Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

WIJZIGING EINDEJAARSVIERING DOOR COVID 19

Openbare activiteiten niet toegestaan, aangepaste regels voor het afsteken van vuurwerk

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanwege de situatie met COVID-19 er dit jaar wijzigingen zijn in activiteiten die toegestaan zijn in de periode van 20 december 2020 tot en met 17 januari 2021. De gezaghebber benadrukt dat er op dit moment niet voorzien kan worden hoe de situatie met COVID-19 zal zijn in december van dit jaar en januari 2021. Dit betekent dat er rekening gehouden moet worden met de regels m.b.t. COVID-19 die op dat moment van kracht zijn. Dit kan betekenen dat u een vergunning die u hebt gekregen niet kan gebruiken vanwege de situatie met COVID-19 die zich op dat moment kan voordoen.

Openbare activiteiten en muziek

Dit jaar is het niet toegestaan om activiteiten om het publiek te vermaken, activiteiten die toegankelijk zijn voor het publiek of het maken van muziek zoals gaita, barí/tambu en aguinaldo te organiseren. Muziekgroepen di via livestreaming willen optreden moeten minstens  5 dagen van tevoren hiervan melding maken bij het kantoor van het Kabinet van de Gezaghebber aan de Plaza Reina Wilhelmina 1. Er kan ook via e-mail een melding gedaan worden op kabinet.gezaghebber@bonairegov.com.

Vuurwerk afsteken

Er zijn aanvullende regels voor ondernemers die vuurwerk willen afsteken. Ondernemers die op of langs de openbare weg vuurwerk willen afsteken kunnen dit alleen in privékring doen. Dus alleen samen met medewerkers, er mag geen publiek bij aanwezig zijn.

De gezaghebber maakt bekend dat  verzoeken voor vergunning of kennisgeving in het kader van de Algemene Politie Keur (APK) voor activiteiten in de periode van 20 december 2020 tot en met 17 januari 2021, uiterlijk op 27 november 2020 moeten worden ingediend.

Vuurwerk verkopen

Bedrijven en andere mensen die vuurwerk willen verkopen en afsteken op of langs de openbare weg moeten een (verkoop-)vergunning hebben om dit te doen. Zij moeten uiterlijk 27 november 2020 een verzoek hiervoor indienen bij de afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) aan de J.A. Abraham Blvd 27.

Naast de aanvraag voor deze (verkoop-)vergunning moeten conform artikel 3 van het Vuurwerkbesluit Bonaire, alle activiteiten die verband houden met het verkopen, opslaan en vervoeren van vuurwerk gemeld worden aan het Bestuurscollege. In verband met de kosten voor de schoonmaak moet de verzoeker vooraf contact opnemen met Selibon NV (717-8159). Bij de aanvraag moet het bewijs overlegd  worden dat de schoonmaakkosten of een waarborgsom zijn voldaan.

Met deze regeling wordt beoogd vooraf een beeld te krijgen van het aantal te organiseren activiteiten gedurende de periode van 20 december 2020  tot en met 17 januari 2020  in verband met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid.

Formulier voor vergunning

Voor het aanvragen van de vergunningen dient gebruik gemaakt te worden van een formulier, te verkrijgen bij de Afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) gevestigd aan de J.A. Abraham Blvd  27 (het vroegere douanekantoor). Personen die vóór  27 november 2020 een verzoek hebben ingediend voor een APK- vergunning moeten deze vergunning uiterlijk 18 december 2020 ophalen bij de Afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) aan de J.A. Abraham Blvd 27. Zonder in het bezit te zijn van een daartoe vereiste vergunning bent u in overtreding. In geval van overtreding worden er bestuurlijke dan wel strafrechtelijke maatregelen getroffen jegens de overtreder.

Na 27 november 2020 worden geen verzoeken voor vergunningen of kennisgevingen voor activiteiten gepland in de periode van 20 december 2019 tot en met 17 januari 2020 in behandeling genomen. De gezaghebber verzoekt eenieder rekening te houden met bovenstaande termijnen en deze in acht te nemen. Nadere informatie kan worden verkregen bij de Afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ), telefoonnummer 717 5330, tst. 5321 of tst. 2271.

Plaats een reactie