Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Optreden musici voor publiek onder voorwaarden toegestaan

Musici kunnen in risiconiveau 2  voor publiek optreden als ze zich aan de basisregels houden. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden, de handen regelmatig wassen en bij klachten meteen een testafspraak maken.

Het publiek mag tijdens het optreden niet zingen of dansen. Dat geldt voor zowel binnen als buiten. Het optreden vindt plaats in een horeca gelegenheid, dus niet bij mensen thuis. Voor optredens in publieke ruimten moet een vergunning worden aangevraagd.

Bonaire zit sinds 25 juli officieel op risiconiveau 2. Het verbod op zingen en dansen binnen en buiten is een van de maatregelen die bij risiconiveau 2 hoort. In de praktijk bleek dat het voor musici onduidelijk was, dat optredens voor publiek waren toegestaan zolang ze zich aan bepaalde voorwaarden zouden houden.

Plaats een reactie