.

Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Deel deze pagina

Toespraak van Gezaghebber Edison Rijna op 15 oktober

Kralendijk – Beste burgers van Bonaire,

Ik begin vandaag met minder goed nieuws, want ook ons heeft gisteren het verdrietige nieuws bereikt, dat dokter Hermelijn is overleden in het ziekenhuis op Curaçao, aan de gevolgen van Covid 19. Dit is het derde sterfgeval op Bonaire aan de gevolgen van Covid 19. Zijn overlijden is een groot verlies voor de gemeenschap. Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe.

Vandaag kan ik u nog geen verdere versoepeling van de huidige maatregelen aankondigen, hoe graag ik dat ook zou willen. We zijn voorzichtig positief over de cijfers. Het is heel fijn om te zien dat we de afgelopen week zo weinig besmettingen hebben gehad. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er weinig getest wordt. Dit is wel nodig om goed in beeld te houden waar het virus is en of het zich nog verspreidt. Dus daarom nogmaals de oproep, als je klachten hebt, ga testen!

Omdat de huidige ontwikkelingen en cijfers een gunstig beeld laten zien, hebben wij wel een aantal processen nu al in gang gezet. Het gaat hier om reisbewegingen, sportscholen en casino’s. Daarover wil ik u nu graag iets meer informeren.

Als de cijfers stabiel laag blijven, zal ik aanstaande woensdag aangeven per wanneer welke maatregelen gaan gelden voor het vliegverkeer.

We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen om soepelere voorwaarden te stellen aan het inreizen vanuit de eilanden om ons heen. Onze prioriteit is hierbij Curaçao. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Bij versoepeling zullen in ieder geval aanvullende maatregelen gelden.  Daarover hoort u woensdag meer.

Bonaire heeft momenteel nog code oranje voor reizigers uit Europees Nederland. Als de huidige daling in cijfers doorzet, achten wij het verantwoord een verzoek in te dienen om terug te keren naar code geel. Ik hoop dit volgende week te kunnen doen. Het verzoek wordt dan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken ingediend en daar beoordeeld. Omdat we nauwe contacten onderhouden, is de verwachting dat Bonaire na het indienen van de aanvraag binnen 1 à 2 dagen terug kan naar code geel. We hebben aandacht voor de veiligheid op ons eiland, zeker nu het aantal besmettingen in Nederland hoog is. Woensdag communiceren we ook de evt. nieuwe voorwaarden voor inreizen vanuit Nederland.

Ik realiseer mij dat het ook belangrijk is voor de toeristische sector om te weten wanneer de vluchten vanuit o.a. de Verenigde Staten en andere bestemmingen weer welkom zijn op Bonaire. Op dit moment geldt een luchtruimverbod voor vluchten vanuit de Verenigde Staten. Ook hiervan bekijken we of en onder welke voorwaarden dit verbod opgeheven kan worden.

Naast de ontwikkelingen met betrekking tot reizigers, kan ik u over sportscholen en casino’s het volgende melden. Deze week zijn gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van deze locaties. Zij hebben allemaal een plan gemaakt hoe zij op een veilige manier open kunnen. We hopen dat de sportscholen en casino’s in de loop van volgende week de deuren weer openen.

Ik ben blij dat we langzaam maar zeker weer wat meer perspectief kunnen bieden aan onze inwoners en ondernemers. Laten we er gezamenlijk onze schouders onder zetten, zodat de cijfers laag blijven. Samen coronasmart!

Plaats een reactie