Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Open letter to all residents of Bonaire

Kralendijk - Dear reader, In recent weeks we have been through a lot together. Due to the high number of infections Bonaire went into lockdown on 18 March. We were at risk level six but have now scaled down to risk level four. The number of infections has gone down significantly because we, as a society, have adhered to the rules. The good news is that we have shown that if everyone commits, we can indeed make a difference. We ...

Lees verder

Open brief aan alle inwoners van Bonaire

Kralendijk - Beste lezer, We hebben de afgelopen weken samen heel veel meegemaakt. Bonaire ging op 18 maart in lockdown door het hoge aantal hoge besmettingen. We zaten eerst in risiconiveau 6 maar zijn nu naar risiconiveau 4 gegaan. Het aantal besmettingen is aanzienlijk gedaald omdat we ons als samenleving aan de regels hebben gehouden. Het goede nieuws is dat we hebben laten zien dat als iedereen zich inzet, we een verschil kunnen maken. We zijn bereid om offers voor ...

Lees verder

Statement by Island Governor Edison Rijna on April 29th 2021

Kralendijk - Good afternoon, As I explained to you last week, this year we are not able to celebrate Dia di Rincon as we have previously been used to. It is possible, however, to celebrate this day with your family if you adhere to the rules that apply to risk level 4. People who form one household together may visit another family, but no more than 10 adults may come together. It is not permitted to hold parties nor events. ...

Lees verder

Verklaring van Gezaghebber Edison Rijna op 29 april 2021

Kralendijk - Goedemorgen, Zoals ik vorige week uitlegde,  kunnen wij Dia di Rincon niet vieren zoals wij dat gewend zijn. Deze dag kan wel in familiekring gevierd worden, waarbij rekening gehouden moet worden met de regels van risiconiveau 4. Mensen die een huishouding met elkaar vormen mogen bij een ander gezin op bezoek gaan, er mogen niet meer dan 10 volwassenen bij elkaar komen. Er kunnen geen feesten of evenementen gehouden worden. Om samenscholing te voorkomen vraag ik nadrukkelijk aan ...

Lees verder

Naleven regels niveau 4 belangrijk om nieuwe uitbraak te voorkomen

Kralendijk - Nu Bonaire in risiconiveau 4 zit, is het heel belangrijk dat iedereen zich aan de regels van dat niveau houdt. Als iedereen dat doet,  kan een nieuwe uitbraak van het virus voorkomen worden, zo laat de afdeling Publieke Gezondheid weten. ,,We zijn blij dat het aantal besmettingen is gedaald, en dat de maatregelen versoepeld konden worden. Maar we zijn er nog lang niet! Daarom moet iedereen zich nu strikt aan de maatregelen van niveau 4 houden. Op die ...

Lees verder