Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 30 september

Kralendijk – Bon tardi tur hende,

 

We zijn op Bonaire lang in de situatie geweest dat we geen besmettingen met het Coronavirus hadden. Eind augustus kwam daar een einde aan toen we enkele losse besmettingen hadden. In de tweede week van september naam dat aantal toe. Omdat in het weekend van 19 september bleek dat er in korte periode meerdere positieve uitslagen binnen kwamen, hebben we op maandag 21 september maatregelen ingevoerd.

 

De afgelopen week hebben we bij Publieke Gezondheid hard gewerkt om de besmettingen die plaats vonden van 11 tot en met 27 september uitgebreid te analyseren door onder andere bron- en contactonderzoek. Ik wil graag even met u terugkijken op de ontwikkelingen in deze periode en hoe het virus zich heeft verspreid de afgelopen weken.

 

Sinds 11 september hebben we bij Publieke Gezondheid ruim 1000 testen afgenomen, waarvan 87 een positieve uitslag hadden. In totaal zijn er 7 personen opgenomen geweest is het ziekenhuis en is 1 persoon overleden. Gelukkig herstellen er inmiddels ook alweer mensen.

 

Een van de personen die in het ziekenhuis is opgenomen is overgeplaatst naar het CMC te Curaçao. Fundashon Mariadal heeft extra personeel, apparatuur en medicijnen ingezet en kan IC zorg bieden aan patiënten met COVID-19. Toch wordt er bij iedere patiënt met covid-19 voortdurend gekeken waar deze op dat moment de beste zorg kan krijgen. Soms is overplaatsing gewenst, bijvoorbeeld omdat de patiënt een bepaald medisch specialisme of medische behandeling nodig heeft, die hier niet op ICU niveau beschikbaar is. In zo een geval kan de patiënt naar het ziekenhuis op Curaçao of Aruba, waar we mee samenwerken, worden overgeplaatst.

 

Tot 19 september warden er maar kleine aantallen nieuwe besmettingen per dag gemeld. Op 19 september kwam de schrik met 16 positief geteste personen op 1 dag. Daardoor kwam Bonaire in een hele nieuwe situatie terecht. Het betekende ‘alle hens aan dek’ om al die mensen te bereiken, hen in isolatie te plaatsen en bron-en contactonderzoek op te starten. Tegelijkertijd startten we het overleg met diverse partijen om de Gezaghebber te adviseren wat dit grote aantal besmettingen betekende voor Bonaire. Daar zijn de maatregelen van 21 september uit voortgevloeid en onze analyse van de afgelopen weken, was de basis voor het advies aan de Gezaghebber over de nieuwe maatregelen.

Graag geef ik u eerst meer informatie over besmettingen tussen 11 en 27 september.

 

Op basis van de eerste gegevens tot en met vorige week ziet dat de meeste positief geteste mensen in de werkende leeftijdsgroep zitten. Dat kunt u ook zien in deze grafiek. Daarnaast zien we dat oudere mensen op dit moment maar weinig besmet raken op Bonaire. Dat is gunstig, want zij zijn de kwetsbare groep als het gaat om COVID-19. Ook zien we dat er in die periode 6 kinderen tussen de 10 en 19 jaar besmet zijn geraakt.

 

Om te begrijpen hoe het virus zich verspreidt op Bonaire en waar de risico’s voor besmetting zijn, is het belangrijk van iedere besmette persoon goed na te gaan waar deze besmet kan zijn. Van de 6 kinderen tussen de 10 en 19 jaar weten we dat zij besmet zijn geraakt in de thuis- of familiesituatie. Het is met name van belang om te weten dat dit dus niet op school is gebeurd, dat monitoren we nauwkeurig om  continu te controleren of school inderdaad een veilige plek blijft.

 

We hebben niet van alle patiënten gevonden waar zij besmet zijn geraakt. Daarbij is in sommige gevallen het brononderzoek nog niet afgerond, waardoor de informatie continu aangevuld wordt. Van de meeste mensen weten wij dit echter al wel. In de volgende grafiek ziet u dat de meeste besmettingen plaats vinden in werksituaties: dit is meestal op kantoren waar geen 1,5 meter afstand is gehouden, of tijdens lunchpauzes en informeel contact aan het begin of eind van de werkdag. Daarnaast zijn privésamenkomsten een belangrijke bron van besmetting, omdat ook hier vaak geen 1,5 meter afstand werd gehouden. Dat mensen ook thuis regelmatig besmet worden, is niet onverwacht. Thuis is het heel ingewikkeld om afstand te houden van elkaar. Daar hebben we aandacht voor.

 

U ziet heel weinig of geen besmettingen in horeca, contactberoepen, zorg en school. De besmetting die plaats vond op school was van docent naar docent, niet naar leerlingen. Daarom valt deze besmetting in deze grafiek onder de noemer ‘werk’, maar uiteraard heeft deze situatie onze aandacht.

 

Op basis van ons bron- en contactonderzoek kunnen we op dit moment een tiental clusters identificeren. Een cluster is een groepje besmette personen die met elkaar in verband zijn. Dat kan beginnen in een werksituatie en daarna zich uitbreiden naar de privésituatie van enkele van de besmette personen. Zo groeit een besmetting van 1 persoon uit naar 2 en gaat verder tot een hele kring er omheen is besmet. Zoals u ziet zijn de meeste besmettingen terug te herleiden naar 2 grote clusters. De meeste andere clusters zijn besmettingen binnen een gezin of een familie.

 

Door het snel isoleren van de besmette personen kunnen we de groei van deze clusters afremmen. Als iemand besmet is, maar in isolatie zit, kan hij geen anderen besmetten. Daardoor beperken we verdere verspreiding en zal het aantal nieuwe besmettingen weer afnemen.

 

Samenvattend hebben we in de periode 11 t/m 27 september 87 nieuwe besmettingen, waarvan de meeste personen in de leeftijd van 40 tot 60 jaar. Op school, in de horeca en bij contactberoepen zijn weinig tot geen besmettingen gevonden.  Meestal ligt de bron juist op het werk, thuis of bij privésamenkomsten. Het advies aan Gezaghebber over welke maatregelen noodzakelijk zijn is aangescherpt op basis van deze analyse.

 

–           Daarom wil ik nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om, wanneer mogelijk, vanuit huis te werken. Als je toch naar werk moet: houdt afstand. Anderhalve meter is meer dan 2 bovenarmen (elleboogstoot).

–           En als je afspreekt met vrienden of familie, ook al ken je elkaar nog zo goed: houd afstand van elkaar.

–           Zover is anderhalve meter!

 

Graag ga ik nog even extra in op de onrust onder ouders en docenten op school. We begrijpen dat u schrikt als u hoort dat een kind op uw school positief is getest. Het zijn niet veel kinderen die positief getest worden, maar ze zijn er wel. Ze zijn allemaal in de thuis- en privé situatie besmet, en niet op school. De kinderen hebben allemaal lichte ziekteverschijnselen. Ze zijn thuis. Bij elke leerling doen wij uitgebreid bron- en contactonderzoek. Als het nodig is neemt de afdeling Publieke Gezondheid contact op met hun beste vrienden met wie ze heel veel contact hadden. Zo nodig moeten zij in quarantaine, ook al is de kans op besmetting ook voor hen klein. Dat is om andere kinderen te beschermen, zodat het veilig blijft om naar school te gaan. Wij houden dat zeer nauwlettend in de gaten.

 

Kinderen zijn veel minder vatbaar voor dit virus, en als ze besmet worden, worden ze vaak niet ziek, of krijgen ze heel lichte verschijnselen. Als kinderen het virus hebben, zijn ze ook aanzienlijk minder besmettelijk dan volwassenen. Hierdoor is het risico op besmetting op school, aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld op werk. Dit is terug te zien in de clusters die we u lieten zien.

 

Het virus is in de hele wereld opgedoken, sinds deze maand ook op Bonaire. Het virus zal naar verwachting nog lang onder ons blijven. Maar het is aan ons om zo met elkaar te leven dat we het virus klein houden, de pas afsnijden op een zodanige manier dat we  toch door kunnen gaan met ons  leven. Dit kan door ons te houden aan de maatregelen: houdt voldoende afstand, hoest in je elleboog, was je handen regelmatig. En als je klachten hebt: blijf thuis en bel Publieke Gezondheid op 0800 0800 voor een test.

Plaats een reactie