Muggen

Home » Muggen

Wat is Zika?

Wat is Zika?

Zika is een infectie veroorzaakt door het ZIKA virus (ZIKV). Het Zika-virus wordt verspreid door de mug Aedesaegypti. Dus dezelfde mug die onder andere Dengue en Chikungunya veroorzaakt is ook verantwoordelijk voor de verspreiding van Zika. Naast de verspreiding van Zika door de mug, hebben wetenschappers vastgesteld dat Zika ook door seks kan worden overgedragen.

Symptomen

Tussen 3 en 12 dagen nadat het Zika-virus het lichaam binnengedrongen is, kunt u een of meerdere van de volgende symptomen waarnemen:

 • Koorts (soms in lichte mate of zelfs zonder koorts);
 • Huiduitslag;
 • Rode ogen (ooginfectie zonder etter);
 • Hoofdpijn, pijn in gewrichten;
 • Algehele zwakte;
 • Algehele malaise;
 • Gezwollen benen

Minder vaak voorkomende symptomen zijn pijn achter het oogbol (zoals bij Dengue), verminderde eetlust, overgeven, diarree en buikpijn. De symptomen kunnen 2 tot 7 dagen aanhouden. Volgens actuele wetenschappelijke informatie is Zika geen dodelijke ziekte en geeft Zika mildere symptomen dan Dengue of Chikungunya. Er is geen behandeling tegen de ziekte en ook geen vaccin om Zika te voorkomen.

Indien u één of meer van bovengenoemde symptomen heeft, kunt u uw huisarts raadplegen, die kan dan middelen voorschrijven tegen de koorts en pijn.

Op het moment dat een arts een patiënt ziet met symptomen die op Zika lijken, kan hij besluiten de stappen te ondernemen om deze patiënt te laten testen om er zeker van te zijn dat het om Zika gaat.

Andere gevolgen van Zika

 • Verlamming: Hoewel de meeste infecties met het Zika-virus milde symptomen geven, zijn er aanwijzingen uit de huidige en voorafgaande epidemieën elders dat Zika, Guillain-Barré Syndroom (GBS)als gevolg kan hebben. Dit is een soort verlamming dat na een infectie (met een virus of een bacterie) kan optreden. Sommige gevallen van de verlamming GBS kunnen van tijdelijke aard zijn, sommigen herstellen zich volledig of gedeeltelijk maar in enkele gevallen kan GBS tot de dood leiden.
 • GBS is niet onbekend op Bonaire. Gegevens van epidemieën van Zika elders laten zien dat Zika gerelateerd is aan een verhoging van het aantal gevallen van GBS. Dit geeft aan dat wij op Bonaire ook meer gevallen dan normaal van GBS kunnen verwachten.
 • Gedurende de zwangerschap: Uit gegevens van de Zika-epidemie in Brazilië blijkt dat er een relatie bestaat tussen de Zika- infectie en miskramen, baby’s die overlijden of die geboren worden met microcefalie waarbij kinderen worden geboren met een te klein hoofd. Dit kan verder leiden tot problemen in geestelijke ontwikkeling of tot overlijden van het kind.

Preventie

Omdat Zika door muggen wordt overgedragen, zijn de twee stappen om een infectie met hetZika-virus te voorkomen: de broedplaatsen van de mug te verwijderen en te voorkomen dat men gestoken wordt door muggen. Lees aub de documenten uit deze reeks: “Broedplaatsen van muggen verwijderen” en “Bescherming tegen muggen”.

Wanneer iemand in huis al Zika heeft, is het van belang dat zowel deze patiënt als degenen die nog niet ziek zijn, NIET worden gestoken door muggen.

Indien U al ziek bent en de mug u steekt, neemt zij het virus samen met uw bloed mee en geeft dit later door aan anderen zodat de ziekte zich verder verspreid.

Zwangeren

Zwangeren moeten de voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van Zika goed opvolgen omdat er een verhoogde risico bestaat op complicaties bij het ongeboren kind. De zwangere vrouw moet goed opletten dat zij niet door muggen wordt gestoken. Indien zij koorts en andere beschreven symptomen van Zika vertoont, raadpleeg de arts en geef ook aan dat het om een zwangere gaat.

Voorkomen

Broedplaatsen van muggen verwijderen

Het is belangrijk om broedplaatsen van muggen in en om het huis te verwijderen om zo het aantal muggen te verminderen.

De mug Aedes aegypti, dat zowel het virus voor Dengue, Chikungunya als Zika verspreidt, leeft in de omgeving van mensen. De vrouwtjesmug heeft bloed nodig om de eitjes te produceren en geeft de voorkeur aan menselijk bloed. Als het nodig is zal zij niet schromen om ook huisdieren te steken.

De mug legt haar eitjes in stilstaand schoon water in alle mogelijke voorwerpen in en om het huis. Zelfs als het voorwerp leeg is en geen water bevat kunnen de eitjes aan de randen blijven vastzitten, intact blijven en uitbroeden wanneer zij weer in contact komen met water. Dit kan tot een jaar nadat ze daar zijn gelegd. Met andere woorden als de eitjes aan de randen van voorwerpen niet worden verwijderd, hebben zij een jaar lang de kans om zicht te ontwikkelen tot muggen als zij weer in contact komen met water.

Loop rondom uw woning en kijk uit naar mogelijke plekken en rommel waar water in zou kunnen worden opgevangen of blijven staan. Om broedplaatsen van muggen te elimineren zouden de volgende maatregelen wekelijks getroffen moeten worden:

 • Verwijder, berg of ruim alle voorwerpen op die mogelijk water kunnen opvangen of bevatten.
 • Bij voorwerpen die niet opgeborgen kunnen worden, kan met de ruwe kant van een schuursponsje de eitjes aan de randen worden verwijderen (dit zijn zwarte puntjes net als stofdeeltjes). De eitjes kunnen ook aan wortels van plantjes/stekjes in water vastzitten, dit water moet dus regelmatig worden ververst of beter zelfs, de plantjes/stekjes moeten in aarde worden geplant.

LIJST MET VOORWERPEN DIE GECONTROLEERD, OPGERUIMD OF OPGEBORGEN MOETEN WORDEN IN EN OM HET HUIS:

 • Autobanden: moeten onder een dak opgeborgen worden, afgedekt worden of kunnen op een creatieve manier worden gebruikt zodat zij in geen geval water kunnen opvangen.
 • Oude fornuizen, ijskasten, wasmachines en oude auto’s moeten worden verwijderd  en er moet gezorgd worden dat die voorwerpen waar nog wel gebruik van wordt gemaakt geen water kunnen opvangen/bevatten.
 • (Lege) flessen moeten worden opgeruimd (weggegooid of herbruikt) en de kapotte flessen die bijvoorbeeld op de tuinmuren worden vastgezet moeten worden opgevuld met zand/aarde.
 • Blikjes, bekers en foambakjes en alle zwerfvuil die op straat of in de “mondi’s” worden gegooid, moeten worden verwijderd. Zelfs een klein flessendopje kan al een broedplaats voor muggen worden!
 • Speelgoed dat niet wordt opgeruimd of in de tuin staat kan water opvangen en een broedplaats voor muggen worden.
 • Waterplassen die langer dan een week blijven staan. Het water wegvegen of de kuil met aarde opvullen.
 • Bloemenvazen, vazen met bamboestekjes, of schotels die water opvangen onder potplanten; deze moeten een keer per week worden schoongemaakt om de muggeneitjes te verwijderen. Vul potten van plantenstekjes die in water worden gehouden met aarde (bijv. de klimplant Ivy). Tegenwoordig gebruikt men vaak grote vazen en potten voor decoratie in de tuin; deze moeten worden opgevuld met aarde of van gaatjes aan de onderkant worden voorzien zodat het opgevangen water kan wegvloeien.
 • Voerbakjes en waterbakjes van huisdieren; deze moeten minimaal een keer per week grondig worden schoongemaakt (schuursponsje langs de randen om eventuele eitjes te verwijderen).
 • Tonnen (regentonnen) die bestemd zijn om regenwater op te vangen moeten worden bedekt met stof of gaas zodat muggen niet bij het water kunnen.
 • Holle betonblokken, sierblokken en holle spijlen van tuinhekken moeten met aarde of cement worden opgevuld zodat zij geen water kunnen opvangen.
 • In regenbakken of grote betonnen waterbakken van landbouwers en tuinders kunnen guppy’s (kleine visjes) worden geplaatst in plaats van insecticide. Indien men toch insecticide wil gebruiken tegen muggen kan een afspraak gemaakt worden  met de afdeling geneeskundige- en gezondheidszaken (voorheen GGD); daar  kunnen zij  u verder helpen met de juiste hoeveelheden die in uw geval gebruikt dient te worden.
 • Zwembaden, opblaasbare badjes, vijvers en zandbakken die niet in gebruik zijn kunnen allemaal een broedplaats worden indien er water in blijft staan. Een niet in gebruik zijnde boot kan ook een broedplaats voor muggen worden; zet de boot op zijn kop of dek het af zodat het geen regenwater kan opvangen.
 • Dakgoten moeten regelmatig worden schoongemaakt.
 • Toiletpotten die niet regelmatig worden gebruikt moeten toch minimaal eenmaal per week worden doorgespoeld. De tank/ het reservoir van toiletpotten moeten altijd afgedekt zijn.