Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Deel deze pagina

Q&A’s

Deze informatie is opgesteld door het Openbaar Lichaam Bonaire, in samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid en andere belanghebbenden. Deze lijst wordt voortdurend geactualiseerd. 

Dit overzicht wordt zo actueel mogelijk gepubliceerd. De ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn onvoorspelbaar, en daardoor kunnen voorwaarden en omstandigheden ieder moment wijzigen. Wij raden u aan om uit te kijken naar persberichten van het Openbaar Lichaam Bonaire op onze Facebook pagina (Openbaar Lichaam Bonaire) en de media van Bonaire.

Er kunnen aan de informatie in dit FAQ overzicht geen rechten ontleend worden.

Huishoudens

Er mogen tot eind september geen evenementen worden georganiseerd en bijgewoond. Mag ik ook niet naar een huwelijk toe waarvoor ik ben uitgenodigd?

In de noodverordening die geldt tot 30 september wordt voor huwelijken een uitzondering gemaakt, mits hierbij niet meer dan 10 personen aanwezig zijn en de aanwezigen te allen tijde ten
minste 1,5 meter afstand kunnen houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Voor andere uitzonderingen zie artikel 7 van de Noodverordening van 21 september 2020.

/ https://www.bonairecrisis.com/wp-content/uploads/2020/09/20200921-Noodverordening-21-09-2020-2020003327.pdf?fbclid=IwAR2P2vjGvQWzXIZln4FEUfscl98aR49bIGVvVr1LRK5DhAB-PFqUWNGbFb8

Bedrijven

Hoeveel klanten mogen in mijn mini- of supermarket aanwezig zijn?

Gaat u ervan uit dat elke klant ca 10 m2 bruto vloeroppervlak van uw winkel nodig heeft. Uw winkel is 10 meter breed en 15 meter diep. Het vloeroppervlak is 150 m2. Er mogen dan maximaal 15 klanten in uw winkel aanwezig zijn.

Ben ik verantwoordelijk voor hoe mijn klanten zich gedragen in de winkel?

Het uitgangspunt is dat u uw maatregelen zodanig treft, zodat de klant zich COVID-proof kan/moet gedragen.

Voor meer informatie: https://www.bonairecrisis.com/maatregelen/

Scholen en instanties

Reizigers naar Bonaire

Welke landen worden op dit moment door Bonaire als laag risico voor COVID-19 beschouwd?

Met ingang van 16 september 2020 zijn dit voor Bonaire:

 • Nederland
 • Duitsland
 • België
 • Frankrijk
 • Zwitserland
 • Saba (Saba maakt onderdeel uit van de bubble, de PCR-test en quarantaine gelden niet voor reizigers uit Saba)

Reizigers die vanuit deze landen aankomen, verkrijgen toegang tot Bonaire, onder de voorwaarde dat zij voldoen aan de inreis-criteria (zie: wat zijn de voorwaarden voor reizen naar Bonaire?).

Zodra de lijst met landen verandert, zal dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden door middel van een persbericht.

Het wordt nadrukkelijk afgeraden om naar Bonaire af te reizen vanuit andere landen dan die in de hiervoor genoemde lijst. Alle kosten die zijn gemoeid bij het toch aankomen op Bonaire uit een door Bonaire als niet-veilig bestempeld vertrekland, zoals verplichte directe terugreis of opgelegde quarantaine maatregelen, zijn volledig voor de reiziger zelf.

Wat zijn de voorwaarden voor reizen naar Bonaire?

U kunt naar Bonaire reizen als u:

 • Iedereen, ouder dan 13 jaar, die inreist naar Bonaire moet verplicht, op eigen kosten, 14 dagen in quarantaine, tenzij een negatief resultaat van een COVID-19 PCR kan worden getoond, waarvan de  testafname bij vertrek naar Bonaire niet ouder is dan 72 uur. Dit geldt alleen als je vertrekt vanuit Europa. 
 • een gezondheidsverklaring invullen vanaf 48 uur voor vertrek via www.bonairepublichealth.org.
 • minimaal 14 dagen aaneengesloten in een low risk land (op dit moment zijn dit Saba, Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland) voor COVID-19 bent verbleven.
 • Bij vertrek geen klachten passend bij COVID-19 (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen, benauwdheid, verlies van reuk en smaak, verhoging, koorts) heeft.
 • U de afgelopen 14 dagen geen direct contact heeft gehad met een bevestigde COVID-19 patiënt.

Bonaire adviseert daarnaast reizigers naar Bonaire dringend om te controleren of zij verzekerd zijn voor ziektekosten tijdens hun verblijf op Bonaire, en indien dat niet het geval is, hiervoor een reisverzekering af te sluiten.

Waarom moet ik een reisverzekering afsluiten?

Medische kosten die zijn gemaakt op Bonaire zijn voor rekening van de reiziger, ook kosten die zijn gerelateerd aan COVID19. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering.

Neem contact op met uw verzekeraar om na te gaan of de kosten voor medische zorg die gemaakt worden op Bonaire vergoed worden.

Wat zijn de regels voor passagiers die in transit met hun vliegtuig landen op Bonaire?

Zolang de passagier aan boord kan blijven, gelden de regels van de eindbestemming.  Als de tussenstop langer duurt en aan de passagiers wordt gevraagd om uit te stappen en in de vertrekhal plaats te nemen tot vertrek naar de volgende locatie, gelden de regels van het vliegveld (zie het protocol van Flamingo International Airport). Indien, door onvoorziene omstandigheden, u toch op Bonaire moet blijven, dan gelden de regels zoals voor inreizenden die uit niet-veilige gebieden naar Bonaire komen: de afdeling Publieke Gezondheid zal u daarover dan informeren. Tijdens de vlucht gelden natuurlijk de hygiëne regels van de vliegmaatschappij.

Waar kan ik de Gezondheidsverklaring vinden en hoe en waar moet ik die inleveren?

U kunt de gezondheidsverklaring online invullen via https://bonairepublichealth.org/en/form . Wanneer u deze heeft ingevuld, ontvangt u een email met het door u ingevulde formulier en een welkomstbrief waarin de meest belangrijke COVID-19 gerelateerde informatie staat voor tijdens uw verblijf op Bonaire. Indien zij dit nodig vinden, zal de afdeling Publieke Gezondheid voor uw vertrek contact met u opnemen.

U moet het door u ingevulde formulier uitprinten of een digitale kopie bewaren op uw telefoon, tablet of computer. Een medewerker van de afdeling Publieke Gezondheid kan u vragen om dit te laten zien.

Word ik op het vliegveld van bonaire getest?

Nee. U wordt niet op het vliegveld getest. Indien de afdeling Publieke Gezondheid het nodig acht dat u bij binnenkomst een test ondergaat, dan zullen zij op dat moment bepalen waar de test uitgevoerd zal worden.

Kunnen mensen met een negatieve PCR test alsnog naar Bonaire afreizen vanuit Nederland, nu Bonaire reisadvies code oranje heeft gekregen?

Vanwege de beperkte zorgcapaciteit en een toenemend aantal besmettingen worden niet noodzakelijke reizen vanuit Europees Nederland naar Caribisch Nederland afgeraden. Als een reiziger wel naar Bonaire komt, moet ten alle tijden een negatieve PCR-test worden overlegd die niet ouder is dan 72 uur op het moment van vertrek. Is er geen negatieve PCR test te overleggen, dan zal de reiziger op eigen kosten 14 dagen in quarantaine moeten op Bonaire. Ook is het van belang een reisverzekering af te sluiten, waarbijde reiziger ook voor zorg verzekerd is wanneer deze zich in een code-oranje gebied bevindt. Dit zal ook gevraagd worden bij de Gezondheidsverklaring die moet worden ingevuld.

Bonaire heeft als reisadvies sinds 22 september code oranje, wat betekent dat voor reizigers naar Bonaire?

Vanwege de beperkte zorgcapaciteit en een toenemend aantal besmettingen worden niet noodzakelijke reizen vanuit Europees Nederland naar Caribisch Nederland afgeraden.

COVID-19 testen en testbeleid

Wat is het testbeleid voor COVID-19 als je op Bonaire bent of woont?

Iedereen met de volgende klachten:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Hoest
 • Benauwdheid
 • Verhoging
 • Koorts
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

kan zich melden en hierbij zal in de meeste gevallen een COVID-19 PCR test worden afgenomen. Alle mensen met luchtwegklachten dienen zichzelf te isoleren totdat het testresultaat binnen is.

Wanneer u deze klachten heeft, neemt u contact op met 0800-0800 of een huisarts op het eiland.

Waar moet de COVID-19 test voor vertrek naar Bonaire aan voldoen?

Binnenkomende reizigers van 13 jaar en ouder moeten zich 72 uur voor vertrek zich op COVID-19 te laten testen door middel van een PCR-test. Dit in verband met de volksgezondheid van de inwoners van Bonaire.

Deze test moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Alleen de resultaten van een PCR test zijn geldig. Voor deze test wordt een uitstrijkje van de neus- en keelholte gemaakt met een wattenstokje.
 • De test moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium.
 • Het testresultaat mag niet ouder dan 72 uur bij vertrek naar Bonaire zijn.

Waar kan ik in Nederland een COVID-19 PCR test ondergaan?

Meerdere partijen bieden momenteel een PCR-test aan voor reizigers. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • KLM health services
 • Het Huisartslab
 • Saltro laboratorium

Ben ik verplicht om een PCR test te laten doen als ik afreis naar Bonaire?

U bent verplicht om een PCR test te ondergaan maximaal 72 uur voor vertrek. Indien u op Bonaire aankomt zonder test uitslag, moet u verplicht, op eigen kosten, in een door de overheid aan te wijzen locatie in quarantaine op Bonaire. Dit in het licht van het kleinschalige karakter van het eiland en de beschikbaarheid van de zorgvoorzieningen in de regio.

In de gezondheidsverklaring wordt u gevraagd of u een PCR test heeft laten uitvoeren binnen 72 uur voor vertrek, en wat het resultaat was.

Commerciële testen kunnen ook positief testen als je 3 maanden geleden Corona hebt gehad, heb ik gelezen. Klopt dat?

Bonaire accepteert alleen uitslagen van testen die zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. Hiermee is de kans dat er een ongeldig positief resultaat wordt gegeven, zo klein mogelijk. In het geval er een positieve uitslag is van de PCR test, voor vertrek naar Bonaire, neem dan contact op met uw arts of de gezondheidsautoriteit in uw land, en volg hun instructies verder op.

Welk nummer kan ik bellen als ik covid-19 gerelateerde klachten krijg en wat gebeurt er dan?

Als je de volgende klachten hebt:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Hoest
 • Benauwdheid
 • Verhoging
 • Koorts
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

moet je contact opnemen met de afdeling Publieke Gezondheid via het telefoonnummer 0800 – 0800. Volg de instructies op die je daar ontvangt. Als zij je klachten kunnen bevestigen, zullen zij regelen dat je getest gaat worden op COVID-19. Het is belangrijk dat je jezelf isoleert indien je luchtwegklachten hebt. Dit houdt in dat je thuisblijft, geen bezoek ontvangt en het contact met je huisgenoten tot een minimum beperkt.

COVID-19 besmettings-risico vragen

Hoe groot is het risico dat iemand besmet naar Bonaire komt, met de genomen maatregelen?

Aan de hand van de epidemiologische situatie van een land of staat waar reizigers vandaan komen kan men het risico op introductie in het land van bestemming inschatten. Uit landen waar de prevalentie (het voorkomen van het virus) hoog is, is de kans op een toerist met COVID-19 vanzelfsprekend hoger dan een land waar de prevalentie laag is.

Om de kans dat iemand besmet met COVID-19 naar Bonaire komt zo laag mogelijk te laten zijn, worden daarom:

 • een beperkt aantal landen met een lage prevalentie voor COVID-19 aangemerkt waarvandaan je naar Bonaire kunt reizen, 
 • elke reiziger is verplicht om een gezondheidsverklaring in te vullen vanaf 48 uur voor vertrek, 
 • moeten reizigers van 13 jaar en ouder uit Europa een bewijs van een negatieve  COVID-19 PCR test, maximaal 72 uur voor vertrek afgenomen, tonen.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat het risico dat iemand besmet naar Bonaire komt, in verhouding met de capaciteit van de zorg op Bonaire, aanvaardbaar is.

Hoe groot is de kans dat je besmet bent met Covid-19 als je symptomen hebt?

Op dit moment test ruim 3% van de mensen uit Nederland die symptomen vertonen die zouden kunnen wijzen op een COVID-19 besmetting, positief op COVID-19. We zien dat deze cijfers in Nederland en de omringende landen op dit moment stijgen: we houden deze situatie nauwlettend in de gaten.

Ik heb contact gehad met iemand die positief is getest. Wat moet ik doen?

Als u langer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van deze persoon bent geweest, is het verstandig om thuis te blijven en te bellen met 0800 – 0800 voor advies.

Als u minder dan 15 minuten binnen 1.5 meter van deze persoon bent geweest, bel dan met 0800 – 0800 voor advies.

Quarantaine en isolatie

Wanneer moet je in centrale quarantaine en wanneer kun je thuis of op je vakantieadres in quarantaine?

Reizigers die uit landen komen met een laag risico voor COVID-19, geen klachten vertonen en zonder verdere bijzonderheden zijn, hoeven niet in quarantaine bij binnenkomst op Bonaire.

De volgende personen moeten in quarantaine:

 • Reizigers die maximaal 14 dagen voor vertrek naar Bonaire in een hoog risico land (met uitzondering van Aruba en St. Maarten) zijn verbleven, moeten bij aankomst op Bonaire direct 14 dagen in quarantaine in een centrale quarantaine locatie, op kosten van de reiziger. Reizigers die uit Aruba of St. Maarten naar Bonaire reizen kunnen tot 14 dagen na aankomst op Bonaire in thuis quarantaine, als de omstandigheden dat toelaten. Als dat niet mogelijk is, moeten ook zij in quarantaine in een centrale quarantaine locatie.
 • Je moet ook in quarantaine als een huisgenoot of iemand met wie je direct persoonlijk in contact bent geweest, positief op COVID-19 is getest. Deze quarantaine vindt plaats in de eigen (vakantie)woning, hotelkamer of in een aangewezen quarantaine locatie, afhankelijk van de reden voor de quarantaine en de omstandigheden op uw eigen (vakantie)adres. De afdeling Publieke Gezondheid zal u informeren over de locatie waarin u in quarantaine dient te gaan, en de regels waaraan u zich dient te houden.

In samenwerking met de hoteliers op Bonaire is een hotel aangewezen dat dienst doet als centrale quarantaine.

Het is belangrijk voor reizigers naar Bonaire om te weten dat de kosten voor quarantaine voor hun eigen rekening zijn.

Wanneer moet je in isolatie en kun je in isolatie thuis of op je vakantieadres?

Als je klachten hebt, passend bij COVID-19, wordt je gevraagd binnen te blijven, het contact met je huisgenoten tot een minimum te beperken en geen bezoek te ontvangen. Dit noemen we isolatie. Neem contact op met de afdeling Publieke Gezondheid van Bonaire 0 800 -0 800 in verband met het afnemen van een PCR test.

De isolatie vindt plaats in de vakantiewoning, hotelkamer, in de eigen woning of in een aangewezen isolatie locatie, als de situatie op het vakantieadres niet geschikt is voor isolatie. In samenwerking met de hoteliers op Bonaire is een hotel aangewezen dat dienst doet als centrale isolatie locatie.

De kosten hiervoor zijn voor rekening van de persoon die in isolatie is geplaatst, als je geen inwoner van Bonaire bent. De inwoners van Bonaire die verzekerd zijn via het ZVK, krijgen deze kosten vergoed door het ZVK.

Wie betaalt de kosten als ik besmet ben met COVID-19 of in quarantaine moet?

Als je een quarantaine maatregel opgelegd wordt, ben je zelf aansprakelijk voor de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Als je in isolatie wordt geplaatst, dan zijn dit ziektekosten: of deze door je ziektekostenverzekering vergoed worden, hangt af van de voorwaarden van je ziektekostenverzekeraar. Voor inwoners van Bonaire die zijn verzekerd via het ZVK, worden kosten voor isolatie vergoed. Voor anderen is het raadzaam om goed te controleren bij de verzekeraar welke kosten vergoed worden.

Reizigers vanaf Bonaire

Moeten de toeristen bij thuiskomst vanuit Bonaire dan 10 dagen in quarantaine omdat Bonaire nu code oranje-gebied is?

Dit verschilt per land. Kijk voor het reizen vanuit Bonaire op het reisadvies van het desbetreffende land. Reist u naar Nederland dan vindt u hier de informatie https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadvies-caribisch-deel-van-het-koninkrijk

Gedrag en preventie

Welke gedragsregels dient iedereen op Bonaire op te volgen?

Iedereen op Bonaire, inwoners en bezoekers, dienen de volgende hygiëne gedragsregels te volgen:

 • Houdt 1.5 meter afstand van personen die niet tot je huisgenoten horen.
 • Was handen regelmatig met water en zeep: gebruik alleen handdesinfectie als er geen water en zeep beschikbaar is.
 • Zit niet met de handen aan het gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Hoest of nies in de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken, gooi deze na gebruik weg.
 • Blijf thuis (ga niet werken, ga niet naar school, ga niet de straat op voor bijvoorbeeld boodschappen wanneer je positief moet antwoorden op een van de volgende vragen:
  • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
  • Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  • Heb je een huisgenoot met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot terwijl hij/zij nog klachten had?
  • Ben je in thuis quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • Als je in de afgelopen 14 dagen hebt gereisd naar landen niet zijnde Bonaire-Curaçao-Saba-St. Eustatius, Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland.

Wanneer moet ik een mondkapje dragen?

Je moet op Bonaire een mondkapje dragen als het niet mogelijk is om 1.5 meter afstand te houden van anderen, die niet tot je directe huishouden horen. Daarnaast moet je altijd een mondkapje dragen in het vliegtuig, bij aankomst en vertrek op Flamingo Bonaire International Airport en tijdens het transport naar je vakantieadres.

Algemene vragen

Waarom gelden er op Bonaire andere regels dan op Curaçao en/of Aruba?

Ieder eiland bepaalt de eigen voorschriften voor het inreizen, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de lokale situatie, en passend bij de bevoegdheden van de besturen van de eilanden.

De experts en beleidsmakers van de 6 eilanden zijn voortdurend in overleg met elkaar en ook met Nederland over de inreis-voorschriften. De regels worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, maar dat is niet altijd mogelijk.

Is er momenteel een noodverordening van toepassing op bonaire?

Ja. Hierin zijn de voorwaarden waaronder reizigers toegang kan worden verleend op Bonaire, en de geldende quarantaine maatregelen vastgelegd. De informatie in deze FAQ versie zijn hiermee in lijn. In de noodverordening staan ook de overige maatregelen vermeld. Lees vooraf de noodverordening op deze website, zodat je goed geïnformeerd bent.

Op basis waarvan wordt een land ‘veilig’ en ‘risicovol’ bevonden?

Op basis van adviezen van het RIVM wordt twee-wekelijks een afweging gemaakt welke landen als veilig, en welke landen als risicovol moeten worden beschouwd, in verhouding tot de draagkracht van de gezondheidszorg van het eiland.

Welke protocollen zijn momenteel geldig?

Op basis van het advies van het RIVM heeft Bonaire een aantal gedragsregels en toegangsmaatregelen voor Bonaire opgesteld. Op basis hiervan zijn de volgende protocollen opgesteld in nauwe samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid:

Deze bovenstaande protocollen zijn te vinden als bijlage bij de Roadmap Bonaire COVID-19.

Daarnaast hebben individuele organisaties en ondernemingen hun eigen protocollen opgesteld: daarover communiceren zij via hun eigen kanalen.

Hoe lang moeten gegevens van toeristen bewaard blijven?

Het is belangrijk voor bron- en contactonderzoek dat maximaal 14 dagen na vertrek een toerist nog kan worden benaderd in het geval er een besmetting van COVID-19 wordt geconstateerd bij iemand met wie deze toerist mogelijk in contact is geweest. De afdeling Publieke Gezondheid bewaart daarom tot 14 dagen na vertrek de contactgegevens van bezoekers op Bonaire.

Hotels, resorts en vervoerders van toeristen houden logboeken bij van mogelijke contactmomenten met en tussen toeristen. Ook deze moeten 14 dagen tot na vertrek van de toerist bewaard blijven.

Wat wordt de periode tussen aankondiging van een vliegverbod als dit nodig is en kan ik dan nog naar huis komen?

Als het nodig is om een (beperkt) vliegverbod in te stellen, kunnen geen garanties worden gegeven dat je nog terug naar huis kunt komen, als je op Bonaire woont. In de praktijk gaat er altijd een periode vooraf aan de realisatie van een vliegverbod. Je zou die periode kunnen gebruiken om terug te keren, maar ook hiervoor kunnen geen garanties worden gegeven.

Overigens moet je ook rekening houden met de situatie in de landen waar je naar toe reist: ook zij kunnen immers het vliegverkeer stopzetten. Ook in dat geval wordt er geen garantie gegeven dat je kunt terugkeren naar Bonaire.

Hoe gaan we straks om met de cruise passagiers als er weer cruiseboten aanleggen op Bonaire?

Voorlopig is nog niet bekend wanneer er weer cruiseboten komen op Bonaire. Zodra dit bekend wordt, zal de overheid de hiermee gepaard gaande risico’s voor COVID-19 besmetting, in combinatie met de capaciteit van de gezondheidszorg op Bonaire, afwegen, en gepaste maatregelen voorschrijven. Op dit moment gelden de gedragsmaatregelen voor iedereen op Bonaire, inwoners en bezoekers, en dus ook voor bezoekers die hier met een schip komen.