Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Deel deze pagina

Q&A’s inwoners

Laatste update, 13 mei 2021

Deze informatie is opgesteld door het openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid en andere instanties.

De lijst wordt voortdurend bijgehouden. De ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn onvoorspelbaar, situaties, regels en voorwaarden kunnen ieder moment veranderen. Voor het laatste nieuws verwijzen we je naar de persberichten van het OLB op hun Facebookpagina. Heb je een vraag die nog niet in de lijst is opgenomen? Mail je vraag dan naar info@bonairegov.com

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van de lijst met Q&A.

Huishoudens

Is er een schema waarin je kan zien welke maatregelen er vanaf vanaf 13 mei gelden waarbij Bonaire in risicofase 3 zit?

Voor een overzicht van de maatregelen per fase kan je kijken op: https://www.bonairecrisis.com/wp-content/uploads/2021/02/Maatregelenschema-NL-DEF.pdf
en op https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

De maatregelen voor COVID-19 hebben te maken met de risico’s die verschillende situaties inhouden. Dit schema onderscheidt 6 verschillende fases rondom COVID-19. In het schema staan de verschillende maatregelen voor iedere fase.

Mogen mensen samen komen en mogen er evenementen worden georganiseerd?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen privé georganiseerde samenkomsten en professioneel georganiseerde evenementen.
Voor privé georganiseerde evenementen zoals privé-feesten thuis, zijn dit de regels;
* Er mogen maximaal 10 mensen aanwezig zijn (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend).
* De aanwezigen moeten altijd op zijn minst 1,5 meter afstand houden van de persoon die het dichtst bij hen staat.
* Bij de ceremonie van huwelijken en bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn. De ruimte moet dan wel zo groot zijn dat alle 100 aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. De maatregel geldt niet voor huwelijksfeesten. Daarvoor geldt dat maximaal 50% van de capaciteit mag worden gebruikt met een maximum van 50 personen. De gasten moeten geregistreerd worden.

Voor professioneel georganiseerde evenementen zoals markten, optochten op de weg, een feest dat niet thuis wordt gehouden, zijn dit de regels;
* Er mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn (inclusief evt personeel);
* Men mag maximaal 50% van de beschikbare ruimte gebruiken.
* De aanwezigen moeten altijd op zijn minst 1,5 meter afstand houden van de persoon die het dichtst bij hen staat;
* De gasten moeten geregistreerd worden;
* Bij het organiseren van een professioneel georganiseerd evenement, moet ook worden voldaan aan de wet- en regelgeving;
* Indien het een vergunningplichtig-evenement betreft, dienen de normale/vigerende vergunningsprocedures gevolgd te worden.

In beide gevallen (privé- en professionele georganiseerd) is zang en dans niet toegestaan en moeten de strikte hygiënemaatregelen in acht worden genomen conform de richtlijnen van de afdeling Publieke Gezondheid.

Ouderen en mensen met een chronische ziekte worden aangeraden thuis te blijven.

Mag ik KPCN (politie) of Handhaving bellen, als mensen of bedrijven zich niet aan de maatregelen houden?

Ja. De politie en de Directie Toezicht & Handhaving kunnen niet overal tegelijk controleren. Meldingen zijn daarom welkom. Je kunt hiervoor contact opnemen:
* Via email bisami_TH@bonairegov.com
* Tiplijn Korps Politie Caribisch Nederland 7158000 of anoniem 7177251
* Directie Toezicht & Handhaving 7155300, voor spoed en buiten kantoortijden 7964850

Waarom het advies om zoveel mogelijk thuis te werken?

Veel besmettingen ontstaan op het werk. Thuiswerken voorkomt dat. Eigenlijk is het heel simpel: het virus beweegt niet, mensen nemen het mee. Hoe minder mensen bewegen, hoe minder risico op verspreiding. Daarom het advies om zoveel mogelijk thuis te werken.

Bedrijven

Wat zijn vanaf 13 mei de regels voor de horeca?

De regels voor de horeca zijn:
• horecazaken moeten om uiterlijk 00:00 uur dicht;

• er moeten vaste zitplaatsen zijn;
• in de zaak wordt de helft van het aantal zitplaatsen gebruikt;
• in de zaak houdt iedereen altijd een afstand van op zijn minst 1,5 meter aan van de persoon die het dichtst bij hem/haar is;
• iedereen houdt zich aan de strenge hygiëneregels van de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire;
• er wordt bijgehouden wie de gasten zijn, de gasten moeten vragen beantwoorden over hun gezondheid. De naam en de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van de gasten worden genoteerd. Dit is nodig voor het geval er later een contact of brononderzoek moet worden gedaan. De gegevens moeten minimaal 14 dagen en maximaal 21 dagen worden bewaard. De privacy van gasten wordt beschermd. De gegevens worden zo opgeslagen dat de privacy van de gasten altijd beschermd is;
• er mag niet gezongen en/of gedanst worden.

Waar kan ik zien of mijn winkel wel of niet open mag?

We onderscheiden noodzakelijke winkels zoals supermarkten, bakkerijen, apotheken, bouwmarkten
en niet noodzakelijke winkels zoals kledingwinkels en autowasstraten.

Voor beide soorten winkels geldt momenteel:
De basisregels zoals het houden van 1,5 meter afstand, het vermijden van drukte, de handen regelmatig wassen.
De basisregels zijn hier na te lezen: https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Daarnaast geldt voor beide soorten winkels dat men met maximaal 2 personen per huishouden tegelijk de winkel in mag, kinderen tot 13 jaar niet meegerekend.
Het gebruik van een kar/mandje is in de noodzakelijke winkels verplicht.

De situatie is in iedere winkel anders. Daarom verwachten we van ondernemers dat ze zelf regels opstellen om mensen in de winkel binnen te laten. Winkels kunnen mondkapjes verplicht stellen, en klanten verplichten om handsanitizer te gebruiken. Dit wordt niet door de overheid verplicht, een ondernemer kan dit zelf bepalen.

Voor een lijst van belangrijke functies en processen (bedrijven):
https://www.bonairecrisis.com/wp-content/uploads/2021/03/20210305-Lijst-Essentiele-winkels.pdf

Aan welke regels moeten bedrijven en kantoren zich houden?

De regels voor bedrijven zijn:
* Thuiswerken wordt zoveel mogelijk aangeraden;
* De werkruimte moet zo zijn ingericht dat het voldoet aan de regels van de afdeling Publieke Gezondheid. Dit betekent dat het mogelijk is 1,5 meter afstand te houden van elkaar;
* Ook moeten mondkapjes worden gebruikt als het niet mogelijk is een afstand van 1,5 meter te houden;
* Dan zijn er ook de hygiëneregels waar bedrijven zich aan moeten houden;

Het kan zijn dat voor elke bedrijfstak er extra regels gelden. Kijk voor meer informatie op de site https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Mogen werkgevers en ondernemingen personeel/klanten weigeren die niet zijn gevaccineerd?

Als werkgever mag je geen klanten of personeel zonder vaccinatiebewijs weigeren. Vaccinatie is ook niet verplicht.

Je mag niet aan je werknemers vragen of ze zijn gevaccineerd. Werknemers hebben recht op privacy.

Mogen kappers en mensen in contactberoepen werken nu Bonaire in risicofase 3 zit?

Ja, kappers en mensen in contactberoepen zoals fysiotherapeuten, medewerkers nagelsalons, masseurs, mondhygiënisten, mogen werken.
* Bij contactberoepen is er nauw fysiek contact met klanten. Kappers en andere mensen in contactberoepen moeten een mondkapje dragen tijdens het werk.
* Ze moeten zorgen dat klanten en medewerkers in wachtkamers en behandelkamers voldoende afstand kunnen houden. Het advies is om afspraken ruim in te plannen om zo weinig mogelijk mensen tegelijk in een ruimte te hebben. Als er meerdere ruimtes zijn, dan is het goed om de klanten/mensen te verspreiden.

Wat zijn de regels voor casino's, gokhallen en bioscopen om geopend te zijn?

Dit zijn de voorwaarden:
* bioscopen moeten om uiterlijk 00:00 uur dicht en casino’s en gokhallen moeten om uiterlijk 02:00 uur dicht;
* er zijn vaste zitplaatsen;
* maximaal 50% van de zitplaatsen is in gebruik;
* bezoekers houden altijd een afstand minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
* men houdt zich aan de hygiëneregels die door de afdeling Publieke Gezondheid zijn opgesteld;
* men houdt bij wie de gasten zijn (gastenregistratie), bezoekers krijgen aan de ingang een gezondheidscheck;
* vanaf 00:00 tot 02:00 uur mogen casino’s en gokhallen geen eten en drinken serveren.

Hoe bereken ik hoeveel klanten ik in mijn zaak mag hebben?

Ga ervan uit dat elke klant ongeveer 10 m2 vloeroppervlak van je winkel in neemt. Een voorbeeld: De winkel is 10 meter breed en 15 meter diep. Het vloeroppervlak is 150 m2. Er mogen dan maximaal 15 klanten in uw winkel zijn. De ondernemers zijn zelf verantwoordelijkheid om te zorgen dat ze het juiste aantal klanten in hun zaak hebben. Niet alle winkels zijn op dezelfde manier ingericht of worden op dezelfde manier gebruikt. De Directie Toezicht en Handhaving kan hierin adviseren. Voor meer informatie 0800-0800 of 717-4800.

Ben ik verantwoordelijk voor hoe mijn klanten zich gedragen in de winkel?

Het uitgangspunt is dat je de maatregelen zodanig treft, zodat de klant zich COVID-proof kan/moet gedragen. Meer informatie https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Kunnen bedrijven eisen van bezoekers om een mondkapje te dragen?

Ja, ondernemers mogen zelf bepalen welke EXTRA regels zij hanteren. Het is belangrijk om een mondkapje goed te gebruiken. Instructies hoe het mondkapje gebruikt hoort te worden vindt u hier https://www.bonairecrisis.com/communicatie/ in het document: Advies bij mondkapjes.

Hoe vinden de controles in winkels en horeca plaats?

De controles vinden plaats door inspecteurs van Directie Toezicht en Handhaving en politieambtenaren van KPCN.
Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen.

Wat is een deurbeleid?

Dat is een beleid waarin een zaak bepaalt hoeveel mensen tegelijk in de winkel mogen zijn. Hoe mensen de zaak in en uit kunnen lopen. Wat de hygiëneregels zijn en als dat nodig is, hoe de gasten worden geregistreerd. Of hoe men moet betalen etc. Dat kan per zaak anders zijn. Je leest er meer over op https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/ in het document: De gezondheidscheck voor horeca en contactberoepen.

Wat houdt een gezondheidscheck bij de horeca in?

Een gezondheidscheck in de horeca houdt in dat mensen voordat ze naar binnen mogen, eerst vragen moeten beantwoorden. Dit is nodig om te weten of iemand klachten heeft die met het coronavirus te maken kunnen hebben. Of om te weten of de persoon is getest en nog op de uitslag wacht. Om te kijken of iemand eigenlijk in isolatie moet zijn omdat hij besmet is. Misschien moet de persoon die naar binnen wil wel in quarantaine. Wanneer iemand één van de vragen met ‘Ja’ beantwoordt, mag die persoon niet naar binnen. Hij/zij krijgt dan het dringende advies om naar huis te gaan. Zie ook https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Hoe zit het met de controle van de coronaregels bij bedrijven?

Het personeel, de chefs, eigenaren van gebouwen, zijn zelf verantwoordelijk om zich aan de regels te houden. Het is niet mogelijk om dagelijks overal te controleren. De Directie Toezicht en Handhaving kan optreden als de regels in publieke ruimtes niet worden nageleefd. Als het om kantoren gaat, kan de Arbeidsinspectie optreden.

Voor hoelang kunnen horecazaken en bedrijven worden gesloten als ze zich niet aan de regels houden?

De inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving en de politie (KPCN) kunnen als horecazaken zich niet aan de regels houden besluiten om de zaak tijdelijk te sluiten. Als dat gebeurt kan de zaak weer open wanneer de regels weer worden nageleefd. De duur van de sluiting hangt af van welke regels geschonden worden. Als een zaak vaak de fout ingaat, kan de vergunning worden ingetrokken.

Wat zijn de regels voor sauna's om geopend te zijn?

De regels voor sauna’s zijn:
* Men mag maximaal 50% van de beschikbare ruimte gebruiken;
* Bezoekers houden altijd een afstand minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
* De sauna houdt zich aan de hygiëneregels die door de afdeling Publieke Gezondheid zijn opgesteld;
* De sauna houdt bij wie de gasten zijn (gastenregistratie), bezoekers krijgen aan de ingang een gezondheidscheck.

Is Pachi's geopend?

Nee, met ingang van 3 januari zijn seksinrichtingen gesloten

Hebben de bedrijven die stroom en water produceren een noodplan voor het geval ze met minder mensen moeten werken?

Ja, er zijn noodplannen gemaakt om te verzekeren dat de productie en levering van stroom en water door blijft gaan. Zelfs als het zo is dat er door besmettingen mensen op hele belangrijke posten niet meer kunnen werken. Onze aandacht is vooral erop gericht om dit soort situaties te voorkomen en niet om de gevolgen van deze situaties te verlichten.

Scholen en instanties

De scholen zijn weer open. Hoe gaan de scholen het lesgeven organiseren?

Met ingang van 12 april zijn de scholen weer open.
In het voortgezet onderwijs worden de lessen zo georganiseerd dat de kinderen 1,5 meter afstand kunnen houden. Op basisscholen is dat niet nodig.

Het is belangrijk dat op school iedereen zich aan de coronaregels houdt. Volwassenen en leerlingen boven 12 jaar houden waar mogelijk 1,5 meter afstand, ze moeten de handen regelmatig wassen, de ogen en de neus niet aanraken en niezen of hoesten in de elleboog.
Ouders mogen niet langer op school zijn dan strikt noodzakelijk.

Zijn de kinderopvang en de naschoolse opvang open?

* De kinderopvang en naschoolse opvang zijn vanaf 12 april weer open.
* Voor volwassenen geldt dat zij onderling 1,5 meter afstand moeten houden.

Van ouders hoor ik dat ze hun kind niet naar school sturen omdat ze bang zijn voor besmetting. Wat kan ik het beste doen met mijn kind?

De scholen zijn open, waar dat kan. Het is het beste dat je kind naar school gaat. Uit onderzoek blijkt dat het weinig voorkomt dat kinderen elkaar op school besmetten. De leerkrachten houden zich aan de regels om besmetting te voorkomen. Leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar. In het voortgezet onderwijs houden zij ook afstand van de leerlingen. Het onderwijzend personeel is de afgelopen weken gevaccineerd.

Wat zijn de regels voor mensen die naar missen, diensten en het vrijdaggebed gaan?

Bij missen, diensten en het vrijdagavondgebed geldt een registratieplicht en een gezondheidscheck.
De helft van de aanwezige zitplaatsen mag bezet zijn.
De aanwezigen moeten een vaste zitplaats innemen en onderling tenminste 1,5 meter afstand kunnen houden tot de eerstvolgende persoon.
Er worden strikte hygiënemaatregelen in acht genomen conform de richtlijnen van Publieke Gezondheid.
Daarnaast geldt het advies tijdens de diensten ingetogen te zingen waarbij de ramen open moeten staan.
Na de dienst wordt iedereen aangeraden om meteen naar huis te gaan.

Wat zijn de regels rondom (wedstrijd)sporten en sportscholen?

Sportscholen en fitnessclubs mogen open zijn als ze aan deze voorwaarden voldoen:
* bij de sportschool/fitnessclub mag de helft van het aantal mensen aanwezig zijn dat de school of club normaal gesproken kan hebben. Het personeel is daarbij ook meegerekend;
* de mensen in de sportschool/fitnessclub houden altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
* de sportscholen/fitnessclubs houden zich aan de hygiëneregels van de afdeling Publieke Gezondheid;
* de sportscholen/fitnessclubs houden bij wie de bezoekers zijn (gastenregistratie), bij de ingang krijgen ze een gezondheidscheck;
* na het sporten wordt iedereen aangeraden om meteen naar huis te gaan;
* sportevenementen met publiek zijn vanaf nu in deze fase toegestaan. Dit mag alleen als het evenement buiten plaatsvindt en er registratie en een gezondheidscheck plaatsvindt. Er mag 50% van de capaciteit worden benut, en er mogen maximaal 50 mensen in het publiek zijn. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te verkopen. Organisatoren worden opgeroepen in deze fase terughoudend te zijn met het toelaten van publiek;
* buitensporten is toegestaan, en daarbij mag 100% van de capaciteit worden gebruikt. Wel moeten volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;

Er is een overzicht van wat mogelijk is per risiconiveau.
* Een lijst voor de sportevenementen; competities, wedstrijden en toernooien.
* En een aparte lijst voor de verschillende soorten sportactiviteiten.
Je vindt deze lijsten hier:
https://www.bonairecrisis.com/wp-content/uploads/2021/03/Poster-A3-Risiconiveaus_ToelichtingSport-_1803-1.pdf

Algemeen

Wat hebben de inwoners van Bonaire aan de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID-19? En is er momenteel een noodverordening van toepassing?

Voor de inwoners zelf is er niet veel veranderd. In de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 staan de verschillende maatregelen en risico’s van COVID-19. Daarnaast is er een Ministeriële regeling Bonaire. Hier zijn de opties voor Bonaire voor het nemen van verschillende maatregelen in vastgelegd. De gezaghebber neemt op basis van deze wet en de Ministeriële regeling Bonaire een besluit over welke maatregelen op dit moment op Bonaire gelden. Dit is na te lezen in het Gezaghebbersbesluit Maatregelen COVID-19. Alleen aanvullende regels voor reizen naar Bonaire zijn nog in een Noodverordening opgenomen.
Meer weten over de wet, de Ministeriële regeling en het Gezaghebbersbesluit? Kijk op Wet, regeling en noodverordening op de homepage van deze website https://www.bonairecrisis.com/tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19/