Welkom op de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze website is online wanneer er een crisis is. Daarom kunt u op deze website nu alle informatie over COVID-19 vinden.

Statement door de Gezaghebber 16 juli 2020

Derde repatriant positief getest op COVID-19

Afgelopen week werden twee repatrianten, die vanuit Peru naar Bonaire waren teruggekeerd en in quarantaine verblijven, positief getest op COVID-19. Vandaag blijkt dat het derde gezinslid ook positief is getest op COVID-19.

Quarantaine

Deze persoon bevindt zich al 9 dagen in quarantaine, net als de andere twee gezinsleden. Het bron- en contractonderzoek door een team van de dienst Publieke Gezondheid is al afgerond. Daaruit blijkt dat het zich beperkt tot dit gezin.

De dienst Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de begeleiding van de repatrianten op de centrale quarantaine locatie. De drie repatrianten maken het naar omstandigheden goed. Hun gezondheid wordt gemonitord.

De overige repatrianten die eveneens in de centrale Quarantaine locatie verblijven zijn geïnformeerd en hun gezondheid wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door medewerkers van de afdeling Publieke Gezondheid.

In het Draaiboek Repatriëring en in het in-reisbeleid is vastgelegd dat alle repatrianten uit risicolanden in quarantaine gaan op een centrale locatie