Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Constructief overleg tussen scholen en OLB

Kralendijk – Op 22 september heeft er op initiatief van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) een overleg plaatsgevonden tussen alle scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en het OLB. Sylvana Janga-Serfilia (Directie Samenleving en Zorg), Marian Luinstra -Passchier (Afdeling Publieke Gezondheid) en Anouk Hansen (EOZ) hebben met de scholen gesproken over de betekenis van de COVID-19 maatregelen voor de scholen.

Het openbaar lichaam begrijpt de zorgen onder ouders en personeel. Men heeft met elkaar gesproken over de impact van het besluit om de scholen open te houden. Dit besluit is door de Gezaghebber genomen, omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen besmetting van COVID-19 niet snel overbrengen en als zij al besmet raken er zelden ziek van worden. Tot nu toe blijkt ook dat er zich amper besmettingen op scholen voordoen. Als kinderen al besmet raken en het overbrengen op anderen, dan gebeurt dat meestal buiten school om, daar waar veel intensiever contact is dan op school.

Onderwerpen van gesprek waren onder meer het goed regelen van de stromen ouders en kinderen, bij het aan- en uitgaan van de scholen, waarbij zoveel mogelijk afstand wordt gehouden, en hoe de hygiëne maatregelen geïntensiveerd zijn. Hierbij konden scholen met elkaar delen hoe zij dat aanpakken en van elkaars ervaringen leren. Alle aanwezigen hebben hun zorgen gedeeld over het door ouders thuis houden van kinderen.

Het is begrijpelijk dat ouders bezorgd zijn en hun kinderen willen beschermen. Het is echter niet nodig. De school biedt onderwijs, dat van belang is voor de toekomst van de kinderen, maar biedt ook een omgeving waar kinderen zich sociaal goed kunnen ontwikkelen. Kinderen worden zelden ziek en zullen elkaar op school zelden besmetten. Voor kinderen is het heel belangrijk dat ze naar school gaan. De besmettingen in Bonaire vinden vooral plaats onder werkende mensen.

De afdeling Educatie & Welzijn zal  de leerplichtwet blijven uitvoeren. Dat betekent dat bij ongeoorloofd verzuim de leerplichtambtenaar de ouders zal  waarschuwen. Ook is gesproken over de gymlessen op school. Kinderen onder 18 jaar hoeven geen 1,5 afstand van elkaar te houden en mogen blijven sporten, zowel binnen als buiten. De gymlessen op scholen gaan dan ook door. Contact sporten buiten zijn nog steeds toegestaan.

Scholen en stakeholders in overleg.

Plaats een reactie