Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Toespraak van Gezaghebber Edison Rijna op 3 januari 2022

Kralendijk – Het is mijn gewoonte om bij de jaarwisseling iedereen een jaar vol geluk en voorspoed toe te wensen. Dit jaar heb ik nog één wens: Dat ieder van ons die op Bonaire woont of op bezoek is,  in goede gezondheid blijft.

Ik spreek deze wens uit omdat aan het eind van het jaar 2021 de omikronvariant van het coronavirus Bonaire heeft bereikt. De afdeling Publieke Gezondheid verklaarde afgelopen week nog dat wij rekening moeten houden dat het aantal besmettingen met de omikronvariant snel stijgt.  De afgelopen dagen hebben we  een duidelijke stijging gezien van het aantal mensen in isolatie,  dus mensen die anderen kunnen besmetten.

Vandaag zijn  262 mensen thuis in isolatie in verband met een coronabesmetting. Dit is veel meer dan de afgelopen weken. Het aantal nieuwe besmettingen over de afgelopen dagen neemt duidelijk toe. Er zijn 4  mensen in het ziekenhuis opgenomen met COVID -19. Van iedere 10 mensen die ruim een week geleden besmet raakten, waren 5 a 6 mensen met de omikronvariant besmet.  We verwachten  dat het aantal besmettingen met de omikronvariant  nu al hoger is.

Publieke Gezondheid houdt er rekening mee dat wij weer een piek krijgen in het aantal besmettingen. Een piek kan betekenen dat meer mensen die met het virus besmet zijn naar het ziekenhuis moeten op ons eiland. De druk op het ziekenhuis en andere delen van de zorg neemt dan toe.

Daarom is Publieke Gezondheid sinds december 2021 bezig om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de boosterprik snel te halen zodat ze beter beschermd zijn.  Publieke Gezondheid biedt ook mensen die de eerste of de tweede coronaprik nog niet hebben gehaald de kans om dat te doen. Met de boosterprik en de twee coronaprikken wil de afdeling  burgers   beter beschermen zodat ze niet ernstig ziek worden als ze met de omikronvariant besmet raken.

Deze maand  worden de  priktijden verlengd voor personen die de boosterprik, de eerste of de tweede coronaprik nog niet hebben gehaald. De verlenging van de priktijden  wordt deze week bekendgemaakt. Voor meer informatie: www.bonairecrisis.com

Ik wil even stil staan bij de openbare orde.  Bij de jaarwisseling waren er heel veel mensen in het Centrumgebied en op sommige openbare stranden samengekomen.

Nu de omikronvariant op Bonaire is, is het nog belangrijker  dat mensen niet in grote groepen samenkomen.  Het is belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt  en zich aan de regels houdt. In de situatie waarin we nu zitten, moeten we nieuwe maatregelen nemen om het contact tussen mensen te verminderen en de  kans te verkleinen dat het virus zich gemakkelijk verspreidt. Daarom worden vanaf nu 4 januari 2022 00:00 uur  de volgende maatregelen van kracht. Ze zijn geldig tot en met 4 februari 2022.

Voor samenkomsten in de privésfeer is er een maximum van 10 personen, die tot maximaal twee huishoudens behoren.

Alle horecabedrijven moeten om 00:00 uur ’s avonds dicht, er worden 4 volwassen personen op een vaste plaats aan elke tafel toegestaan.

Evenementen buiten zijn toegestaan met een maximum van 50 personen. Het aanwezige publiek mag niet zingen en niet dansen, de mensen hebben vaste zitplaatsen.

Er wordt slechts 1 persoon van een huishouden of van een groep toegestaan in alle winkels.  Dit betekent dat je bijvoorbeeld niet in een groep naar de supermarkt kan gaan, ook niet met twee of meer mensen. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor mensen voor wie het lastig is om in hun eentje boodschappen te doen. Bijvoorbeeld alleenstaande ouders of burgers  met een lichamelijke beperking die hulp nodig hebben als ze boodschappen doen.

Bij begrafenissen of huwelijken is een maximum van 50 mensen toegestaan tijdens de officiële ceremonie, iedereen die aanwezig is moet 1,5 meter afstand houden. Alle andere activiteiten die te maken hebben met begrafenissen of huwelijken worden als privé samenkomst beschouwd. Er worden daarbij dus een maximum van 10 volwassen personen toegestaan uit twee huishoudens.

Er wordt geen publiek toegestaan bij sportactiviteiten of sportevenementen binnen. Buiten mag er een maximum van 50% van de totale capaciteit aan mensen aanwezig zijn. Iedereen moet een afstand van 1,5 meter houden.

Het blijft toegestaan om sport te beoefenen. Het dringend advies is om buiten te sporten. Sportscholen kunnen open blijven zolang alle aanwezigen 1,5 meter afstand houden. Het dringende advies aan sportscholen is om regelmatig alle ruimten goed te luchten.

Casino’s moeten om 12 uur ’s avonds dicht.

Seksinrichtingen gaan dicht.

Er zijn enkele maatregelen die al van kracht waren. Ik doe daarom nogmaals een serieuze oproep aan alle werkgevers om hun personeel als dat kan zoveel mogelijk thuis te laten werken. Bij de dagopvang  voor onze ouderen moet iedereen zich aan de basisregels houden. Alle beoefenaren van contactberoepen zoals kappers, masseurs, fysiotherapeuten moeten op hun werk een mondkapje dragen.  Aan alle kerken wordt met klem geadviseerd en gevraagd om niet te zingen tijdens de mis of de dienst en de basisregels te volgen.

Alle discotheken blijven dicht.

We zullen de situatie in de gaten blijven houden en indien dat nodig is de maatregelen versoepelen of verzwaren.

We hebben in het verleden de reisvoorwaarden om naar Bonaire te komen aangepast om de komst van de omikronvariant  naar ons  eiland te vertragen. Nu de omikronvariant  op het eiland is, zullen we  opnieuw naar de reisvoorwaarden kijken om naar Bonaire te komen. U hoort daar snel nog meer over.

Er zijn veel bezoekers die nu juist naar ons eiland komen om te ontsnappen aan een lockdown of andere zware maatregelen in hun land. Ik doe een serieuze oproep aan alle bezoekers om alstublieft mee te helpen ons eiland veilig te houden. Vergeleken met een land in lockdown, lijkt het misschien alsof de situatie op Bonaire op rustig is. Maar dat is niet het geval! Zoals ik al zei, de omikronvariant is op Bonaire. En deze variant bedreigt ons allemaal. Zorg ervoor dat u niet de bezoeker bent die onze gezondheid in gevaar brengt. Alstublieft! Houd u zich aan de regels en maatregelen. Een overzicht van alle maatregelen kunt u vinden op: www.bonairecrisis.com

De nieuwe maatregelen en maatregelen die we al hadden, helpen ons om het eiland zo veilig mogelijk te houden. Ik ben mij bewust van de offers die ons volk moet brengen om ons  aan de verplichte maatregelen te houden.

Ik wil aan elk van u vragen om de extra mijl met ons te gaan. Het is niet gemakkelijk, maar het is noodzakelijk. En als iedereen offers brengt en een steentje bijdraagt, kunnen we na verloop van tijd de maatregelen aanpassen zo gauw de situatie dat toelaat.

Als u de boosterprik of de 1e of 2e coronaprik nog niet gehaald hebt, doe dat dan!  Bel het gratis nummer   0800 0900 om een afspraak te maken. Heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Bel voor een testafspraak het gratis nummer 0800-0800.

De gezondheid van alle inwoners en bezoekers van Bonaire gaat mij aan het hart.  We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om dushi Bonaire veilig en gezond te houden. Houd u zich aan de nieuwe maatregelen en de basisregels zoals het vermijden van groepsvorming, regelmatig de handen wassen en 1,5 meter afstand houden.  Het is aan u en mij om ervoor te zorgen dat inwoners en bezoekers van Bonaire gezond zijn en gezond blijven. Nogmaals Bon Aña!

Plaats een reactie