Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Feesten op Te Amo beach verboden

Het is niet toegestaan om op Te Amo Beach en andere stranden te feesten met grote groepen mensen. De laatste tijd komen ’s avonds en ‘s nachts grote groepen mensen samen op Te Amo Beach en op andere plekken. Dat is niet toegestaan vanwege de kans op verspreiding van Covid-19. Op dit moment mogen bij privébijeenkomsten niet meer dan 25 personen samenkomen. Dat geldt ook voor feesten op het strand. Ook mag er niet gezongen en gedanst worden.

De gezaghebber, de hoofdofficier van justitie en de korpschef, die samen de ‘driehoek’ vormen, roepen alle feestgangers op om hun verantwoordelijkheid te nemen. En niet na sluitingstijd van de horeca massaal en met geluidsapparatuur naar stranden of andere plekken te gaan. De komende tijd wordt gecontroleerd of deze overlast blijft aanhouden. Blijft de overlast aanhouden en blijven grote groepen bijeenkomen, dan worden KPCN, KMAR, OM en OLB ingezet om maatregelen te nemen, zoals het uitschrijven van boetes. Bij ernstige overlast kunnen feestgangers worden aangehouden. Rijbewijzen, voertuigen en geluidsapparatuur kunnen in beslag worden genomen. Als het echt nodig is, kunnen stranden en gebieden worden afgesloten.

De grote toeloop van teveel mensen en harde muziek uit geluidsboxen en zelfs t.v.’s veroorzaakt veel overlast, waar zelfs bewoners in Belnem last van hebben. Daarnaast ontstaan er onveilige situaties door het vele verkeer naar de stranden toe, waar massaal geparkeerd wordt. De volgende dag is Selibon uren bezig om het achtergelaten afval op te ruimen. Ook lijkt er ernstige criminaliteit plaats te vinden. Er is sprake van verkoop en of gebruik van hard drugs en zelfs van het beroven van mobiele telefoons onder bedreiging van wapens. Ook onze dieren lopen gevaar door deze overlast. De schildpaddennesten en de flamingobroedplaatsen worden verstoord en ezels kunnen worden aangereden.

Iedereen wil het beste voor alle mensen en dieren op Bonaire. De ‘driehoek’ gaat er daarom vanuit dat iedereen beseft dat overlast veroorzaken echt geen verantwoordelijk gedrag is. Als iedereen zich aan de regels houdt, hoeven er geen strenge maatregelen genomen te worden.

Plaats een reactie