Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Horeca en organisatoren van evenementen met OLB in gesprek

Vertegenwoordigers van de horeca en organisatoren van evenementen hebben met de directie Toezicht en Handhaving, het kabinet van de Gezaghebber en bureau Thielman gesproken over de nieuwe COVID-19 maatregelen. Door het hoge aantal besmettingen en de kans op de verspreiding van het virus, kan het openbaar lichaam geen grote evenementen met zang en dans toestaan. Samen is besproken wat de zorgen zijn en waar de mogelijkheden zitten zodra de maatregelen versoepeld kunnen worden. In het overleg is afgesproken om vanuit de horeca en de organisatoren een vertegenwoordiger te benoemen. In de toekomst zal deze vertegenwoordiger regelmatig contact hebben met het openbaar lichaam over de coronamaatregelen die voor hen gelden.

Plaats een reactie