Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 15 oktober

Bon tardi tur hende,

De cijfers van de afgelopen periode laten zien dat het aantal positieve testuitslagen afneemt. Sinds afgelopen vrijdag hebben we zelfs geen nieuwe meldingen gekregen. Het gaat dus de goede kant op, op ons eiland. Het is nu echter nog te vroeg om harde conclusies te trekken. Vorige week maandag  en dinsdag, op 5 en 6 oktober, kwamen er totaal nog 14 positieve testuitslagen binnen. Dat lijkt lang geleden, maar we weten pas enige tijd later of er mensen om hen heen ziek zijn geworden. Deze positief geteste mensen zitten sindsdien in isolatie. Van deze groep weten we echter lang niet van iedereen door wie hij of zij besmet is geraakt. Deze onbekende bronnen zouden ook nog andere mensen besmet kunnen hebben, die zich niet hebben laten testen. Daarom is het belangrijk om nog even af te wachten of deze piek nog onbekende nieuwe besmettingen veroorzaakt.

Graag laat ik nog wat andere dingen zien uit onze analyse, ten eerste de besmettingsplaats van degenen bij wie we wel een bron weten. Besmettingen op de werkvloer komen minder voor in vergelijking met de periode hiervoor.  De thuissituatie kent nog wel meerdere besmettingen. Mensen die eerder buiten besmet zijn geraakt, nemen die besmetting mee naar huis. Om je dierbaren te beschermen, houdt je dus juist buitenshuis aan de maatregelen.

Opnieuw zien wij geen besmettingen op school of in de horeca.

Er is ook een verschuiving te zien in de leeftijdscategorie  van de besmette personen. Ten opzichte van twee weken geleden, zijn er nu meer volwassenen in de leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar besmet geraakt.  Het aantal besmettingen onder ouderen en kinderen is nog steeds relatief laag, dat is gunstig.

Ten slotte zien we dat veel minder mensen zich laten testen dan in voorgaande weken. Zoals eerder gezegd kan dat verschillende oorzaken hebben. Mogelijk zijn er minder mensen met klachten. Toch krijgen wij ook signalen dat mensen zich niet altijd willen laten testen, omdat ze dan thuis moeten blijven en daar op de uitslag moeten wachten. Of omdat ze bang zijn dat het bekend wordt als ze positief zijn. Ik wil u toch nogmaals oproepen om u te laten testen als u klachten heeft. Ter bescherming van de gezondheid van de mensen om u heen. Ook wil ik u vragen elkaar bij te staan. Veroordeel iemand niet als deze in het verleden positief getest is. Wanneer iemand 24 uur geen symptomen meer heeft, is hij of zij hersteld. Dan zijn wij er zeker van dat hij of zij geen anderen meer kan besmetten. Er is dan geen reden om iemand te mijden. We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor om COVID-19 zoveel mogelijk onder de duim te houden, laten we dat dan ook samen doen.

Plaats een reactie