Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 19 september

Maandenlang zijn wij op Bonaire in de gelukkige omstandigheid geweest dat we geen Coronavirus hadden op het eiland. Eind augustus kwam daar met een paar losse casussen een eind aan.

Vorige week bleek dat dokter Hermelijn positief getest was. Dat was voor hemzelf en voor zijn patiënten een hele schrik. Voor Publieke Gezondheid was dit  het eerste geval waarbij er absolute alertheid nodig bleek. Veel mensen werden ingezet om alle contacten in beeld te brengen.

Al snel daarop bleek dat er meer positieve uitslagen binnen kwamen. Uit onderzoek blijkt dat deze positieve gevallen in te delen zijn in 4 clusters. Deze clusters zijn te herleiden naar de werksfeer en de informele contacten na het werk. Met andere woorden het zijn lokale besmettingen, dus niet geïmporteerd. Op dit moment blijkt dat er naast de 4 clusters er ook sprake is van meerdere losse casussen. Bij deze laatste is er nog geen verband gelegd met de bestaande clusters. Dit is een van de redenen waarom er besloten wordt tot het nemen van extra maatregelen.

Belangrijk voor u om te weten is dat een groot deel van de mensen die een positieve uitslag hebben vrij lichte klachten hebben. Op dit moment zijn er 2 personen in het ziekenhuis opgenomen. Fundashon Mariadal heeft nog voldoende capaciteit om meerder patiënten op te vangen.

Er wordt volop getest en om u daar enig inzicht in te geven zijn wij van circa 10 tot 20 testen per dag naar 40 tot 60 testen per dag gegaan. Ook hebben wij een kleine aanpassing gemaakt in het testbeleid. Vanaf vandaag worden huisgenoten, die wonen bij een positief getest persoon, ook getest ook al hebben zij geen klachten. Daarbuiten testen we alleen bij klachten.

Wij wachten nog op veel testresultaten en kunnen geen voorspellingen op voorhand doen. Het duurt meestal circa 2 dagen voordat er een uitslag is, dat betekent dat er altijd wat vertraging is. Met de snelheid waarmee er nu positieve testresultaten terugkomen is het van belangrijk dat de bestaande clusters geïsoleerd zijn zodat de 4 haarden snel uitdoven. Ik wil u vragen om alert te zijn en u te houden aan de afstandsmaatregelen omdat dit nog steeds de meest effectieve manier is om verspreiding van het virus te voorkomen.

Houdt afstand, was uw handen, blijf thuis blij klachten en laat u testen.

De scholen blijven vooralsnog open. De reden hiertoe is dat uit onderzoek blijkt dat kinderen besmetting van Covid 19 niet snel overbrengen en als zij al besmet raken er zelden ziek van worden. Tot nu toe blijkt ook dat er zich amper besmettingen op scholen voordoen. Dat is voldoende reden om de scholen vooralsnog open te houden.

Plaats een reactie