Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Statement door de Gezaghebber 13 augustus 2020

Ik wil vandaag graag ingaan op een aantal onderwerpen die allemaal te maken hebben met COVID-19.

COVID-19 lijkt ver weg omdat er op dit moment geen besmettingen zijn op Bonaire. Tegelijkertijd zijn veel inwoners op Bonaire ongerust vanwege het aantal mensen met COVID-19 op Aruba, wat er is een kans dat reizigers het virus meenemen naar Bonaire. Wij zijn zelf verantwoordelijk om te voorkomen dit het virus zich verspreid. Dit doen wij door afstand te houden van elkaar. Dit betekent ook afstand houden bij het begroeten, dus geen handen geven, omhelzen, een high five of elleboog geven. Ook is het belangrijk om drukte te vermijden, want in groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden. Daarnaast zijn er nog allerlei hygiëne maatregelen zoals regelmatig je handen wassen met water en zeep, je ogen, neus en mond niet aanraken en niezen en hoesten in je elleboog of papieren zakdoekjes. Tot slot, heb je klachten? Blijf dan thuis en bel het gratis nummer 0800-0800. Als iedereen zich aan deze maatregelen houdt, maken wij het heel moeilijk voor het virus om zich te verspreiden en beschermen wij onszelf en de mensen om ons heen.

Aruba

Met ingang van 6 augustus 2020 heeft Bonaire de ‘air bubble’ met Aruba opgeschort vanwege de toename van het aantal mensen met COVID-19. Aruba is nu een hoog risicoland net als Sint Maarten. Het luchtruim blijft wel open, maar passagiers mogen niet meer vrij van Aruba en Sint Maarten naar Bonaire reizen en vice versa. De beslissing komt nadat het aantal gevallen van personen besmet met COVID-19 drastisch is gestegen op Aruba.

Reizigers tussen Aruba, Sint Maarten en Bonaire worden geadviseerd hun reis even uit te stellen. Personen die door een bijzondere reden toch vanuit Aruba of Sint Maarten naar Bonaire moeten komen zijn verplicht om de gezondheidsverklaring in te vullen en gaan 14 dagen in quarantaine zoals vermeld in de noodverordening.

Iedereen die tot 5 augustus op Aruba is geweest en terug gekomen moet de eigen gezondheid goed in de gaten houden. Ben je in nauw contact geweest met iemand die positief getest is meld je dan bij Publieke Gezondheid via gratis nummer 0800-0800. Hetzelfde als je de bars en gym hebt bezocht die als risicolocaties zijn aangemerkt. Als dat niet het geval is hou dan – net als altijd – goed afstand, ga niet naar grote bijeenkomsten, blijf thuis bij klachten en bel dan direct 0800-0800. Kinderen die vorige week teruggekomen zijn uit Aruba en geen direct contact hebben gehad met een positief geteste persoon mogen volgende week gewoon naar school. Indien de kinderen in contact zijn geweest met positief geteste personen, dienen de kinderen thuis te blijven en contact nemen met afdeling Publieke Gezondheid via gratis nummer 0800 0800.

Terugkeer naar Bonaire

Ingezetenen van Bonaire die nu nog op Aruba zijn kunnen naar Bonaire terugkeren met een ontheffing van de gezaghebber. Deze ontheffen kan men aanvragen bij repat@bonairegov.com

Vanaf het moment dat het luchtruim open ging in juli is al aangegeven dat het reizen op eigen risico plaats vindt. Er komt dus geen financiële steun voor mensen die niet terug kunnen keren. Ingezetenen van Aruba die op Bonaire zijn, zijn zelf verantwoordelijk om hun terugkeer te regelen naar Aruba.

Reizen naar Saba

Voor wat betreft reizen naar Saba geldt dan iedereen die naar toe gaat in quarantaine moet, vanwege een toename van besmettingen binnen de ‘air bubble’.

De acute en intensieve zorg

De acute en intensieve zorg is op orde. Het ziekenhuis heeft extra middelen en extra personeel en heeft daarmee de IC-capaciteit uitgebreid naar 7 IC-bedden. Als meer complexe of andere medische zorg nodig is, worden patiënten uitgevlogen naar een ziekenhuis in de regio. Daarvoor staan 2 air-ambulances 24/7 gereed op onze airport. De niet COVID-19 zorg gaat gewoon door. Beide stromen patiënten kunnen worden opgevangen en behandeld. Omdat visiterende specialisten uit Aruba momenteel niet naar Bonaire kunnen komen, wordt de betreffende zorg zoveel als mogelijk via digitale consulten op afstand gegeven.

Testbeleid

Iedereen met gezondheidsklachten die zouden kunnen wijzen op COVID-19 kan worden getest. Deze klachten zijn: neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts of verhoging, plotseling verlies van geur of smaak. Bel bij klachten het gratis nummer 0800-0800. Dit nummer is elke dag bereikbaar van 8 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds. Men wordt teruggebeld door een verpleegkundige van de afdeling Publieke Gezondheid, die maakt de afspraak voor de test.

Teststraat

Op dinsdag 18 augustus van 16.00 – 18.00 uur kunnen mensen met lichte gezondheidsklachten zich laten testen in de COVID-Drive Through. Bel voor een afspraak naar 0800-0800. Mensen die koorts hebben en behoorlijk ziek zijn moeten niet wachten op de teststraat, maar thuis blijven en bellen naar 0800-0800. Zij worden thuis getest.

Terug naar school

Voor kinderen is het belangrijk om naar school te gaan en met elkaar te spelen, te leren en te sporten. Dat is van belang voor hun gezondheid en voor hun ontwikkeling. Uit onderzoek is bekend dat kinderen niet vaak het virus overbrengen. Daarom kunnen de kinderen van basisonderwijs en SGB gewoon naar school.

De maatregelen die voor de schoolvakantie waren genomen, zijn nog steeds van kracht bij start van het nieuwe schooljaar. Het gaat bijvoorbeeld om hygiënemaatregelen, afstand houden en ouders mogen niet op het schoolplein. Van groot belang is dat kinderen die verkouden zijn en koorts hebben of hoesten even niet naar school gaan maar thuis wachten tot de klachten over zijn.

Evenementen

Wij zien dat het risicobesef bij veel mensen laag is. Dit moet echt veranderen. In andere landen nemen groepsbesmettingen toe na evenementen en andere activiteiten waar veel mensen bij elkaar komen. Daarom wordt social distance per direct weer opgenomen in de noodverordening. Wij zullen zeer terughoudend zijn met het verlenen van vergunningen voor evenementen en opnieuw kijken naar de reeds verleende vergunningen. Er wordt kritisch gekeken of de organisator in staat is om het evenement op een veilige en verantwoordelijke manier te organiseren ter bescherming van de volksgezondheid.

Bedrijven

Veel bedrijven op Bonaire nemen nu hun verantwoordelijkheid. Denk aan registratie van klanten in restaurants en het afblazen van evenementen. Ik waardeer het dat de bedrijven dit doen en hoop dat andere bedrijven dit voorbeeld navolgen. Deze goede initiatieven hebben wij nodig op het eiland om verspreiding van het virus te voorkomen en goed bron- en contactonderzoek te kunnen doen.

Motie D66

Gisteren heeft de Tweede Kamer unaniem een motie van D’66 aangenomen waarin een testverplichting wordt ingesteld voor alle reizigers naar Bonaire. Dit is een goede ontwikkeling voor Bonaire ter bescherming van de volksgezondheid tegen COVID-19. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en hopen dat de regering positief op deze motie reageert.

Tot slot

Wij zijn allemaal klaar met COVID-19, maar COVID-19 is nog niet klaar met ons. Het virus is er nog. Ook al is het lastig, het is belangrijk dat wij ons aan de maatregelen blijven houden. Dus vermijd drukke plekken en houd anderhalve meter afstand van elkaar. Ook binnen. Alleen zo beschermen wij elkaar en houden wij de verspreiding van het virus tegen. Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen gezondheid en die van onze naasten. Alleen samen krijgen wij COVID-19 onder controle.