragen, mag hun kind niet naar school. Het is bekend dat kinderen soms thuis besmet kunnen raken. We moeten voorkomen dat kinderen elkaar kunnen besmetten. Ook al krijgen kinderen zeer milde klachten, en is de kans dat ze anderen besmetten klein. Daarom moeten kinderen thuis blijven tot 14 dagen nadat ze voor het laatst contact hadden met een besmet persoon.

Waarom is er besloten om de scholen niet te sluiten terwijl het nu bewezen is dat kinderen elkaar ook op school kunnen besmetten?

Tot nu toe zijn alle besmette kinderen op Bonaire bij hen thuis besmet geraakt. Er is nooit gezegd dat kinderen niet besmet kunnen raken op school, wel is er gezegd dat de kans op besmetting op school heel erg klein is.
Het is belangrijk voor een kind om naar school te gaan, maar natuurlijk alleen als dat veilig kan. En momenteel zijn de scholen veilig om kinderen naar school te laten gaan.