.

Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Deel deze pagina

Q&A’s algemene vragen

Laatste update: 19 oktober 2020

Deze informatie is opgesteld door het openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid en andere instanties.

De lijst wordt voortdurend bijgehouden. De ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn onvoorspelbaar, situaties, regels en voorwaarden kunnen ieder moment veranderen. Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de persberichten van het OLB op hun Facebookpagina. Heeft u een vraag die nog niet in de lijst is opgenomen? Mail uw vraag dan naar info@bonairegov.com

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van de lijst met Q&A.

Waarom gelden er op Bonaire andere regels dan op Curaçao en/of Aruba?

Ieder eiland bepaalt de eigen voorschriften voor het inreizen, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de lokale situatie, en passend bij de bevoegdheden van de besturen van de eilanden.

De experts en beleidsmakers van de 6 eilanden zijn voortdurend in overleg met elkaar en ook met Nederland over de inreis-voorschriften. De regels worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, maar dat is niet altijd mogelijk.

Is er momenteel een noodverordening van toepassing op bonaire?

Ja. Hierin zijn de voorwaarden waaronder reizigers toegang kan worden verleend op Bonaire, en de geldende quarantaine maatregelen vastgelegd. De informatie in deze FAQ versie zijn hiermee in lijn. In de noodverordening staan ook de overige maatregelen vermeld. Lees vooraf de noodverordening op deze website, zodat u goed geïnformeerd bent.

Op basis waarvan wordt een land ‘veilig’ en ‘risicovol’ bevonden?

Op basis van adviezen van het RIVM wordt twee-wekelijks een afweging gemaakt welke landen als veilig, en welke landen als risicovol moeten worden beschouwd, in verhouding tot de draagkracht van de gezondheidszorg van het eiland.

Welke protocollen zijn momenteel geldig?

Op basis van het advies van het RIVM heeft Bonaire een aantal gedragsregels en toegangsmaatregelen voor Bonaire opgesteld. Op basis hiervan zijn de volgende protocollen opgesteld in nauwe samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid:

Deze bovenstaande protocollen zijn te vinden als bijlage bij de Roadmap Bonaire COVID-19.

Daarnaast hebben individuele organisaties en ondernemingen hun eigen protocollen opgesteld: daarover communiceren zij via hun eigen kanalen.

Hoe lang moeten gegevens van toeristen bewaard blijven?

Het is belangrijk voor bron- en contactonderzoek dat maximaal 14 dagen na vertrek een toerist nog kan worden benaderd in het geval er een besmetting van COVID-19 wordt geconstateerd bij iemand met wie deze toerist mogelijk in contact is geweest. De afdeling Publieke Gezondheid bewaart daarom tot 14 dagen na vertrek de contactgegevens van bezoekers op Bonaire.

Hotels, resorts en vervoerders van toeristen houden logboeken bij van mogelijke contactmomenten met en tussen toeristen. Ook deze moeten 14 dagen tot na vertrek van de toerist bewaard blijven.

Voor Bonaire geldt nu een oranje reisadvies. Wat moet er gebeuren of veranderen, zodat Bonaire weer een geel reisadvies krijgt?

Bonaire heeft nu een oranje reisadvies. Het betekent dat reizigers uit bij voorbeeld Nederland wordt afgeraden om naar het eiland te komen. Als reizigers toch willen komen, moeten ze een dringende reden hebben. Dit heeft te maken met de beperkte zorgcapaciteit. En ook omdat Bonaire veel gevallen van besmetting heeft als we naar de omvang van de bevolking kijken. Bonaire doet een aanvraag om van code oranje naar geel te gaan als het aantal besmettingen flink afneemt, en het RIVM en de afdeling Publiek Gezondheid een positief advies uitbrengen.

Wat wordt de periode tussen aankondiging van een vliegverbod als dit nodig is en kan ik dan nog naar huis komen?

Als het nodig is om een (beperkt) vliegverbod in te stellen, kunnen geen garanties worden gegeven dat u nog terug naar huis kunt komen, als u op Bonaire woont. In de praktijk gaat er altijd een periode vooraf aan de realisatie van een vliegverbod. U zou die periode kunnen gebruiken om terug te keren, maar ook hiervoor kunnen geen garanties worden gegeven.

Overigens moet u ook rekening houden met de situatie in de landen waar u naar toe reist: ook zij kunnen immers het vliegverkeer stopzetten. Ook in dat geval wordt er geen garantie gegeven dat u kunt terugkeren naar Bonaire.

Hoe gaan we straks om met de cruise passagiers als er weer cruiseboten aanleggen op Bonaire?

Voorlopig is nog niet bekend wanneer er weer cruiseboten komen op Bonaire. Zodra dit bekend wordt, zal de overheid de hiermee gepaard gaande risico’s voor COVID-19 besmetting, in combinatie met de capaciteit van de gezondheidszorg op Bonaire, afwegen, en gepaste maatregelen voorschrijven. Op dit moment gelden de gedragsmaatregelen voor iedereen op Bonaire, inwoners en bezoekers, en dus ook voor bezoekers die hier met een schip komen.