160 van de 414 onderzochte mensen heeft nog lang klachten na corona

Home » 160 van de 414 onderzochte mensen heeft nog lang klachten na corona

Kralendijk – Van de 414 onderzochte mensen met corona, hebben 160 personen vier weken na de eerste ziektedag nog steeds klachten. Zo blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van de afdeling Publieke Gezondheid. De afdeling heeft onderzocht hoeveel mensen weken of maanden na corona nog steeds klachten hebben. Dit wordt ook wel ‘long-COVID’ genoemd. De klachten die het meeste voorkomen bij de onderzochte mensen zijn vermoeidheid, minder conditie, benauwdheid.

Een deel van de onderzochte mensen zegt dat de klachten die zij hebben ernstig zijn. Vrouwen hebben in vergelijking met mannen meer last van klachten nadat ze besmet raakten. De mensen die na een COVID-19 besmetting nog voor lange tijd  klachten hebben, kampen vaak met ernstig overgewicht.

Publieke Gezondheid en het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM hebben het onderzoek samen uitgevoerd. Het doel was om een idee te krijgen hoeveel mensen lang na een besmetting met het coronavirus klachten houden. De onderzoekers wilden ook weten wat voor zorg mensen na een coronabesmetting nodig hebben.

Voor het onderzoek zijn mensen met en zonder een coronabesmetting geïnterviewd. In november en december van 2021 hebben deze mensen vragen voor het onderzoek beantwoord. Publieke Gezondheid heeft voor het onderzoek tijdelijk 30 medewerkers ingezet. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Mensen die na besmetting met het coronavirus nog lange tijd klachten hebben, kunnen hun huisarts bellen. In gesprek met de huisarts kunnen ze samen kijken of speciale zorg nodig is.

Plaats een reactie