Overstroming

Home » Overstroming

Wat je zelf kunt doen

Vóór een overstroming

 • Zorg ervoor dat de natuurlijke stroom van regenwater naar een afvoerkanaal of riool niet worden gehinderd wanneer je iets op je terrein bouwt.
 • Help de goten in je buurt schoon te houden.
 • Maak een noodplan samen met je gezin en buurt als je in een buurt woont waar eerder al overstromingen heeft plaatsgevonden.
 • Bewaar belangrijke artikelen zoals je identiteitspapieren op een veilige, droge plek.
 • Sla de noodnummers op in je mobiele telefoon en op een voor alle huisgenoten zichtbare plek.

Tijdens de overstroming

 • Ga niet naar buiten als de autoriteiten dit afraden.
 • Als overstromingswater het huis binnendringt zoek dan een hogere, veilige plek in je huis.
 • Ontkoppel elektrische apparaten van het net en ontkoppel de gasaansluitingen.
 • Denk ook aan je huisdieren.
 • Als je merkt dat je familie en jezelf gevaar lopen, bel dan 911 voor hulp.
 • Gebruik deze noodnummers niet onnodig. Dit om te voorkomen dat de telefoonlijnen geblokkeerd raken en om de hulpdiensten de gelegenheid te geven hulp te verlenen waar het echt nodig is.

Wat het OLB doet

De kans op een overstroming bestaat altijd op een eiland. Klimaatsveranderingen zijn mede debet aan het gevaar en de gevolgen van een overstroming.

Het openbaar lichaam Bonaire investeert in de verbetering van de infrastructuur en het schoonmaken van goten, dammen en rioleringen.